sobota, 13 grudnia 2014

Nocne Czuwanie na Jasnej Górze 2014

                                                
Animatorzy Krajowi: Czesława Nowak i Jarosław Wołodkiewicz - Przywitanie i informacje
                                                WKC  Podregion  Swarzewski
CZUWANIE    -    Jasna  Góra 13-14 grudnia 2014r.

Dziękczynienie Bogu Ojcu
  godz.  22,15 – 23,00 /45min./
1.       Pieśń na wystawienie /uwielbienie Boga Ojca/…
ŚDW 2009 s.53. Jezus jest tu,
2.       Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3.       Słowo ks. Bogusława
4.       Pieśń ŚDW 2009 s.107. Duchu Święty Przyjdź
5.       Psalm 100  Helena Połujańska
6.       I część tekstu:  Ojcze Przedwieczny
7.       Wiersz brata Tadeusza
8.       Pieśń   – ŚDW 2009 s.71. To mój Pan wiele mi uczynił
9.       II część tekstu: Ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
10.    Pieśń  ŚDW 2009 s.98. Ta Krew z grzechu odmywa nas
11.   III część  tekstu: Niech zgładzi nasze grzechy.
12.   Pieśń  ŚDW 2009 s.181. Ref 3 X:To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech
13.   IV część  tekstu:  Obdarzy zmarłych zbawieniem.
14.   Świadectwo Marleny
15.   Pieśń  ŚDW 2009 s.323.  Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
16.   V część tekstu: I zachowa Twój Kościół w Miłości i Jedności.
17.   Psalm 138  Lucyna Malec
18.   PieśńŚDW 2009 s.30.  Wy jesteście na ziemi  światłem mym
19.   VI  część  tekstu: Amen.
20.   PieśńŚDW 2009 s.21.  Niechaj z nami  będzie Pan
21.   Słowo ks. Bogusława
22.   Pieśń -ŚDW 2009 s.50. Dziękować Ci Panie chcę przed schowaniem Najśw. Sakramentu
23.   Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
24.   Jeżeli czas pozwoli to można dodać świadectwa s. Gieni i s. Ewy.
25.   Zakończenie godziny czuwania

Skróty:
ŚDW 2009 s.12 -Śpiewnik dla wszystkich… Wydanie I, Częstochowa 2009 strona 12

Pieśni do wyboru:
PieśńŚDW 2009 s.79.  Laudate Dominum,   
PieśńŚDW 2009 s.59.  Memu Bogu Królowi będę śpiewał  tę pieśń,
PieśńŚDW 2009 s.67.  Panie,  Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata,

PieśńŚDW 2009 s.333.  Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam, 

O północy rozpoczęła się Eucharystia

ks. Mariusz CPPS, Moderator Krajowy
Wspólnoty Krwi Chrystusa

Po Eucharystii dalszy ciąg programu do godziny 04:15. Błogosławieństwo i rozjazd do domów.

poniedziałek, 24 listopada 2014

Temat III: Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w drugiej tajemnicy (Modlitwy w Ogrójcu)

 Wprowadzenie
Kontynuując pełne wdzięczności rozważanie tajemnic przelania krwi naszego Zbawiciela, podczas dzisiejszego spotkania z większą uwagą przyjrzymy się temu, co zostało zapisane w Piśmie świętym na temat wydarzeń w Ogrodzie Oliwnym. Rozważaniu temu posłuży lektura w mniejszych grupach poszczególnych tekstów. Każdy dotyczy jednego z kluczowych słów, które pozwalają bardziej wniknąć w to co wydarzyło się owej nocy, która stała się dla nas paschą zbawienia. 

Opis: C:\Users\XB473~1.DAW\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.pngPraca w grupach nad tekstami (Zał.01)
  1. Getsemani
  2. Noc
  3. Trwoga
  4. Modlitwa
  5. Pojmanie
Podsumowanie
Dzięki zapisanym w ewangeliach świadectwom mamy możliwość przyjrzeć się najistotniejszym rysom postaci Jezusa w przełomowym dla Niego momencie próby i podjęcia decyzji ostatecznego dopełnienia zbawczej misji. Niektóre z kluczowych słów, takie jak chociażby Getsemani, trwoga, noc nabrały jeszcze głębszego znaczenia i teraz przez swoją symbolikę bardziej przemawiają do naszej wyobraźni.
Jezus swoją modlitwą w Ogrójcu dał towarzyszącym Mu apostołom, jak również nam wierzącym, przykład ufnej modlitwy, która prowadzi do doskonałego posłuszeństwa Bogu Ojcu i odniesienia duchowego zwycięstwa nad Księciem Ciemności.

