piątek, 17 marca 2023

Skupienie w Swarzewie oraz uroczystości odpustowe Świętego Józefa 2023

     Skupienie w Swarzewie oraz  uroczystości odpustowe świętego Józefa
w dniach 17 do 19 marzec 2023

Błogosławiona Krew Jezusowa,

W Domu Misyjnym p. w. Świętego Józefa w Swarzewie w dniach 17.03.do 19.03.2023. odbyło się Skupienie animatorów, członków i sympatyków Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Temat skupienia:      "JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE "

Skupienie rozpoczęło się  w piątek 17 marca powitaniem naszych gości przyjeżdżających na skupienie.  Następnie po kolacji, uczestniczyliśmy w  uroczystej Mszy Świętej przygotowanej przez członków Wspólnoty   Diecezji Gdańskiej z oprawą modlitewną  i procesją darów. Po Mszy Świętej Teresa Junker i Maria Rynkiewicz z Diecezji Elbląskiej poprowadziły rozważania Drogi Krzyżowej .             

   

Następny dzień 18 marzec był bardzo bogaty w uroczystości, w tym dniu przypadł Odpust Świętego Józefa, do którego cały Podregion Swarzewski przygotował bardzo uroczystą oprawę. Diecezja Gdańska ubogaciła te uroczystości pięknymi chorągwiami oraz sztandarem Wspólnoty.

Uroczystości Odpustowe Świętego Józefa odbyły się w Sanktuarium Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. Misjonarze  Krwi Chrystusa Ks. Sebastiana  Pięta i Ks. Filip Pięta przygotowali i poprowadzili Dróżki- Różaniec do Krwi Chrystusa wraz ze  zgromadzonymi pielgrzymami.

Następnie w uroczystej procesji wszyscy uczestnicy udali  się  do Sanktuarium Królowej Polskiego Morza na uroczystą Mszę Świętą odpustową. Mszy Świętej przewodniczył Moderator Krajowy - ksiądz Daniel Rafał Mokwa, który wraz z Radą Krajową uczestniczył w dniach skupienia. Udział w Mszy  Świętej ubogacili: proboszcz  Sanktuarium  ksiądz Adam, misjonarze ks. Sebastian i ks, Filip,  ks. Józef oraz ksiądz Dawid z parafii Błogosławionej Doroty  z Mątew, który przyjechał  autokarem z pielgrzymami z Trójmiasta.
              


Ksiądz Sebastian Pięta bardzo serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych w Sanktuarium na uroczystościach odpustowych dziękując wszystkim za każdą  okazaną pomoc również przy pracach remontowych w domu Misjonarzy, dziękując wszystkim uczestnikom  za ich przybycie i udział w uroczystościach. Nie zapominając wymienić  poszczególnych gościom, co zostało bardzo serdecznie przyjęte przez uczestników uroczystości.

                 

 Homilię  podczas uroczystej Mszy Świętej odpustowej wygłosił solenizant ksiądz Józef Godlewski misjonarz  Domu Misyjnego w Ożarowie, który z wielka dokładnością  przypomniał nam szczegóły z życia św. Józefa, podkreślając jego cechy; sprawiedliwości, pracowitości, miłości,  czułość ojcowską  świętej rodziny. Po mszy odpustowej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu wraz z  modlitwą do św Józefa.

       


Z błogosławieństwem odpustowym wróciliśmy do Domu Misyjnego, gdzie dla wszystkich uczestników nasi kucharze przygotowali gorący posiłek oraz kawę, herbatę i słodkości.

Bardzo miłe słowa padały od uczestników uroczystości pod adresem zarówno misjonarzy jak również wszystkich, którzy pracowali aby nie zabrakło  uczty duchowej, jak również tej cielesnej w tych jeszcze zimowych klimatach.

Krótkim spotkaniem przy rytmach  muzyki  i pięknych śpiewach również pieśni kaszubskich przed odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego  o godzinie 15,00 zbliżyliśmy się do zakończenia tak pięknego dnia odpustowego. Oczywiście na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali błogosławieństwo Relikwią  Św. Kaspra del Bufalo.

