czwartek, 13 września 2012

Odważny Świadek Chrystusa1.Odważny  świadek Chrystusa, - „Szkołą  Ewangelii” dla innych  w  życiu  codziennym.
- Co to znaczy być świadkiem Jezusa Chrystusa? ( Podać  przykłady  z  życia. )
- Jestem  odważnym  świadkiem Chrystusa  w  środowisku  domowym,  zawodowym i  społecznym.
- Czy potrafię innym pokazać, że jestem prawdziwym świadkiem Chrystusa?
- Życie  >Słowem Życia<  i dawanie świadectwa swoim codziennym  życiem, tzn.  być  żywą  Ewangelią.
- Przykład - nawrócenie  Św. Pawła, a potem odważne  głoszenie i  naśladowanie  Chrystusa.
ODWAŻNY, MĘCZENNIK, OSOBISTA RELACJA Z CHRYSTUSEM

Definicja słownikowa:
świadek:
1. «osoba obecna przy czymś i mogąca opowiedzieć o tym»
2. «osoba powołana przez sąd do złożenia zeznań dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy»
3. «osoba obecna przy dokonaniu aktu prawnego i potwierdzająca podpisem ten akt»

wtorek, 11 września 2012

Motywacja dla animatorów i członków Wspólnoy Krwi Chrystusa


TEMAT: Motywacje osoby będącej członkiem Wspólnoty Krwi Chrystusa

I  Wprowadzenie.

  1. Sformułowanie wspólnej definicji motywacji i motywu (prowadzący zbiera pomysły grupy).
  2. Odwołanie się do istniejących już definicji motywacji i motywu (prowadzący cytuje definicje).
  3. Skuteczność zakłada pracę na 2 płaszczyznach.
                        Pracuję nad sobą
                        Odkrywam drugiego człowieka

II  Motywowanie i inspirowanie.

1.        Wskazówki dla osoby chcącej motywować i inspirować innych.
a)      Akceptuj i okazuj akceptację.
b)      Ofiarowuj swój czas i uwagę.
c)      Słuchaj.
d)     Okazuj współczujące zrozumienie (empatię).
e)      Stwarzaj w grupie warunki do osobistego rozwoju (czas, miejsce, osobiste decyzje).
f)       Dawaj autentyczne świadectwo swoją postawą.
g)      Odwołuj się do źródeł motywacji i inspiracji, które chcesz ukazać innym.
h)      Angażuj się.

2.        Zasady motywowania i inspirowania osób w grupie.
a)      Korzystaj z zasad dobrej komunikacji.
b)      W członkach grupy dostrzegaj to, co najlepsze.
c)      Zauważaj potrzeby, talenty, pomysły i działania innych.
d)     Powierzaj zadania adekwatne do osób, ich talentów i możliwości.
e)      Zachęcaj do wykazywania się pomysłowością i aktywnością.
f)       Skupiaj się na wzmacnianiu pozytywnym.
g)      Stwarzaj środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej (przestrzeń do popełniania błędów).
h)      Przekazuj informacje zwrotne o współpracy, działaniach i postawach osób.
i)        Doceniaj i nagradzaj współpracę, działania i postawy osób.
j)        Przypominaj o wymiarze działalności Wspólnoty WKC i jej celach.
k)      Dopilnowuj swoich i cudzych zobowiązań.
l)        Zajmuj aktywną postawę wobec burz wewnątrz grupy, bo i tak się zdarzają. Zawsze wyprowadzaj grupę z takiego stanu.
m)    Dbaj o swoją motywację, gdyż musi być ona na wysokim poziomie.

AKTYWIZACJA 1 (Zał. 1)
Scenki  3 osobowe, w których należy wykorzystać jednocześnie co najmniej 3 z podanych „zasad motywowania i inspirowania”, aby zrozumieć i rozwikłać wylosowaną sytuację braku motywacji. Uczestnicy w grupkach równocześnie odgrywają scenki, po czym je omawiają. Niektórzy na forum.

III  Źródła motywacji wypływające z duchowości Krwi Chrystusa

1.        Zawarte w celach Wspólnoty.
a)    Osobista formacja członków.
b)   Ożywienie życia parafialnego.
c)    Apostolstwo modlitwy  w duchowości Krwi  Chrystusa.
d)   Budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny.
e)    Działalność charytatywno – opiekuńcza.
f)    Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
g)   Wspieranie dzieł Misjonarzy Krwi Chrystusa.
h)   Ewangelizacja.
i)     Obrona życia ludzkiego.
j)     Walka o godność każdego człowieka.
k)   Promocja rodziny.
      2.    Zawarte w praktyce życia charyzmatem Krwi Chrystusa (prowadzący zbiera pomysły grupy).

AKTYWIZACJA 2 (Zał. 2)
Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni – „Potrzeby i dary”

IV  Przeszkody w motywacji – demotywatory.

1.         Manipulatory słowne (prowadzący zbiera pomysły grupy).
a) „Dla Jezusa tego nie zrobisz”, „Taki z Ciebie członek WKC”, …
b) Zapisywanie na tablicy obok przekreślonych manipulatorów zdania pozytywnych.

2.         Postawy manipulacyjne (prowadzący omawia postawy, zbiera pomysły grupy)
- Unikacz
- Przytakiewicz
- Oskarżyciel
- Komputer
3.         Komentarz prowadzącego.
a)      O potrzebie komunikowania się i wymienianiu informacji oraz ograniczeniach jakie mogą wnosić rany zadane nam przez ludzi w komunikatach słownych.
b)      Zasygnalizowanie potrzeby przebaczenia, pojednania.
c)      Pytanie: Czy chcemy by nasze postawy pozostawiały w ludziach  rany i strupy, czy były motywujące do działania?
d)     Modlitwa o wejście na drogę przebaczenia i pojednania.

 V  Podsumowanie

1.        Motywacja a działanie (krótka dyskusja prowadzona przez prowadzącego).
2.        Pantomima „Ręce” (Zał. 3)

środa, 5 września 2012

II temat: Świadkowie Chrystusa - solą ziemi i światłem świataŚwiadkowie Chrystusa – solą ziemi i światłem świata (Mt 5,13-16)
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Medytacja: (tekst, pytania)
Zadziwiające jest to, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do uczniów „jesteście solą, jesteście światłem” a nie „będziecie solą, będziecie światłem”. Jesteś światłem i solą, jeśli jesteś uczniem. Być uczniem to znaczy