Opis: C:\Users\XB473~1.DAW\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.pngModlitwa na „ciężkie czasy”
Po zakończeniu uczty paschalnej i po daniu napomnień Piotrowi (Łk 22, 31-34) Jezus nagle sięga pamięcią do samodzielnej wyprawy apostołów, która miała na celu głoszenie królestwa Bożego tam, gdzie On sam nie mógł dotrzeć: "Czy brak wam było czego, kiedy was posłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?" (Łk 22, 35).
Wysłani bez żadnych środków do życia, zdani w swojej posłudze jedynie na Bożą Opatrzność doświadczyli, że nie pozostają sami i że niczego im nie braknie. Jezus nie przypadkowo

III temat: Załączniki do pracy w grupach

1. Getsemani
Zgodnie z relacją św. Marka Jezus i uczniowie po odśpiewaniu hymnu zamykającego ucztę paschalną „wyszli w stronę Góry Oliwnej” (Mk 14,26), gdzie u jej podnóża w miejscu zwanym Getsemani Jezus w towarzystwie trzech uczniów – filarów Kościoła, pozostał na modlitwie.
Miejsce to było znane, gdyż wg. św. Łukasza Jezus podczas swojej kilkudniowej działalności w Jerozolimie, po całodziennym nauczaniu w świątyni, wieczorem „wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną” (Łk 21, 37).
Nazwa Getsemani jest hellenistyczną formą słów hebrajskich: Gat-Szemane czyli „tłocznia oliwy”. Być może od znajdującej się tam tłoczni do której okoliczni plantatorzy przynosili swoje oliwki.
Drzewo oliwne obok figi i krzewu winnego jest najbardziej charakterystycznym drzewem
w Izraelu. Ponieważ przez cały rok pozostaje zielone, stało się symbolem człowieka sprawiedliwego,otoczonego Bożym błogosławieństwem, jak również obrazem mądrości, która prowadzi do sprawiedliwości.
Zarówno w Izraelu, jak i w pozostałych krajach starożytnego Wschodu oliwa miała ważne znaczenie w różnych aspektach życia ludzkiego: spożywana na co dzień odżywiała ciało, spalana
w lampach dawała światło, a używana w zabiegach lekarskich przynosiła zdrowie.
Ponadto osoby poświęcone bogom, czy to kapłani, czy też królowie, wchodziły w posiadanie powierzonych im urzędów w czasie obrzędu namaszczenia oliwą. Stąd też w Piśmie św. namaszczenie oliwą oznaczało błogosławieństwo, poświęcenie, wyraz uznania przez Boga
i wyróżnienie wobec ludzi.
Człowiek „namaszczony” (po hebr. mašiah, po gr. christos) stawał się osobą nietykalną
i świętą, postacią, której należy oddawać szacunek a nawet cześć religijną. W tym kontekście niezwykłej

niedziela, 26 października 2014

Temat II: Dziękczynienie za Krew, którą Pan Jezus przelał podczas obrzezania


Rozważanie Różańca pomaga namacalnie dotknąć miłości Bożej, zobaczyć ją w obrazie biblijnym, uwierzyć w nią i uwierzyć jej. Pan dotyka, bowiem, naszych ran, pamięci i życia w historii własnego ofiarowania. Dziękczynienie za przelanie Najdroższej Krwi Pana Jezusa podczas obrzezania, w tym rozumieniu jest zatem pierwszym wołaniem naszych serc, które On umacnia we włączaniu się w życie Kościoła. Pozwólmy, by przez tę tajemnicę Bóg do nas wołał słowami z listu św. Jana „zobaczcie jaką miłością obdarzył was Ojciec” (1J 3,1).            
Tematy obecnego roku formacyjnego Wspólnoty Krwi Chrystusa, począwszy od dzisiejszego, zapraszają nas do odkrywania na nowo obecności Boga i Jego miłości w naszym życiu poprzez Różaniec do Krwi Chrystusa.

