niedziela, 18 listopada 2018

Peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
Błogosławiona Krew Jezusowa!


Pomysł peregrynacji wizerunku Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi zrodził się z pragnienia i potrzeby ożywienia i odnowienia życia we Wspólnocie Krwi Chrystusa. Rozmyślaliśmy o tym co może nas pobudzić do wspólnych działań i może przyczynić się do rozszerzania duchowości i chwały Krwi Chrystusa. Zrodziła się myśl, że najlepiej zwrócić się do Tej, która daje życie – do Matki! Chcemy na nowo wnieść Maryję do życia Wspólnoty. Maryja jest Matką Kościoła i Matką naszej Wspólnoty.
26 maja 2018 r.  w czasie odpustu ku czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie zostały poświęcone 4 obrazy Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa i przekazane do podregionów. 
Do 11 listopada 2018 r. obraz przebywał w Domu Misyjnym Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie. 
11 listopada  na uroczystej Mszy Św. obraz został przekazany do peregrynacji dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa w Archidiecezji Warmińskiej.
15 listopada Mszą Świętą o  godz. – 18,00 uroczyście rozpoczęto peregrynację obrazu w parafii Świętego Józefa w Olsztynie:

 Obraz powitano pieśnią „O Maryjo witam Cię”, potem Odśpiewano Hymn Maryjny Wspólnoty Krwi Chrystusa „ Maryjo Dziewico Niepokalana” .
Ks. Janusz Rytuba wraz z księżmi współprowadzącymi wita obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Wita - animatora krajowego WKC Jarosława Wołodkiewicza, animatora podregionu Swarzewskiego – Lucynę Malec, animatorów diecezjalnych  WKC – Teresę Kujawską i Tadeusza Kulisa, przedstawicieli Wspólnot z Olsztyna i innych miejscowości oraz zgromadzonych wiernych.
W czasie Mszy Świętej posługę liturgiczną pełnili członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Homilię wygłosił Ks. Tadeusz Malicki wskazując na symbolikę obrazu -   „ To otwarte i żywe spojrzenie Madonny przybliża nas do niej, pokazuje jej ludzką bliskość z nami, zwraca się ku obserwującemu i chce wejść z nim w interakcję, w relację. Odkryte ucho Maryi również jest detalem w tym wizerunku, na który warto zwrócić uwagę. To ucho nastawione jest na słuchanie, gotowe wysłuchać każdego, kto na ten obraz patrzy. (…)Wszyscy wierni, mogą mieć nadzieję, że ich słowa, ich prośby, ich troski, nawet te najbardziej ukryte, znajdą w Maryi uważnego słuchacza. Ona przyjmie je wszystkie i przekaże je swojemu Synowi, tak jak uczyniła to podczas wesela w Kanie Galilejskiej”.
Na zakończenie Mszy Św.  Ks. Janusz Rytuba poinformował, że obraz będzie wystawiony do adoracji w naszym kościele do 16.11.2018 r. i po Mszy Św. o godz. 15 nastąpi przekazanie obrazu do peregrynacji  dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa w naszej parafii. Od 16 listopada Obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, będzie peregrynował wśród członków WKC. Osoby spoza Wspólnoty chcące przyjąć obraz do domu na 1 dzień  mają możliwość zapisania się po mszy Św. w Kaplicy Matki Bożej, a później w kancelarii parafialnej.
 Peregrynacja to czas osobistej modlitwy u stóp Matki Bożej i Jej Syna – Jezusa, ale również może być czasem spotkania we Wspólnocie. Możemy  gromadzić się raz w tygodniu w grupie wokół Maryi, by dziękować Jej za łaski, jakie nam przynosi od Jezusa. Nie unikajmy rozważania Słowa Bożego i wymiany doświadczeń. To co podejmujemy nawet z oporem wydaje owoc wierności i cierpliwości. A przecież Słowo Pana rzucone na glebę naszych serc nigdy nie wraca bezowocne. Rozważajmy Słowo nawet sami, jeśli nie ma wokół nas braci i sióstr ze Wspólnoty.


Życzymy błogosławionych owoców peregrynacji Obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa w Waszych rodzinach i wspólnotach.

Animator nr 19

                       Nasz                                                                                Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
 ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck      
tel. (58) 674 14 29

