sobota, 26 czerwca 2010

Pod znakiem św. Kaspra del Bufalo

 Artykuł z Niedzieli

 http://www.niedziela.pl/artykul/74659/nd/Pod-znakiem-sw-Kaspra-del-Bufalo

Mira Bodak


Bp Antoni Długosz wśród tegorocznych uczestników Święta Młodzieży
We włoskim Giano w 1815 r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rzymski kapłan Kasper del Bufalo powierza Niepokalanej nowe Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Jednym z wytyczonych dla niego celów ma być szerzenie zaniechanej przez wieki duchowości Krwi Chrystusa i głoszenie Słowa Bożego w celu odnowienia wiary wśród narodów dotkniętych skutkami przemian społecznych po nawałnicy napoleońskiej.
Rok 2004 dla Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa jest wyjątkowym czasem łaski. Mija bowiem 100 lat od beatyfikacji i 50 lat od kanonizacji założyciela Zgromadzenia - św. Kaspra del Bufalo, niestrudzonego głosiciela chwały Krwi Chrystusa i godności człowieka. Jan Paweł II powiedział o nim: „apostoł Krwi Chrystusa”.
W Częstochowie
Duchowi synowie św. Kaspra del Bufalo pełnią dziś swoją apostolską i misyjną posługę w 17 krajach. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa pierwszą wspólnotę polską założyło w 1987 r. w Częstochowie u stóp Jasnogórskiego Sanktuarium (przy ul. E. Mąkoszy). Wkrótce otrzymało od Opatrzności Bożej niezwykły dar. Rodzina Wawrzyńca Wilka, wypełniając wolę zmarłego właściciela, przekazała Kościołowi jego dom wraz z przyległym terenem. Miejsce to było idealne na stworzenie centrum formacyjno-rekolekcyjnego. Wspaniała lokalizacja wśród lasów i łąk, gdzie szum drzew i śpiew ptaków niejako włączają się w kontemplację tajemnicy odkupienia człowieka mocą Krwi Chrystusa, znajduje się na peryferiach miasta w dzielnicy Kolonia Grabówka, w tzw. Lasku Wilka, przy ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18. 29 listopada 1998 r. została tam powołana parafia pw. św. Kaspra del Bufalo. Pierwszym jej proboszczem został inicjator Zgromadzenia na ziemiach polskich - ks. Winfried Wermter. Natomiast 21 października 1999 r., w uroczystość św. Kaspra del Bufalo, abp Stanisław Nowak podpisał i ogłosił dekret uznający wszystkie miejsca kultu znajdujące się na terenie Domu Misyjnego św. Wawrzyńca Misjonarzy Krwi Chrystusa jako sanktuarium Krwi Chrystusa, którego kustoszem jest obecnie ks. Bogusław Witkowski. Od 1998 r. wierni, pielgrzymujący z całego kraju, czczą jedyne w Polsce relikwie Krwi Chrystusa. Jest to część relikwii pochodzących z Mantui. Misjonarze otrzymali je w darze od Sióstr Przenajdroższej Krwi w Schellenbergu (Księstwo Liechtenstein). Tradycja relikwii sięga Golgoty i historii nawrócenia setnika Longinusa.
Działalność Misjonarzy
Misjonarze Krwi Chrystusa prowadzą aktywny apostolat wśród świeckich. Odzwierciedleniem tego są powstające wciąż w Polsce nowe wspólnoty Krwi Chrystusa. Szczególną troską duszpasterską objęte są dzieci i młodzież. Dla nich odbywa się Święto Dzieci i Święto Młodzieży. Są to kilkudniowe rekolekcje, podczas których każdy z uczestników kształtuje swą osobistą relację z Bogiem.
Zgromadzenie obejmuje swoją opieką duszpasterską również osoby chore, organizując hospicja czy ośrodki dla uzależnionych.
Częstochowska wspólnota prowadzi również Wydawnictwo „Pomoc” i wydaje dwumiesięcznik Żyć Ewangelią (przy ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18). Publikacje służą nie tylko propagowaniu duchowości Krwi Chrystusa, ale są również odpowiedzią na zapotrzebowanie osób objętych duszpasterską opieką Misjonarzy.
Kult Przenajdroższej Krwi
Misjonarze starają się swoją posługą odpowiedzieć na wezwanie Założyciela: „Trzeba mówić ludziom, za jaką cenę zostały odkupione dusze, trzeba im tłumaczyć, w jaki sposób Krew Chrystusa ich oczyściła, trzeba mówić, jak przez sakramenty święte będą uświęcani, a nabożeństwo do Boskiej Krwi jest skutecznym środkiem do osiągnięcia gorliwości”. Pielgrzymi z całej Polski nawiedzają sanktuarium, by doświadczyć i odkryć na nowo znaczenie Boskiej Krwi. W sanktuarium Krwi Chrystusa czciciele, wędrując polnymi ścieżkami do 7 kaplic, rozważają tajemnice Przelań Krwi Chrystusa. W tymczasowej kaplicy św. Józefa Litanią oraz adoracją relikwii wielbią Przenajświętszą Krew Chrystusa... Tutaj też Misjonarze udzielają pielgrzymom błogosławieństwa relikwiami Krwi Chrystusa. Adoracja Chrystusa Odkupiciela przed relikwiarzem Przenajdroższej Krwi ma miejsce codziennie.
W roku jubileuszowym
Kulminacyjnym wydarzeniem Roku św. Kaspra była uroczystość wmurowania dokumentu erekcyjnego budowy świątyni Krwi Chrystusa. Aktu wmurowania dokonał podczas uroczystości odpustowych 3 lipca br. abp Stanisław Nowak. Wśród dokumentów, jakie zostały wmurowane, znalazła się również Niedziela. Tęcza, która pojawiła się na niebie podczas ceremonii wmurowania, była niejako starotestamentowym znakiem błogosławieństwa Bożego.
Dzieło Krwi to znak dla naszych czasów. Jak zauważa Ojciec Święty Jan Paweł II: „Ludzkość, tak często raniona przez nienawiść i przemoc, odczuwa bardziej niż kiedykolwiek potrzebę skuteczności działania Krwi Zbawiciela. W Niej zawiera się wielka moc miłości Chrystusa, nadzieja, a także droga pojednania”.
Życie duszpasterskie w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
codziennie
Możliwość modlitwy przed relikwiarzem Krwi Chrystusa i otrzymania nim błogosławieństwa indywidualnego. co tydzień
Droga Krwi Chrystusa z uroczystą procesją przy kaplicach Siedmiu Przelań. Każdy czwartek o godz. 20.00. co miesiąc
Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o godz. 14.30, a o godz. 16.00 Msza św. ze szczególną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała - błogosławieństwo indywidualne relikwiarzem Krwi Chrystusa (trzecia niedziela miesiąca). co roku
- Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi - 24 maja (obchodzony w najbliższą niedzielę przed tą datą lub po niej). - Uroczystość odpustowa Przenajdroższej Krwi - 1 lipca (obchodzona w pierwszą niedzielę lipca).
- Święta Dzieci i Młodzieży - pod koniec czerwca i w lipcu.
Konto, na które można wpłacać ofiary na budujący się kościół Krwi Chrystusa: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, PKO 88124012131111001001238289 z dopiskiem: „Budowa”.
Kto kocha Boga,
mówi mało, pracuje dużo,
znosi wszystko i od wszystkich.

św. Kasper del Bufalo