1. Rys historyczny
„Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; będziecie

sobota, 25 października 2014

Ideologia gender - przejawy i obrona

Ideologia gender – przejawy i obrona[1]                                                                                   
ks. prof. dr hab. Dariusza Oko
Jest siedem elementów tworzących ideologię Gender. Dwa z nich można powiedzieć są pozytywne i podobne do nauczania katolickiego. Pięć natomiast jest kompletnie nie do przyjęcia.
Dwa elementy pozytywne do dyskusji:
  1. Równouprawnienie kobiet. Kościół w swojej historii zawsze bronił osoby ludzkiej, bronił szacunku do każdej osoby.  I genderowcy mogą się w tej kwestii dużo uczyć od Kościoła.
  2. Zależność kultury i płci. To może być przedmiotem badań np. w socjologii, w kulturoznawstwie itp. Sex= płeć biologiczna. Gender= pleć kulturowa. Może być jakiś wpływ środowiska na kształtowanie się płci. Ale nie do tego stopnia, że oddziela się płeć kulturową od biologicznej.
Pięć elementów negatywnych niezgodnych z nauką Kościoła:
  1. Gender to program polityczny. On ma określone cele i środki. Globalna rewolucja

piątek, 24 października 2014

Odpusty św. Kaspra del Bufalo w Podregionie

Błogosławiona Krew Jezusowa !
Drodzy Bracia i siostry ze Wspólnoty i wszyscy Sympatycy naszej Wspólnoty !
Serdecznie dziękuję za Wasz wkład w przygotowanie i przebieg  tegorocznych odpustów św. Kaspra w diecezjach i parafiach. Przez to Wasze  zaangażowanie postać św. Kaspra może być bardziej znana i naśladowana. Podobnie i duchowość Krwi Chrystusa.
Świętowanie odpustowe rozpoczęliśmy:
17.10.2014 r. w Bydgoszczy w parafii św. Jadwigi gdzie pojechał ks. Andrzej cpps, potem
18.10.2014 r. w Elblągu  parafia św. Rafała Kalinowskiego
i w Olsztynie w parafii św. Józefa gdzie był ks. Bogusław cpps.
18-go października świętował uroczystość odpustową Dom św. Józefa w Swarzewie pod przewodnictwem ks. Zbigniewa cpps i ks. Krzysztofa cpps.
19.10.2014 r. odwiedziłem parafię św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim. 
20.10.2014 r. świętowała odpust św. Kaspra diecezja Gdańska w parafii Chrystusa Odkupiciela na Żabiance, tutaj był ks. Andrzej cpps.
 21.10.2014 r.w sam dzień odpustu św. Kaspra świętowaliśmy w Starogardzie Gdańskim diecezja Pelplińska, tutaj był ks. Krzysztof cpps,
W parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku Chełmie z obecnością ks. Andrzeja cpps
 i w Poznaniu , Sanktuarium Krwi Chrystusa na ul. Żydowskiej gdzie nastąpiła uroczysta instalacja relikwii św. Kaspra już na stałe. Ks. Kustosz Leszek Wilczyński zdecydował, że każdy wtorek w szczególny sposób będą odprawiane w tym miejscu modlitwy do Boga przez wstawiennictwo św. Kaspra za wszystkich chorych szczególnie na nowotwory. Relikwię przekazał ks. Bogusław cpps w imieniu Państwa Edmunda i Teresy Komosińskich, którzy otrzymali ją z rąk ks. Winfrieda Wermtera.
23.10.2014 r. świętowała odpust św. Kaspra del Bufalo diecezja Toruńska, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana wraz z ks. Proboszczem  Janem Roplem i księżmi wikariuszami i kd. diakonem stałym Waldemarem Rozynkowskim odpowiedzialnym w diecezji za Ruchy Kościelne Ks. Proboszcz odprawiał Mszę św. za śp. Krystynę Tańską znaną wszystkim animatorkę WKC . Gościł tutaj ks. Bogusław cpps.
Ostatni odpust św. Kaspra naszego założyciela i patrona WKC  odbędzie się
w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w Słupsku, przy parafii Mariackiej gdzie pojedzie ks. Krzysztof cpps.
Więcej informacji wraz ze zdjęciami pojawi się niebawem.
Z modlitwą ks. Bogusław Witkowski cpps

