poniedziałek, 24 listopada 2014

Temat III: Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w drugiej tajemnicy (Modlitwy w Ogrójcu)

 Wprowadzenie
Kontynuując pełne wdzięczności rozważanie tajemnic przelania krwi naszego Zbawiciela, podczas dzisiejszego spotkania z większą uwagą przyjrzymy się temu, co zostało zapisane w Piśmie świętym na temat wydarzeń w Ogrodzie Oliwnym. Rozważaniu temu posłuży lektura w mniejszych grupach poszczególnych tekstów. Każdy dotyczy jednego z kluczowych słów, które pozwalają bardziej wniknąć w to co wydarzyło się owej nocy, która stała się dla nas paschą zbawienia. 

Opis: C:\Users\XB473~1.DAW\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.pngPraca w grupach nad tekstami (Zał.01)
  1. Getsemani
  2. Noc
  3. Trwoga
  4. Modlitwa
  5. Pojmanie
Podsumowanie
Dzięki zapisanym w ewangeliach świadectwom mamy możliwość przyjrzeć się najistotniejszym rysom postaci Jezusa w przełomowym dla Niego momencie próby i podjęcia decyzji ostatecznego dopełnienia zbawczej misji. Niektóre z kluczowych słów, takie jak chociażby Getsemani, trwoga, noc nabrały jeszcze głębszego znaczenia i teraz przez swoją symbolikę bardziej przemawiają do naszej wyobraźni.
Jezus swoją modlitwą w Ogrójcu dał towarzyszącym Mu apostołom, jak również nam wierzącym, przykład ufnej modlitwy, która prowadzi do doskonałego posłuszeństwa Bogu Ojcu i odniesienia duchowego zwycięstwa nad Księciem Ciemności.

Opis: C:\Users\XB473~1.DAW\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.pngModlitwa na „ciężkie czasy”
Po zakończeniu uczty paschalnej i po daniu napomnień Piotrowi (Łk 22, 31-34) Jezus nagle sięga pamięcią do samodzielnej wyprawy apostołów, która miała na celu głoszenie królestwa Bożego tam, gdzie On sam nie mógł dotrzeć: "Czy brak wam było czego, kiedy was posłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?" (Łk 22, 35).
Wysłani bez żadnych środków do życia, zdani w swojej posłudze jedynie na Bożą Opatrzność doświadczyli, że nie pozostają sami i że niczego im nie braknie. Jezus nie przypadkowo
przypomina apostołom tamte chwile. Chce zapewnić, iż również w przyszłości mogą liczyć na Bożą opiekę i pomoc.
Jednakże nie ukrywa przed nimi, że przyszła sytuacja będzie całkowicie odmienna. "Lecz teraz (...) kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!" (Łk 22, 36). Tym samym daje do zrozumienia, że już niebawem wrogość przeciwko Niemu i Jego uczniom zachwieje działalnością chrześcijan i dlatego w tej odmiennej sytuacji muszą się oni zaopatrzyć w szczególną broń i to nawet za cenę innych niezbędnych przedmiotów takich jak chociażby płaszcz.
Dalsze wersety jednoznacznie wskazują na to, że Jezus nie miał na myśli dosłownie miecza czy przemocy (karci Piotra, który używając miecza podczas pojmania rani sługę najwyższego kapłana).
Zdaniem niektórych egzegetów owym symbolem miecza miałoby być słowo Boże; ewangelia, która rodzi w świecie podział na wierzących i niewierzących, na wiernych i niewierzących, na prześladowanych i prześladowców.
Jezus zwracając się do apostołów a przez nich również do nas, chce przestrzec Kościół przed trudnościami i poleca dobrze się na nie przygotować aby w chwili próby nie doszło do załamania.
Po zmartwychwstaniu, przed swoim definitywnym odejściem do nieba, Jezus nawiąże do tego przedśmiertnego testamentu: "Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka" (Łk 24, 49). "Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8).
Zesłanie mocy z nieba jest szczególnym przejawem Bożej Opatrzności. to właśnie ta moc sprawi, że uczniowie będą zdolni bronić Ewangelii w sposób przekonujący, silny, niezwyciężony, ostry i skuteczny jak miecz, tak że będą w stanie odeprzeć wszelkie ataki niewierzących.

Pytania do przemyślenia/dyskusji:
  1. W jaki miecz mam się zaopatrzyć na "ciężkie czasy" nawet kosztem potrzebnych do życia rzeczy?
  2. Co znaczą słowa: "zostać przyobleczonym mocą z wysoka"?
  3. Do czego powinna mnie prowadzić modlitwa osobista i wspólnotowa w obliczu "ciężkich czasów"?
Literatura:
Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003
Noc w: Słownik symboliki biblijnej, L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III (red. nacz.), W. Chrostowski (red. nauk. wyd. polskiego), Warszawa 2003.

Noc w ogrodzie oliwnym w: Krocząc śladami męki Chrystusa, F. Mickiewicz SAC, Ząbki 2000, s. 125-147.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz