środa, 1 stycznia 2020

Temat na styczeń 2020 .

SERCEM POKORNYM I SKRUSZONYM TY, BOŻE, NIE GARDZISZ.

             Tytuł tego tematu na miesiąc styczeń jest zaczerpnięty z księgi Psalmów (Ps 51, 19); jest to fragment jednego z najbardziej znanych psalmów pokutnych: Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej… Przypisywany jest, jak większość psalmów, królowi Dawidowi, który napisał go po bardzo ciężkim grzechu cudzołóstwa, który na domiar złego poskutkował jeszcze grzechem zabójstwa.
Otóż król Dawid, widząc piękną kobietę, o imieniu Batszeba, kąpiącą się nieopodal jego pałacu, zapałał pożądaniem i popełnił z nią grzech cudzołóstwa. A ponieważ była ona zamężna, uknuł spisek przeciw jej mężowi Uriaszowi, aby podstępnie go zabićw czasie jednej z bitew. Ten postępek nie spodobał się Bogu, stąd posłał do niego proroka Natana. Prorok w formie przypowieści wypomniał mu ten straszny grzech i choć Dawid od razu żałował, to jednak Bóg zesłał na niego karę, dotykając śmiercią syna, którego urodziła mu Batszeba. Wtedy, według tradycji, Dawid napisał Psalm 51, jako modlitwę przebłagalną i pokutną.
Pomimo tego brzemiennego w skutkach i o opłakanych konsekwencjach zła, jakie pociągnął za sobą  grzech Dawida, trzeba oddać winowajcy jego pokorne przyznanie się do winy i to już na samym początku. Kiedy bowiem przyszedł do niego prorok Natan, wypominając mu ten grzech, Dawid od razu przyznał się i wyraził swój żal przed Bogiem. Na uwagę zasługuje to, że król Dawid nie wypiera się tego grzechu, nie usprawiedliwia się przed Bogiem i prorokiem,że to nie tak, że to nic złego, że on jako król tak może, że został niewłaściwie osądzony, itp. Nie tłumaczy się ze swojego grzechu, nie umniejsza jego skutków i konsekwencji, nie usprawiedliwia się chwilą słabości i namiętności. Po prostu od razu przyznaje się do winy i prosi Boga o zmiłowanie. Prorok Natan od razu mu też oznajmia, że Bóg przebacza mu grzech, nie pozostanie on jednak bez konsekwencji.
Niewątpliwie ta pokutna postawa i słowa króla Dawida, w których wyraźnie widać jego pokorę, mogą być dla nas pewnym przykładem. Przede wszystkim mamy być gotowi, aby przyznać się do swojej winy, do popełnionego grzechu, a to właśnie wymaga takiej pokory, która jest