czwartek, 23 października 2014

Odpust św. Kaspra w Toruniu

23.10.2014 r. świętowała odpust św. Kaspra del Bufalo Diecezja Toruńska, 
gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. 
koncelebrowana wraz z ks. Proboszczem Janem Roplem 
i księżmi wikariuszami i kd. diakonem stałym Waldemarem Rozynkowskim 
odpowiedzialnym w diecezji za Ruchy Kościelne 
Ks. Proboszcz odprawiał Mszę św. za śp. Krystynę Tańską znaną wszystkim animatorkę WKC . Gościł tutaj ks. Bogusław cpps.
wtorek, 21 października 2014

Odpust św. Kaspra i instalacja relikwii św. Kaspra na stałe

Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, na ul. Żydowskiej, gdzie nastąpiła
Relikwie św. Kaspra del Bufalo 
uroczysta instalacja relikwii św. Kaspra 
już na stałe.
Ks. Kustosz Leszek Wilczyński zdecydował, że każdy wtorek w szczególny sposób będą odprawiane w tym miejscu modlitwy do Boga przez wstawiennictwo św. Kaspra za wszystkich chorych szczególnie na nowotwory. 
Relikwię przekazał ks. Bogusław cpps w imieniu Państwa Edmunda i Teresy Komosińskich, którzy otrzymali ją z rąk ks. Winfrieda Wermtera.

Przekazanie Relikwii św. Kaspra
Ks. Bogusław Witkowski - Misjonarz Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa

Odpust św. Kaspra w Starogardzie

Uroczystość odpustowa Wspólnoty Krwi Chrystusa w Diecezji Pelplińskiej.

           W dniu 21 października br. w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczystość odpustowa Wspólnoty Krwi Chrystusa ku czci Św. Kaspra del Bufalo.

Wspólnoty z Kościerzyny, Pelplina, Starogardu oraz wszystkich zebranych w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim przywitał serdecznie opiekun WKC ks. Lesław Idzik.

Uroczystość poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową, do której rozważania przygotowała Wspólnota ze Starogardu przynosząc na noszach modlitwy miłości, trudu i wyrzeczeń wszystkich, za których Chrystus przelał swoją Przenajdroższą Krew.

            Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Surowaniec misjonarz CPPS ze Swarzewa. W swojej homilii przybliżył on życie, czasy oraz charyzmat Św. Kaspra. Mówił między innymi iż święci są darem Boga dla Kościoła i świata. Otworzyli się w szczególny sposób na tajemnicę Bożej Miłości i pozwalają innym brać udział w swoim doświadczeniu. Jednym z nich jest właśnie św. Kasper del Bufalo założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz Wspólnot z charyzmatem Krwi Chrystusa. Jako prorok swego czasu św. Kasper starał się usilnie o odnowę Kościoła. Wiedział, że to zadanie odnowy przerasta ludzkie siły i dlatego szukał wartości, dzięki której można przezwyciężyć ludzkie słabości. Znalazł ją we Krwi Chrystusa. Całe swoje życie i apostolstwo pokładał w zasługach Krwi Chrystusa. To orędzie, mawiał, nigdy się nie zestarzeje ponieważ ma swoje źródło w Sercu Jezusa. Potrzebuje natomiast ludzi, którzy dadzą świadectwo o bezgranicznej Bożej Miłości.

         O wartości Krwi Chrystusa mówił także Ojciec Święty Jan Paweł II – „Ileż Krwi na świecie niewinnie przelanej. Ileż przemocy, ileż pogardy dla ludzkiego życia. Ludzkość współczesna zraniona nienawiścią i przemocą, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje dziś zaznać odkupieńczej mocy Krwi Chrystusa. Tej Krwi, która nie została rozlana nadaremnie, ale zawiera w sobie całą moc miłości Bożej i jest rękojmią nadziei, ratunku i pojednania”.

Także Św. Paweł w liście do Efezjan pisze – „ Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez Krew Chrystusa”.

Słowa te przynaglają nas abyśmy za przykładem Św. Kaspra szli wszędzie tam, gdzie woła Krew Chrystusa.

Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na agapę, gzie przy herbatce obejrzeliśmy film z pracy misjonarzy Krwi Chrystusa w świecie.

