piątek, 18 stycznia 2013

Niedziela Misyjna Białogard

Parafia św. Jadwigi 20.01.2013 r.

Homilia:
Wstęp:
           „Kościół nie może iść z duchem czasów- z tego prostego powodu, że duch czasów donikąd nie idzie. Kościół     może co najwyżej ugrzęznąć w bagnie razem z duchem czasów, by razem z nim cuchnąć i gnić.(…).  Zaś Kościół ma dziś to samo zadanie, co wtedy- ocalić jak najwięcej światła i wolności, stawiać opór światu, który ściąga go nisko ku swemu poziomowi, i czekać na lepsze czasy. (…). Nie chcemy Kościoła, który, jak to piszą gazety, zmienia się wraz ze światem. Chcemy Kościoła, który zmieni świat”.
Gilbwrt Keith Chesterton (London 1945, art. W New Witness).

  • Charakterystyka duchowości Krwi Chrystusa – 7 Przelań
  • Refleksja nad Ewangelią:
- Trzeciego dnia publicznej działalności Jezusa odbywa się wesele gamos, czyli sfinalizowanie umowy wcześniej zawartej pomiędzy rodzinami(rodzicami).

Najważniejsze sceny i postacie to Maryja i Jezus, Odniesienie Maryi do Jezusa i potem Jezusa do sług.
Nie wiemy tak naprawdę kto bierze ten ślub.  To jest nie istotne.
   - "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Należy tłumaczyć :Czego Ty ode mnie chcesz, lub Nie obchodzi mnie to co do mnie mówisz.
     - „Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?"(J 2,4) Godzina Jezusa, to godzina Jego Paschy, przejścia do Ojca. Wtedy to On najbardziej objawił się jako Mesjasz, kim jest! Kiedy pokona śmierć, grzech, i szatana.
-"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".(J2,5) Tłumaczyć należy: Jeśli  coś wam powie to wykonajcie to(…)”
Jezus wskazuje na stągwie, które służyły do religijnych oczyszczeń. One są puste tzn. nie używane. Mieściły od 500 do 700 litrów wody. Ludzie, goście przybyli na wesele nie czyniąc odniesienia religijnego. Usiedli do stołu jak poganie, nie obmyli rąk przed jedzeniem.
Słudzy noszą wodę wykonując rutynowe czynności a dokonuje się cud. Starosta weselny mówi że ta woda smakuje, że jest wyśmienita.
Dokonał się cud zrozumiały dla niektórych, nie dla wszystkich. Przede wszystkim dla uczniów Jezusa, aby uwierzyli, że On jest Mesjaszem. WODA, UCZTA, WINO to znaki objawiające że Jezus jest Mesjaszem pochodzącym od Boga Jedynego.
-My jesteśmy też na uczcie, i jest Jezus, który przemienia wino w Swoją Krew i Chleb w swoje Ciało
-Prośmy, by Pan Bóg wypełnił nasze życie, chwile puste, nie wypełnione Bogiem, naszą przeszłość i  teraźniejszość, wzloty i upadki, by przemienił nasze sprawy i codzienność. Prośmy, by te chwile były Nim wypełnione, by ta zabawa była też na Jego Chwałę i z Nim, przecież On był na Weselu w Kanie Galilejskiej, przecież On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.(Mt 28,20)

  • Zadania wypływające z Sakramentu Chrztu
  • Misja prorocka
 i ona może być realizowana  w: (Tajemnica 7, 5)
  • Misja Królewska
i ona może być realizowana  w: (Tajemnica 4, 1 różańca do Krwi Chr. )
  • Misja Kapłańska
i ona może być realizowana  w:  (Tajemnica 6, 3, 2).
  • Jak dziś to powołanie Chrztu św. mogę realizować?
- W dobie zniechęcenia do dawania świadectwa
- W dobie nieprawdziwego Chrześcijaństwa( udawanego)
- Powiedzieć o chorobach dzisiejszego Chrześcijaństwa Polskiego!
.  Pomoc Boga i Ducha św. gwarancją wypełnienia potrójnej misji Chrztu św.
  • Świadectwa świeckich…
-materiały o duchowości, książki
- spotkanie na temat duchowości dla chętnych.
Xbw.