niedziela, 5 lipca 2015

Odpust Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku

Uroczystość odpustowa Wspólnoty Krwi Chrystusa w diecezji warmińskiej parafii pod wezwaniem Św. Macieja i Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Bisztynku.
            W dniu 5 lipca 2015 r. w Kościele pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła  i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Krwi Chrystusa w rocznicę objawienia się Krwi Chrystusa na figurze Pana Jezusa ok. 400 lat temu.
W Bisztynku  znajduje się tu jeden z największych kościołów na Warmii. Usiąść w nim może, co drugi mieszkaniec miasteczka. Z Bisztynkiem wiąże się też cud eucharystyczny. W 1400 roku biskup Henryk Sorbom dokonywał tu poświęcenia nowej świątyni p.w. św. Macieja Apostoła. "Kronika Lidzbarska" opisuje wydarzenie, które miało wówczas nastąpić. Zapis w kronice brzmiał następująco: "(...) kiedy on (biskup), krótko przed swoją śmiercią, poświęcał i zarazem potem odprawiał Mszę świętą, podczas podniesienia na lewej ręce poczuł spływającą krew. Dlatego ołtarz ten nazwany został Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. A przy nim działy się liczne cuda (...)".
Służba liturgiczna w procesji
W uroczystości odpustowej uczestniczyli przedstawiciele Wspólnot z Bisztynka, Olsztyna, Bartoszyc, Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego, Gdańska i Gdyni. 
Zebranych przywitał serdecznie opiekun WKC, proboszcz parafii ks. Janusz Rybczyński. 
Procesja wokół kościoła

Wspólnota z Gdyni
Olsztyn niesie krzyż


Homilia - ks. Andrzej Szymański CPPS

Uroczystość poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu
z modlitwą różańcową. Adoracja prowadzona była przez animatorów – Jarosława Wołodkiewicza – animatora krajowego, Helenę Połujańską, Lucynę Malec – animatorki podregionu Swarzewskiego, Teresę Kujawską i Tadeusza Kulisa – animatorów diecezjalnych, Bogdana Szewczyka animatora z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie i jego żonę Łucję, którzy uświetnili adorację pieśniami. 
Mszę świętą poprowadził  ks. Janusz Rybczyński a Homilię wygłosił ks. Andrzej Szymański misjonarz CPPS. W swojej homilii przybliżył tradycje pielgrzymkowe do Pana Jezusa na krzyżu w Kościele w Bisztynku.
            Członkowie Wspólnoty czynnie uczestniczyli w mszy świętej czytając listy św. Pawła, przedstawiając modlitwę wiernych i niosąc dary.  Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na agapę, gdzie przy herbatce dzielono się informacjami o pracy Wspólnot i świadectwami życia słowem Bożym.
Na zakończenie odmówiono modlitwę i z błogosławieństwem udaliśmy się do swoich domów. Uroczystość przygotowały siostry wspólnotowe: Barbara Romańska, Henryka Firlej,Małgorzat
Błogosławiona Krew Jezusowa!              Teresa Kujawska


                                 
Procesja z krzyżem