Na zakończenie odmówiono Litanię do Krwi Chrystusa i z błogosławieństwem Krzyżem Misyjnym udaliśmy się do swoich domów. 
Błogosławiona Krew Jezusowa!
                                                                                Daniela Reszka  

niedziela, 19 października 2014

Odpust św. Kaspra w Lidzbarku

W dniu 19 października 2014 r. w kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczystość odpustowa Wspólnoty Krwi Chrystusa ku czci Św. Kaspra del Bufalo.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wspólnot oraz mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego. Zebranych przywitał serdecznie opiekun WKC, proboszcz parafii ks. Piotr Dukla .

Uroczystość poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową.
            Mszę świętą poprowadził  ks. Bogusław Witkowski misjonarz CPPS ze Swarzewa, jako ministrant wspomagał go Jarosław Wołodkiewicz Animator krajowy Wspólnoty.

Homilię wygłosił ks. Bogusław Witkowski misjonarz CPPS. W swojej homilii przybliżył on życie, czasy oraz charyzmat Św. Kaspra.

Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na agapę, w czasie której dzielono się informacjami o pracy Wspólnot, świadectwami życia słowem Bożym oraz śpiewano pieśni.
Na zakończenie odmówiono modlitwę i z błogosławieństwem Krzyżem Misyjnym udaliśmy się do swoich domów.
Błogosławiona Krew Jezusowa 
        
                                                                                  Teresa  Kołaczek

sobota, 18 października 2014

Odpust św. Kaspra w Diecezji Warmińskiej w Olsztynie

                     Uroczystość odpustowa 
Wspólnoty Krwi Chrystusa 
w Olsztynie w parafii p.w. św. Józefa


W dniu 18 października br. w Kościele pod wezwaniem Św. Józefa w Olsztynie odbyła się uroczystość odpustowa Wspólnoty Krwi Chrystusa ku czci Św. Kaspra del Bufalo.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wspólnot z oraz mieszkańcy Olsztyna. Zebranych przywitał serdecznie opiekun WKC ks. Janusz Rytuba .

Uroczystość poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową, do której rozważania przygotowała 
Wspólnota Krwi Chrystusa przy parafii Św. Józefa.

          Mszę świętą poprowadzili:
  przewodniczył ks. Bogusław Witkowski misjonarz CPPS ze Swarzewa,
 ks. Janusz Rytuba opiekun WKC z parafii Św. Józefa, 
ks. Józef Fiszer opiekun WKC z parafii Św. Jakuba w Olsztynie. 
W oczekiwaniu na dary ołtarza

. Homilię wygłosił ks. Bogusław Witkowski misjonarz CPPS. W swojej homilii przybliżył on życie, czasy oraz charyzmat Św. Kaspra. Mówił między innymi:
„Święty Kasper del Bufalo urodził się 6 stycznia 1786 roku w Rzymie. Już od młodych lat poświęcił się pracy apostolskiej. Jako kapłan w 1808 roku wraz z kanonikiem Franciszkiem Albertinim przyczynił się do powstania Bractwa Krwi Chrystusa. Gdy Napoleon zajął Państwo Kościelne młody kapłan musiał opuścić Rzym i udać się na wygnanie. Po kolejnej odmowie złożenia przysięgi posłuszeństwa Napoleonowi był więziony w najcięższych więzieniach. W 1815 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, a w 1834 roku, z jego pomocą, Święta Maria De Mattias założyła Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. W misjach ludowych, które prowadził, zapraszał wiernych do refleksji i adoracji Drogocennej Krwi Chrystusa.Poprzez misje ludowe (ponad 300) jakie prowadził wraz misjonarzami przyczynił się do opanowania plagi bandytyzmu w wielu rejonach. Głoszenie Słowa Bożego było największym pragnieniem i radością św. Kaspra: „Błagam ciągle Boga o łaskę, bym zawsze mógł prowadzić misje i umarł w tej świętej służbie”.

Swoją homilię oparł na Hymnie WKC, w którym św. Kasper del Bufalo jest nazwany: 
 Naszym Założycielem, przyjacielem biednych i samotnych, Wielkim mężem wiernym Kościołowi, Pasterzem pełnym Miłosierdzia i misjonarzem rozpalonym duchem. Każda zwrotka z tego hymnu to bardzo konkretne etapy z życia św. Kaspra.

