wtorek, 29 września 2015

Najbliższe terminy w Domu Misyjnym św. Józefa

 20 - 22.11.2015 r. - skupienie dla animatorów, członków Wspólnoty i zainteresowanych

 22 - 24.01.2016 r. - skupienie dla animatorów, członków Wspólnoty i zainteresowanych

 08 -10.04.2016 r. - skupienie dla animatorów, członków Wspólnoty i zainteresowanych

 10 -12.06.2016 r. -skupienie dla animatorów, członków Wspólnoty i zainteresowanych

poniedziałek, 28 września 2015

Intencje rok 2015

Módlmy się o nowe wstąpienia osób, które wesprą Wspólnotę Krwi Chrystusa swoją modlitwą i postawą wobec Boga i ludzi.

piątek, 25 września 2015

Temat VI – "Wiara a szukanie woli Bożej"

TEMAT VI WIARA A SZUKANIE WOLI BOŻEJ
Ks. Andrzej Szymański CPPS – Swarzewo
Wprowadzenie

Temat ten, który będziemy rozważać w miesiącu lutym, jest już szóstym tematem realizowanym w ramach tematu formacyjnego na rok 2015/2016, którym jest: Rozeznawanie woli Bożej.

W minionym miesiącu zapoznaliśmy się z podobnym tematem, a mianowicie staraliśmy się nauczyć rozpoznawać wolę Bożą w trudach dnia codziennego. Do tego celu należałoby zapoznać się z Pismem Świętym – szczególnie NT, gdyż żyjemy w czasach nowo testamentalnych, a oprócz tego z

środa, 23 września 2015

Temat V - „Jak rozumieć wolę Bożą w trudach codziennego życia?”

Ks. Andrzej Szymański CPPS – Swarzewo

Temat V: „JAK ROZUMIEĆ WOLĘ BOŻĄ W TRUDACH CODZIENNEGO ŻYCIA?”

Wprowadzenie

Temat ten, który będziemy rozważać w miesiącu styczniu, jest już piątym tematem realizowanym w ramach tematu formacyjnego na rok 2015/2016, którym jest: Rozeznawanie woli Bożej.

Warto zauważyć, że temat ten tak został rozłożony na poszczególne miesiące, aby pomóc nam

niedziela, 20 września 2015

Temat III – „Święty Kasper – wzorem wytrwałości w pełnieniu Woli Bożej”

Temat III – „Święty Kasper – wzorem wytrwałości w pełnieniu Woli Bożej”

Zagadnienia wstępne
            Trzeba już na samym początku zaznaczyć, że właściwie całe życie św. Kaspra naznaczone było nieustannym szukaniem i wypełnianiem woli Bożej. Trudno jest pisać o całym życiu św. Kaspra, dlatego z konieczności ograniczymy się do najważniejszych sytuacji i momentów w życiu Kaspra, w których uwidaczniało się wyraźnie poszukiwanie i wypełnianie przez niego woli Najwyższego.
            Prześledzimy więc niektóre ważniejsze wydarzenia z życia naszego Założyciela i Patrona, które postaramy się opisać na dwa sposoby: chronologiczny i tematyczny. Następnie pokażemy, w jaki sposób i w jakich słowach Kasper zachęcał innych do wypełniania woli Bożej. Posłużymy się w tym jego Listami

wtorek, 15 września 2015

Temat I - „Maryja przykładem wypełniania woli Bożej”

„Maryja przykładem wypełniania woli Bożej”

Zagadnienia wstępne

            Pismo św. przedstawia Dziewicę Maryję jako ściśle zjednoczoną ze swoim Boskim Synem i zawsze z Nim jednomyślną. Matka Boża od pierwszej do ostatniej księgi Pisma św., od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, jest zawsze związana – zgodnie z planem Ojca Niebieskiego – z Synem Odkupicielem. (Rdz 3, 15)
            Ona, Matka, właśnie dlatego, że jest Matką Boga, jak żadne inne stworzenie, współpracuje z Synem Odkupicielem w tajemnicy odkupienia ludzkości. Ta współpraca Maryi urzeczywistniła się podczas samego wydarzenia odkupienia, czyli w trakcie ziemskiego życia Syna i by się ona dokonała, potrzebna była Jej dobrowolna zgoda. Gdyby Maryja nie udzieliła swojej zgody na Wcielenie Syna, nie mógłby przyjąć od

poniedziałek, 14 września 2015

Rozeznawanie woli Bożej - 2015/2016

Temat formacyjny na rok 2016/2017  KAZANIE NA GÓRZE – OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW (Mt 5,1-12)

                   1. Znaczenie 8 Błogosławieństw. (wrzesień 2016)
2. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. ( X. 2016)
3. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. ( XI. 2016 )
4. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. ( XII. 2016 )
5.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.( I.17)
6. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. ( II. 2017 )
7. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. ( III. 2017 )
8. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
    ( IV.2017 )
9.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
   należy królestwo niebieskie.  ( V.2017 )

niedziela, 13 września 2015

Skupienie na rozpoczęcie roku formacyjnego 2015/16

W dniach 11-13 września 2015 r. w Domu Misyjnym Św. Józefa w Swarzewie animatorzy podregionu, członkowie  i sympatycy WKC spotkali się na pierwszym w nowym roku formacyjnym skupieniu.
Nowy rok formacyjny pod hasłem "Rozeznawanie woli Bożej" rozpoczął nowy moderator WKC podregionu swarzewskiego ks. Andrzej Szymański tematem wiodącym - "Maryja przykładem wypełniania woli Bożej".
W czasie Eucharystii modliliśmy się za błogosławieństwo dla Wspólnot Krwi Chrystusa i Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Szczególne modlitwy wznosiliśmy za błogosławieństwo dla siostry Basi Błaszczyk w trudnych dla niej chwilach.

W trakcie konferencji ks. Andrzej scharakteryzował 7 najważniejszych momentów, w których Maryja rozpoznała i przyjęła z pokorą wolę Bożą.
Na skupieniu przewodziło nam Słowo Życia - Pan Bóg mnie wspomaga(Iz 50,9a). 
Przy rozważaniu Słowa Bożego, uczestnicy dzielili się wieloma doświadczeniami świadczącymi o wielkiej pomocy Boga człowiekowi, szczególnie w trudnych chwilach.
Wieczorem mieliśmy czas na oddanie czci Panu Jezusowi
 podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na spotkaniu animatorów ustalono nowe zadania na rok 2015/16
m.in. wydawanie biuletynu "Nasz Animator"i terminy odpustów Św. Kaspra w diecezjach.