poniedziałek, 27 lutego 2017

Homilie z skupienia animatorów - luty 2017 r.

VII TYDZIEŃ ZWYKŁY – ROK I
HOMILIA – piątek, 24. 02. 2017
Msza św. na rozpoczęcie Skupienia Animatorów Diecezjalnych i Parafialnych WKC Podregionu Swarzewskiego w Domu Misyjnym pw. św. Józefa – Swarzewo
Syr 6,5-17; Mk 10,1-12

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, kochani animatorzy, członkowie i sympatycy WKC, którzy dzisiaj przeżywacie swoje Skupienie. Serdecznie witam Was.
Na rozpoczęcie naszego skupienia, pod hasłem kolejnego błogosławieństwa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, gorąco Was proszę o modlitwę za mnie i za Was. Za mnie, aby Duch Święty pomógł mi znaleźć takie słowa i takie gesty, bym przekazał we właściwy sposób to wszystko, co sam Jezus Chrystus chciałby Wam przekazać. – Za Was, aby Duch Święty sprawił cud rozumienia tak, aby każdy z Was mógł w swym sercu przyjąć słowa do Niego kierowane, by potem móc stosować je w życiu codziennym i przekazać tym, którzy tego potrzebują. Inaczej mówiąc, abyście mogli głosić Ewangelię zgodnie z obowiązującym tematem tego roku liturgicznego w Kościele katolickim. A więc Duchu Święty przyjdź i oświeć nasze serca i umysły, abyśmy mogli przyjąć czystym sercem słowa do nas kierowane.
Przyjdź Duchu Święty.
Kochani. Tak się składa, że liturgia słowa podaje nam dziś do rozważenia Ewangelię o szóstym przykazaniu. Zatem może to być znakiem dla nas, abyśmy na początku, czyli w konferencji wstępnej, poświęcili nieco więcej czasu, na czystość serca związaną z relacją dwojga osób, różnej płci, a więc mężczyzny i kobiety.
Dziś odczytana Ewangelia jest wyjątkowo mocno aktualna we współczesnym świecie. Jest aktualna także w naszym kraju, gdzie ponad 90% obywateli, nazywa samych siebie katolikami i tak też jest, bo tylu przyjmuje chrzest w Kościele katolickim.
– Czy jednak sam fakt przynależności do Kościoła, czyni nas wiarygodnymi

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dni skupienia w Kętrzynie

W sobotę 18 lutego w Kościele Św. Jerzego w Kętrzynie o godz.14 z inicjatywy parafialnej Wspólnoty Krwi Chrystusa odbyła się Msza święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała odprawiona przez ks. Misjonarza Andrzeja Szymańskiego.Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie Wspólnot Krwi Chrystusa z wszystkich parafii Kętrzyna. Spotkanie zorganizowały siostra Lila i siostra Wala wraz z grupami parafialnymi działającymi przy Bazylice Kętrzyńskiej.

W niedzielę  19 lutego w parafii odbyła się "niedziela misyjna". Ks. Andrzej głosił kazania na mszach  św., a członkinie Wspólnoty propagowały duchowość i haryzmat Krwi Chrystusa wśród parafian.

wtorek, 14 lutego 2017

Ostatnie pożegnanie

23 lutego uczestniczyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze naszej siostry Janiny Kotowskiej z Wspólnoty Krwi Chrystusa działającej przy parafii Św. Jakuba w Olsztynie. Msza św. pogrzebowa odbyła się w Katedrze Olsztyńskiej o godz. 10.
Siostra Janina od wielu lat uczestniczyła w pracach Wspólnoty na rzecz parafii i diecezji. Pomagała przy organizacji działań parafialnych i comiesięcznych spotkań diecezjalnych.
Siostra Janina deszła do Domu Pana 18 lutego mając 86 lat.
Niech odpoczywa w pokoju!


 14 lutego pożegnaliśmy naszą siostrę  Paulinę Acedońską z Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie. Siostra Paulina odeszła do Domu Pana mając 102 lata. Od początku istnienia wWspólnoty w Kętrzynie propagowała duchowość Krwi Chrystusa i szerzyła zasady Ewangelii.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

piątek, 10 lutego 2017

Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na
DNI SKUPIENIA
animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę


Temat Skupienia:
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)
 Znalezione obrazy dla zapytania serce jezusa obrazy


                W programie Skupienia: Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, doświadczenie wspólnoty, adoracja i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość rozmowy i spowiedzi, Godzina pytań.
\\

Tematy konferencji:
Czystość serca
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8)
Skupienie poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS
Termin Skupienia: 24.02-26.02.2017

Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
                ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
         Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta)

SŁOWO ŻYCIA

Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
(Mk 10,15)

PLAN DNIA

Piątek – 24.02

16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.30 – Kolacja
19.30 – Msza święta
20.30 – Konferencja wstępna – Czystość serca

Sobota – 25.02

  8.30 – Śniadanie
10.00 – KonferencjaBłogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
TEMAT  VI
  Miesiąc:  LUTY 2017

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ (Mt 5,7)

Miłosierdzie zwykle kojarzy się nam z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie i można w ten sposób je rozumieć. Zatem miłosierdzie okazują drugiemu człowiekowi ci wszyscy, którzy zauważają cierpienie drugiego człowieka i starają się temu zaradzić w miarę swoich możliwości. Mogą to być cierpienia zarówno fizyczne, jak i duchowe. Na tej drodze do świętości mogą się więc poczuć ci wszyscy, którzy pracują wśród biednych, chorych, zagubionych, jeśli tylko swoją pracę wykonują w duchu miłości.
Miłosierdzie, to też przebaczenie płynące z otwartego włócznią boku Chrystusa, z którego wypłynęła krew i woda, jak to przedstawione jest na obrazie z objawienia siostry Faustyny Kowalskiej. Zatem miłosiernym może być też każdy, kto chętnie wybacza urazy, a nikomu pewnie nie brak okazji do takiego wybaczania. Wczuwając się choćby w sytuację człowieka chorego i jego rodziny, gdy byłem kapelanem w Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach k. Zamościa; zrozumiałem, że zdrowy człowiek nie do końca potrafi zaradzić cierpieniu, nie zawsze potrafi właściwie się zachować wobec chorego, czy jego rodziny nawet choćby nie wiem jak się starał i często niezamierzenie rani innych. Zatem proszę was, abyście chętnie wybaczali innym. Bądźcie miłosierni, albowiem wtedy miłosierdzia dostąpicie i będziecie mogli w pokoju serca pójść na spotkanie z Chrystusem w domu Ojca, który był i jest Miłosierny.
„Łatwo zauważyć, że cała historia zbawienia jest przede wszystkim historią