Ks. Bogusław stwierdził, że „My także dzisiaj mamy głosić obecność Boga i wzywać do nawrócenia. Podobnie i Każdy z nas jest wybrany i namaszczony do tego zadania. Nie jesteśmy sierotami. Pan nas napełnił Duchem św. do zadań w Kościele i we Wspólnocie”.

Członkowie Wspólnoty czynnie uczestniczyli w mszy świętej czytając listy św. Pawła, śpiewając 

Modlitwa wiernych


psalmy, przedstawiając modlitwę wiernych i niosąc dary.
 W czasie mszy do Wspólnoty wstąpiła siostra Irena Sienkiewicz z parafii Św. Józefa.
Ks.Bogusław Witkowski przyjmuje do WKC Irenę SienkiewiczNa zakończenie mszy św. ks. Bogusław pobłogosławił wszystkich relikwiami św. Kaspra.

Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na agapę, gdzie przy herbatce dzielono się informacjami o pracy Wspólnot i świadectwami życia słowem Bożym.

Na zakończenie odmówiono modlitwę i z błogosławieństwem Krzyżem Misyjnym udaliśmy się do swoich domów.

Błogosławiona Krew Jezusowa             
                                                                                                              Teresa Kujawska
Mocni W Gębie - śpiewa grupa czynnie uczestnicząca w odpuście

wtorek, 7 października 2014

Otrzymała pracę bez niedziel.

            Jestem członkiem Wspólnoty Krwi Chrystusa od trzech  lat. Wspólnie uwielbiamy Boga i dziękujemy za wszystko. Z Ewangelii wybieramy Słowo Życia, które pomaga mi w pokonywaniu przeciwności. Każdego dnia doświadczam mocy Krwi Chrystusa. Chcę podzieli się jednym z doświadczeń z mojego życia. 
            Córka straciła po trzech latach pracę. Wiarę w Boga wyniesioną z domu rodzinnego, przekazałam dzieciom. Córka również uczestniczy w modlitwie wspólnotowej, w tym trudnym dla niej położeniu szukała pomocy u Boga. Prosiłyśmy o modlitwę we Wspólnocie. Uczestniczyłyśmy we Mszy św. i ofiarowałyśmy komunię św. w intencji otrzymania nowej pracy. Po około dwóch miesiącach zawiadomiła nas z radością że otrzymała propozycję pracy.
Spytam jaką - odpowiedź; Siedem dni w tygodniu.
Powiedziałam do niej : Córeczko nie możesz pracować w niedzielę, bo będziesz współodpowiedzialna za grzech innych i nie będziesz miała czasu dla rodziny.  
           Cierpiałam i zanurzałam tę sprawę w Najdroższej Krwi Chrystusa. Tylko On mógł nam pomóc, bo zmartwychwstał, a ja w Niego wierzę i ufam. Niedługo czekałyśmy na pomoc. W tygodniu niespodziewanie przyjechała córka z rodziną. Pamiętam, że to był piątek. W pewnym momencie jest telefon, słyszę jak córka zadowolona odrzuca propozycję pracy nie interesując się, co to za oferta. Ja jak automat reaguję: Co ty robisz, zaraz oddzwoń przecież to może być interwencja Boga. 
          Oddzwoniła i umówiła się na rozmowę. Została przyjęta. Jest to praca bez niedziel. Pracuje do dnia dzisiejszego.
Ja miałam okazję publicznie świadczyć o Bogu, który czuwa i nie zawiedzie. Wiem, że dzięki mocy Krwi Chrystusa i żyjąc Słowem Bożym  miałam odwagę przeciwstawić się złu i pomóc córce, aby nie podjęła pochopnej decyzji, ale zawsze szukała pomocy Jezusa.                                                                                                                                        
Błogosławiona Krew Jezusowa!
                                                            Łucja z Olsztyna.
Świadectwo wygłoszone na misjach w Narolu  

sobota, 4 października 2014

Misje Ewangelizacyjne w Narolu

Misje Ewangelizacyjne 

w Narolu
 04–10.10.2014
 W parafii p.w. Narodzenia NMP 
Ks. Czesław Szczerba
- proboszcz, dziekan
ks.Franciszek Kościelski
-wikariusz