Natomiast członkowie i sympatycy skupienia powrócili do ustalonego  planu Skupienia. Moderator Krajowy ksiądz Daniel Rafał Mokwa poprowadził specjalna konferencję na temat przepisów liturgicznych, posłuszeństwa, jedności we wspólnocie Kościoła. Podkreślił, że we Wspólnocie  Krwi Chrystusa Centrum Formacji  stanowi” SŁOWO ŻYCIA”.     

Po tym odbyło się spotkanie animatorów diecezjalnych z Krajową Radą Wspólnoty, gdzie  poszczególne diecezje prezentowały zmiany jakie zachodzą w parafiach, jakie występują trudności, oraz jakie postrzegamy nowe pomysły na rozwój wspólnoty.

Dzień był długi i pracowity. Potrzebą naszych serc było zanurzenie się we Krwi Chrystusa na całonocnej adoracji w ciszy, aby uwielbiać Jezusa, dziękować za wszelkie dary i okazywaną nam  miłość .

W dniu 19 marca w niedzielę rano podczas mszy świętej jedna z naszych sympatyków z Diecezji Pelplińskiej z Kościerzyny Maria Krauze wstąpiła do wspólnoty, czytając pięknie przygotowany list /świadectwo/ prosząc o przyjęcie do Wspólnoty Krwi Chrystusa.

  

 Dziękując wszystkim członkom, sympatykom za wspólny  czas spędzony na skupieniu modlitewnym wyjechaliśmy ubogaceni mocą Krwi Chrystusa poprzez modlitwę, adorację,  oraz nasze ciepłe i serdeczne rozmowy jak również wymianę naszych wspólnych doświadczeń wspólnotowych

Animator Podregionu Swarzewskiego
Lucyna Witek
Gdańsk, 22 marzec 2023

czwartek, 9 marca 2023

Zapraszamy na Odpust Świętego Józefa w Swarzewie

 

Błogosławiona Krew Jezusowa,

W imieniu Misjonarzy Krwi Chrystusa Ks. Sebastiana Pięty i Ks. Filipa Pięty   Misjonarzy Domu Misyjnego.p. w. Świętego Józefa w Swarzewie  oraz  Animatorów Podregionu Swarzewskiego serdecznie zapraszamy na uroczystości Odpustowe Świętego Józefa,  które obchodzone będą w Sanktuarium Królowej Polskiego Morza w Swarzewie - 18 marca 2023 r.

Uroczystości odpustowe odbędą się w trakcie skupienia naszej Wspólnoty, które odbędzie się w dniach od 17.03.do 19.03.2023.

Na naszym Skupieniu będzie gościła Krajowa Rada Wspólnoty Krwi Chrystusa z moderatorem Krajowym  księdzem Danielem Rafałem Mokwą.

Serdecznie zapraszamy - Animatorzy Podregionu Swarzewskiego

Lucyna Witek, Teresa Kujawska

 Oto program uroczystości Odpustowych  Św. Józefa w dniu 18.03.2023 w Swarzewie

 

 

O NAJDROŻSZY ŚWIĘTY  JÓZEFIE,

bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa.

Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, 

a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo,

bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Amen

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do udziału w Uroczystości odpustowej 

naszego Domu Misyjnego p.w.  św. Józefa w Swarzewie

obchodzonej w Sanktuarium Królowej Polskiego Morza

W SWARZEWIE 18-go marca 2023 r.

PLAN ODPUSTU św. Józefa

 

10,30 - Droga Krwi Chrystusa

12,00 - Msza św. Sanktuarium Królowej Polskiego Morza

Po mszy św wystawienie Najświętszego Sakramentu; modlitwa i litania do św Józefa, Tedeum  oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

13,30 - Obiad

14,30 - Spotkanie w auli

15,00 -  Koronka do Miłosierdzia Bożego

Indywidualne błogosławieństwo relikwiarzem św. Kaspra del Bufalo

 

                    W imieniu Wspólnoty Domu Misyjnego

Misjonarzy Krwi  Chrystusa w Swarzewie

Przełożony Domu Ks. Sebastian Pięta