środa, 30 października 2013

Jak dzisiejszy człowiek ma nauczyć się dobrze wybierać?

Dobry wybór, to wybór Prawdy, życia w prawdzie. Wiele doświadczamy fałszu, zakłamania, niespójności. Myśli się inaczej, mówi się inaczej i jeszcze inaczej czyni.
Dobry wybór to stawanie w Autorytecie Prawdy, a prawda to Bóg. Kto jest dla Ciebie Autorytetem? Drogi młody, może dojrzały czytelniku? Drodzy rodzice, nauczyciele, politycy?
Dobry wybór to stawanie w Autorytecie Słowa Bożego. Ono jest inne. Ono Jest Bogiem. Ono jest natchnione tzn. przeniknięte Mocą z wysoka. Ono jest Prawdą.
Bóg w Jezusie Chrystusie był Prawdą. Jezus nauczał o Miłości, głosił Ją i równocześnie czynił wzgl. potrzebujących miłosierdzie. Jezus na końcu oddał życie i przelał Krew, aby uwiarygodnić  Prawdę.
Każdy Święty, a szczególnie męczennik jest Pieczęcią Prawdy nauczania Jezusa. Głównym przesłaniem nauczania Jezusa było nauczanie o Miłości Boga i bliźniego. Nie ma większej Miłości od tej, że ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich(J 3). Jezus to zrobił, nie tylko mówił. Jezus jest wiarygodny. Jezus żył w Prawdzie.
Jak dokonać dobrych wyborów? Być blisko Autorytetu! Być blisko Boga, Jego Słowa, być blisko Eucharystii. Boże Słowo się nie myli, nie manipuluje, nie stosuje metod socjotechniki. Ono jest Prawdą. Ono prowadzi człowieka do szczęścia a nie do frustracji.
Św. Kasper żył w autorytecie Boga, żył w prawdzie, żył Słowem Boga, żył w Bożej Miłości.
                                                                                                   (ks. Bogusław Witkowski cpps)

niedziela, 27 października 2013

Halloween. Czym jest?

W telewizji, prasie, internecie pojawiają się coraz częściej informacje o „święcie” Halloween. Kilkanaście częstochowskich lokali, których ofertę udało mi się znaleźć w sieci, zaprasza tego dnia na specjalne (często kostiumowe) imprezy, za udział w których trzeba zapłacić niezłą kasę. Wiele z tych propozycji skierowanych jest do najmłodszych. Tymczasem gdyby rodziców, którzy pozwalają swoim pociechom uczestniczyć w tych imprezach, zapytać czym jest Halloween, zdecydowana większość nie miałaby zielonego pojęcia.


Wiemy jedynie, że tego dnia W USA i Wielkiej Brytanii dzieci przebierają się za duchy i czarownice, potwory i wampiry. Chodzą od domu do domu wyposażone w torbę, do której dorośli wrzucają cukierki-okup. Mówią: „cukierek, albo psikus”. Domy tradycyjnie ozdabiane są podświetloną głową dyni, straszącą z daleka nieludzkim uśmiechem. Niestety na tym nasza wiedza o Halloween się kończy. Nie

HALLOWEEN - Chrześcijanie nie powinni obchodzić

Halloween - konferencja abp Dzięgi

Abp Dzięga O Halloween na Niedzielę, dnia 28 października 2012
"Ta „niby zabawa”, kusząca również dzieci łatwym cukierkiem, niesie też realną możliwość wielkiej duchowej szkody, wręcz zniszczenia życia duchowego. Pod niewinną nazwą „psikusów” wobec tych, którzy odmawiają współudziału w tej „niby zabawie”, mogą się umacniać postawy szkodzenia drugiemu człowiekowi. Te złośliwości i perspektywę bezkarnego szkodzenia można już interpretować wprost jako oznakę postaw diabolicznych. Gorąco proszę wszystkich Was, dorośli katolicy, nie organizujcie tych „niby zabaw”, które nic nie wnoszą pozytywnego do duszy dzieci i młodzieży, a wręcz rujnują ich duchowość" ( ..) Warto tu przypomnieć, że tzw. obchody halloween są w naszym pokoleniu zwykłą, chociaż często subtelną, promocją pogaństwa, ze wszystkim, co niesie ze sobą tzw. kultura śmierci.Sięgają bowiem pogańskiego kultu celtyckiego boga śmierci. Jest to także cicha ale realna promocja satanizmu. Autor „Biblii szatana” i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Kroniki policyjne mogłyby potwierdzić wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilającą się w tym właśnie czasie. Kościół przestrzega dlatego wyraźnie swoich wiernych przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Nauczanie to znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, szczególnie w punktach 2116 i 2117." Abp Dzięga