"Modlitwa zanurzenia w Najdroższej Krwi  Jezusa Chrystusa Misji w Narolu"
Kochany Panie Jezu, w Twojej Przenajdroższej Krwi zanurzam Misje w Narolu, które nam powierzyłeś. Zdaje sobie sprawę, jak bardzo ludzie (również my) potrzebują Pana Boga, 
a Pan Bóg nas, jako narzędzi. 
Proszę o moc Twojej Przenajdroższej Krwi w wypełnianiu tych zadań,
abyśmy niczego nie zaniedbali.
Proszę o naszą gotowość i miłość, gorliwość i odwagę. 
O Twoją obecność w nas i Twoje w nas działanie.
Proszę o otwartość na działanie Ducha Świętego wszystkich Parafian, 
aby spływające łaski znalazły miejsce, w każdym człowieku. 
Niech z odnowionej duchowo parafii cieszy się całe niebo, a tym samym niech zapanuje miłość Boża, miłość do Kościoła, przebaczenie, wzajemna troska i zrozumie. 
Niech Pan Bóg błogosławi. (bb)

Temat: Pojednanie przez Krew Chrystusa.


Słowo Życia: "Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój" 
(Mt 5,24)
Rozpoczęcie misji
Sobota: Dzień przebaczenia i modlitwa o uzdrowienie
Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas biczowania Pana Jezusa (Moje zranienia)
ks. Czesław Szczerba
- proboszcz
ks.Bogusław Witkowski CPPS
 
ks. Franciszek - wikariusz


Msza św. z nauką misyjną. Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Świadectwo
Bogdana
Po Mszy św. spotkania w grupach dla chętnych
Jedno ze spotkań w grupie 
Spotkanie w grupie: Rozważanie Słowa Bożego  

10:00 Podlesina Msza św. z nauką misyjną.

Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Po Mszy św. spotkania w grupach dla chętnych

17:00 Msza św. z nauką misyjną . Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.Po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie
Irenka Szatraj 
Na misjach była możliwość
wparcia się lekturą z Wydawnictwa POMOC 
Misjonarzy Krwi Chrystusa

 i otrzymanymi ulotkami na temat
  Wspólnoty Krwi Chrystusa20:00 Wieczór rozpoczynający misje ewangelizacyjne. Spotkanie w kościele wszystkich parafian. Niespodzianka i przedstawienie się ekipy misyjnej
Misterium o dzieleniu się


Spotkanie przy stole
Ekipa misyjna wraz z ks. Czesławem - proboszczem i odwiedziny ks. Jerzego - proboszcza z Moniatycz
z poprzednich  Misji
Ks. Bogusław Witkowski, Misjonarz: CPPS

Spotkanie w kościele dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.
 Spotkanie w kościele dla młodzieży gimnazjalnej i kandydatów do bierzmowania.
Spotkanie w szkole
Misje dla dzieci i młodzieży

Niedziela: Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas modlitwy w Ogrójcu 
/Moja modlitwa- Kryzys w życiu człowieka i w małżeństwie/

  Msze św. z nauką misyjną, świadectwo Mirosławy i Jarka Pakurów Wspólnota Sychar


Ewangelizacja w kawiarniPoniedziałek 06.10.2014 r.Dzień chorych

Poniedziałek:Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas obrzezania /Mój grzech prawdziwą chorobą/
Świadectwa z AA
Msze św. z nauką misyjną i sakramentem chorych. 
Nauka dla starszych i chorych,

 świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Świadectwo AASakrament Chorych
Odwiedziny u chorych i starszych, samotnych i poszukujących, pragnących rozmawiać z misjonarzami
Odwiedziny chorych i staarszych
  Wtorek 07.10.2014 r. – Dzień Rodziny / Błogosławieństwo        Najświętszym Sakramentem rodzin/

Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas cierniem koronowania /znaczenie autorytetu w rodzinie/ Msze św. z nauką misyjną.
                                                  Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa. 
Po Mszy św. spotkania w grupach dla chętnych
Świadectwo Łucji
s. Maria Magdalena MSC


