środa, 10 października 2012

Materiały z warsztatu: Motywacja dla animatorów i członków WKCMATERIAŁY  Z  WARSZTATU  DOTYCZĄCEGO  MOTYWACJI  DLA ANIMATORÓW I  CZŁONKÓW WSPÓLNOT  KRWI  CHRYSTUSA  PODREGIONU  SWARZEWSKIEGO

I    Definicja motywacji:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II  Motywowanie i inspirowanie.
1.      Wskazówki dla osoby chcącej motywować i inspirować innych.
a)      Akceptuj i okazuj akceptację.
b)      Ofiarowuj swój czas i uwagę.
c)      Słuchaj.
d)     Okazuj współczujące zrozumienie (empatię).
e)      Stwarzaj w grupie warunki do osobistego rozwoju (czas, miejsce, osobiste decyzje).
f)       Dawaj autentyczne świadectwo swoją postawą.
g)      Odwołuj się do źródeł motywacji i inspiracji, które chcesz ukazać innym.