piątek, 25 października 2013

Temat II: Mój „święty bunt” w świetle wiary i pojednania.

„Jeśli chcesz być szczęśliwy przez chwilę - zemścij się!
Jeśli chcesz być szczęśliwy zawsze  -pojednaj się!”


Przemoc nigdy nie ustaje, gdy odpowiedzią na nią też jest przemoc. Ustaje tylko w wyniku zaniechania jej użycia. Czytając nasz temat formacyjny, może rodzić się w nas pewne zaniepokojenie, czym może być taki „święty bunt”? Bo kojarzyć, kojarzy się właśnie z natarczywością lub nawet stosowaniem przemocy. Tymczasem w świetle wiary i pojednania właśnie ów „święty bunt” może stać się motorem do istotnych zmian tak wewnętrznych – osobistych jak i zewnętrznych – w relacji człowieka do: do Boga, do ludzi, do świata …
Temat jest swoistą prowokacją do myślenia do wniknięcia pamięcią do naszych ran, bólu, który w nas jest. Rozważanie ich w świetle wiary będzie nas prowadziło do pogłębionej relacji z Bogiem i człowiekiem, jak również drogą uzdrawiania, pojednania, wolności i jedności.

Na samym początku twojej drogi ku zrozumieniu tego tematu proponuję ci, abyś rozważył/ rozważyła te momenty w swoim życiu, gdy budził się w tobie bunt. Przywołaj wspomnienia i wejdź w nie na tyle, by określić, jaki był ów twój bunt. Dostrzeż jego wielkość, okoliczności, w których się zrodził lub osoby wobec, których lub ich postaw powstał.
Kiedy już ten obraz  przywołasz, określisz warunki w jakich powstał, przypatrz się do czego

poniedziałek, 21 października 2013

Nowi animatorzy diecezjalni

            W diecezji Toruńskiej z dniem 21.10.2013 r. nastąpiła zmiana animatorów diecezjalnych. Dziękujemy Serdecznie za duchowy wkład i poświęcenie serca na rzecz Wspólnoty Krwi Chrystusa dla Krystyny Tańskiej, oraz Sławkowi Strzałkowskiemu za to co dobrego uczynił dla naszej Wspólnoty.

 Nowi animatorzy diecezjalni to:  
Teresa Dynak z parafii Nieustającej Pomocy w Toruniu,
oraz Zenona Burczyńska z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa z Torunia.

Nowym animatorom Dziękuję z serca za gotowość i odwagę służenia, życząc Wszelkiego Błogosławieństwa.

                              Moderator Podregiony Starzewskiego ks. Bogusław Witkowski CPPS

niedziela, 20 października 2013

Odpust św. Kaspra

20.10.2013 r. godz. 10.00 - Odpust św. Kaspra w Diecezji Poznańskiej, Sanktuarium Krwi Chrystusa Poznaniu ul. Żydowska.
Po Mszy św. została odśpiewana Litania do Krwi Chrystusa i wszyscy uczestnicy Liturgii Mszy św. ucałowali relikwie św. Kaspra del Bufalo. Homilia traktowała najważniejsze aspekty życia św. Kaspra.
Na zdjęciu brak przedstawicieli z Biedruska, ponieważ oni mieli swoje odrębne odpustowe spotkanie z misjonarzem.(xbw).