                      
 Maria i Waldemar Tlaga - Poradnictwo  
Nauki stanowe 
Kilka fragmentów z konferencji państwa Tlagi
Środa 08.10. 2014 r. – Dzień spowiedzi
Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas śmierci na krzyżu /przez śmierć do życia wiecznego/

Dzień Kościoła /Zawierzenie parafii Niepokalanemu Sercu Maryi/
Msza św. z nauką misyjną . Po Mszy św. świadectwo osób z CenacoloTarnów


Świadectwo z Cenacolo

Świadectwa Cenacolo również w szkole
20:00 Spotkanie w kościele wszystkich parafian:

 - doświadczenia uczestników misji 


 -

Dziękuję z całego serca za tak piękne chwile podczas tych misji. 
Doznałam niesamowitych przeżyć, bo czułam,
 że Bóg jest wśród nas, że dotyka nas. 
Podczas tych rozmów z Panem Bogiem zrozumiałam, że szczęśliwym można być tylko z Bogiem. To On daje nam radość z każdej chwili, tylko z Bogiem można się cieszyć. Piosenki, które słuchaliśmy, to jak dotyk miłości, 
które przepełnia nasze serca.
Dziękujemy za wszystko.
CHWAŁA PANU!!!
Dziękuję, że rozpaliliście w nas miłość do BOGA!
                                     To wielkie szczęście uczestniczyć w tak pięknych misjach!
                                 CHWAŁA PANU!!!
Świadectwo parafianki złożone na piśmie
- misteria dzieci, młodzieży i dorosłych

Misterium o mróweczkach
- misteria dorosłych
Misterium - Przycinanie krzyża Misterium: Przycinanie krzyża
Misterium - "Rozmowa z Ojcem"
                                                   

Spotkanie integracyjne na misjach

Piątek 10.10. 2014 r. – Dzień parafialnej Drogi Krzyżowej 
Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas Drogi Krzyżowej /moje nawrócenie/ 
Droga Krzyżowa - przez miasto.
Parafianie przygotowują rozważania stacji Drogi 
Krzyżowej.
Prosimy zabrać świece i krzyże. Palimy ognisko przy krzyżu
Zdjęcia z Drogi Krzyżowej

Intronizacja krzyża misyjnego

                    
ks. Bogusław Witkowski CPPS

Ks. Czesław Szczerba -umieszczenie tabliczki
upamiętniającej odbyte MISJE EWANGELIZACYJNE  

Msza św. z nauką misyjną
Nabożeństwo różańcowePo Mszy święta na zakończenie świętych misji
 Poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Jezusa. Uroczyste Te Deum


 Panie, proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne, abym zawsze kochał ...


Na zakończenie modlitwa i podsumowanie misji
  między innymi świadectwo Łucji z Olsztynka
            Na misje w Narolu zostałam niespodziewanie zaproszona i jestem pierwszy raz. Z woli Bożej znalazłam się w ekipie misyjnej razem z moim mężem. Poczułam się, jak w rodzinie, to ludzie oddani służbie Krwi Chrystusa. 
         Spotkałam się również z ogromem miłości tutejszych parafian. Oddanie kapłanów, ich troska o owoce misji, a dla nas wielkie serce  gościnność i modlitwa, to doświadczenie Bożej miłości. 
           Widziałam wielki trud  misjonarza, ojca Bogusława, jego niedospane noce i pokój serca udzielający się innym, ojcowska opieka nad nami, i całością ogromnego zadania jakim są misje, to dla mnie drogowskaz pójścia w skromności i cichości za Jezusem. Zrezygnowaniem z siebie i służba bliźniemu.  Misje te, to dla mnie, osobiste spotkanie z  żywym Bogiem, i doświadczenie Bożej radości we wspólnocie. 
                                                   Błogosławiona Krew Jezusowa.        
Łucja z Olsztyna.
Misje ewangelizacyjne prowadzili:
Ekipa misyjna
Misjonarze Krwi Chrystusa ze Swarzewa: ks Bogusław Witkowski, 
Misjonarki Krwi Chrystusa z Rawy Mazowieckiej
Wspólnota Krwi Chrystusa z Zielonej Góry i Olsztyna i Olsztynka i Zamościa 
Poradnictwo Rodzinne z Gdańska
Wspólnota Sychar z Gdańska   
Grupa AA z Hrubieszowa
Wspólnota Cenacolo z Tarnowa