foto:xbw

sobota, 19 października 2013

Adoracja o św. Kasprze del Bufalo

Adoracja – Odpust św Kaspra                                                 Swarzewo 19.10.2013

                                   
    Pieśń na wystawienie a później podkład muzyczny
1. Podziękowanie
Dziękujemy Ci Jezu za to spotkanie z Tobą w tym Najświętszym Sakramencie, w którym to możemy w szczególny sposób doświadczyć Twoją zbawczą obecność, Twój pokój a nade wszystko Twoją nieograniczoną miłość. Dzisiaj pragniemy w szczególny sposób dziękować za dar sw Kaspra za jego życiowy przykład , pozostawiony nam wzór bycia Misjonarzem Krwi Chrystusa. Wierzymy w Jego obecność tutaj i Jego wstawiennictwo za nami, gdyż tam gdzie Ty jesteś tam jest i twoja Matka i całe niebo. Dziś pragniemy wraz z Maryją naszą Matką św Kasprem i całym niebem adorować i uwielbiać Twoją Przenajdroższą Krew, którą to przelałeś z miłości do nas aby nas zbawić i odkupić. Dziękujemy za Rodzinę Krwi Chrystusa na całym świecie, za osoby które się przyczyniły do przeszczepienia tego Zgromadzenia do Polski,  wszystkich członków, sympatyków Krwi Chrystusa, dobroczyńców szczególnie naszego Domu  Misyjnego w Swarzewie. Bądź uwielbiony Panie w naszych sercach w naszej pracy misyjnej i pomiędzy nami.
                                                                                    Pieśń uwielbienia......       
 2.Dotknij mnie Panie
Panie Jezu stajemy przed Tobą tacy jacy jesteśmy ze swoimi radościami i smutkami, ze swoimi upadkami i niewiernościami Bo wierzymy że Ty nas kochasz takimi jacy jesteśmy. Ty nas kochasz nie  za to że jesteśmy

środa, 9 października 2013

W intencji Rady Programowej

Módlmy się o światło Ducha Świętego, o moc Krwi Chrystusa w intencji Rady Programowej przygotowującej program Nocnego Czuwania na Jasnej Górze.
Spotkanie odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim w dniach 11-12.10.2013 r

czwartek, 3 października 2013

Terminarz w diecezjach

08.10.2013 r. godz. 18.00 - Odwiedziny Wspólnoty Krwi Chrystusa  w parafii NMP Różańcowej w Redzie.

20.10.2013 r. godz. 10.00 - Odpust św. Kaspra w Diecezji Poznańskiej, Sanktuarium Krwi Chrystusa w Poznaniu ul. Żydowska.

18-21.10.2013 r. godz. 18.00 Dzień Skupienia połączony z Triduum św. Kaspra- Dom św. Józefa
Swarzewo

21.10. 2013 r. godz. 18.00 -  Odpust św. Kaspra w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej Gdańsk Chełm

22.10.2013 r. godz. 17.00 - Odpust św. Kaspra w diecezji Toruńskiej, parafia MB Nieustającej Pomocy Toruń Bielawy.

24.10.2013 r. godz. 18.30 - Odpust św. Kaspra w Diecezji Gdańskiej,  parafia NMP Królowej Różańca
Świętego - Gdańsk Przymorze.

24.10.2013 r. godz. 16.00 - Odpust św. Kaspra w Diecezji Elbląskiej parafia MB Królowej Polski w Elblągu

26.10.2013 r. godz. 18.00 -  Odpust św. Kaspra w parafii śwRodziny w Gdyni Grabówku24.10.2013 r.

 godz. 16.00 - Odpust św. Kaspra w Diecezji Elbląskiej parafia MB Królowej Polski w Elblągu

26.10.2013 r. godz. 12.00 - Odpust św. Kaspra w Diecezji Warmińskiej, parafia św. Józefa w Olsztynie


27.10.2013 r godz. 17.00 - Odpust św. Kaspra w w Lidzbarku Warmińskim

10.11.2013 r. Niedziela Misyjna w Szczecinie
(xbw).