Listopad 2018  Nr. 19

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
Zakończyliśmy ostatnie w tym roku kalendarzowym Skupienie WKC w Domu Misyjnym w Swarzewie. Z tej okazji oddaję do Waszych rąk nasze pisemko Nasz Animator, w którym między innymi dzielimy się wiadomościami z naszego ostatniego skupienia.
Tym razem w Skupieniu wzięło udział ponad 30 osób, a temat, który rozważaliśmy, jako temat formacyjny na miesiąc listopad, brzmiał:: Charyzmaty Ducha Świętego.
            Tak się złożyło, że skończył się miesiąc październik, w którym wspominamy naszego założyciela św. Kaspra del Bufalo. W homilii z okazji naszych spotkań odpustowych na mszy św., szczególnie zwróciłem uwagę na nadzwyczajne dary, będące owocem działania Ducha Świętego, które ujawniały się podczas jego misyjnej działalności, wykraczające poza pospolite posługiwanie ewangeliczne.
            Oto fragment homilii:
„Jeden z prałatów, który postanowił wysłuchać wszystkich kazań ks. Kaspra, wyraził się o nim mniej więcej w takich słowach: Sam Bóg przemawia przez Kanonika del Bufalo. Niektórzy słyszeli jego kazania czasem z odległości aż trzech mil, a pewnego razu słuchał go ktoś, kto nie znał języka włoskiego, i zrozumiał wszystko. Innym razem zdarzył się rzeczywiście cud Zielonych Świąt. Otóż na placu, gdzie przemawiał święty poza lokalnymi mieszkańcami byli też Niemcy i Francuzi. Ludzie z miasteczka zauważyli, że i oni słuchają go uważnie i są poruszeni. Zaciekawieni spytali: Co wy z tego rozumiecie? Przecież on mówił bardzo dobrze po niemiecku! odpowiedzieli. Nie, nie, on mówił po francusku! mówili inni. Czy naprawdę chcecie żartować? On mówił naszym dialektem, lepiej niż my sami! twierdzili miejscowi. Kasper natomiast mówił tylko po włosku z mocnym akcentem rzymskim.
Świętemu Kasprowi towarzyszyły też liczne cuda m.in. nad przyrodą.
Jednego razu podczas misji parafialnych, został on poproszony, aby pomodlił się o deszcz, który długo nie padał. Deszcz spadł, a plony tego lata były lepsze niż w poprzednich latach, chociaż uważano, że deszcz spadł zbyt późno i plony są już nie do uratowania.
W jednym z domów misyjnych jeden z księży skarżył się, że zabrakło mu środków materialnych na utrzymanie tego domu. Zwrócił się z tym problemem do ks. Kaspra w celu uzyskania pomocy. W kasie domu znajdowało się zaledwie pięć małowartościowych monet miedzianych. Ks. Kasper kazał odmówić nad nimi błogosławieństwo, po którym owe monety zamieniły się w srebrne.
Św. Kasper miał także dar bilokacji. Podczas jednych z misji parafialnych zauważono, że jednocześnie spowiadał w kościele i głosił kazanie na placu.             
Św. Kasprowi towarzyszyły także liczne cudowne uzdrowienia. M.in. podczas misji parafialnych na prośbę pewnego ojca i po spełnieniu pewnych warunków przez niego, święty wyprosił łaskę uzdrowienia dla chłopca chorego na gruźlicę. Jest też świadectwo wyproszenia za jego wstawiennictwem łaski uzdrowienia z choroby umysłowej dla trzech osób. Jest też wiele innych cudów i uzdrowień za wstawiennictwem tego wielkiego świętego”.
      Mówiąc językiem współczesnym można powiedzieć zatem, że św. Kasper był wielkim charyzmatykiem.
      Podczas konferencji o charyzmatach, zwróciliśmy uwagę na kilka istotnych spraw, jakie raz jeszcze warto podkreślić. Otóż charyzmaty to wspaniały dar, o który warto prosić Boga. Dar ten w przeciwieństwie do darów Ducha Świętego, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania związany jest z przede wszystkim z bezpośrednim oddziaływaniem na innych.
Dary Dachu Świętego natomiast są przeznaczone głównie dla danej osoby, aby mogła swym życiem świadczyć o Chrystusie, tzn., aby mogła żyć wg zasad naszej wiary i mężnie ją wyznawać.
Św. Paweł w Liście do Koryntian (1Kor 12,1-11) odnośnie do charyzmatów pisze: Nie chciałbym bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych.
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch,..., różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan.
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, innemu umiejętność poznawania wg tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, staraliśmy się zarówno skorzystać z niektórych charyzmatów, jak np. dar wiary, dar uzdrawiania i proroctwa, jak również prosić o nie i o to, aby Bóg pomógł nam na nowo rozwijać dary, które otrzymaliśmy kiedyś w sakramencie bierzmowania. Charyzmatów bowiem nie można się nauczyć, ale można je przyjąć. 
Maria Vadia w książce: Uzdrowienie jest dla Ciebie, pisze: „Jezus jest uzdrowicielem i możemy doświadczyć Jego uzdrowienia na różne sposoby. Istnieją nawet takie choroby, których medycyna nie potrafi wyleczyć! Zacznij wierzyć i ćwiczyć swoją wiarę przy drobnych uzdrowieniach, takich jak ból głowy czy gardła, a w ten sposób twoja wiara wzrośnie. Wiara jest jak mięsień, który należy ćwiczyć. Niosąc innym uzdrowienie tak naprawdę jesteśmy odzwierciedleniem dobroci i życzliwości Pana. Często prowadzi to ludzi do nawrócenia i zwrócenia się ku Jezusowi.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI

Naszym listopadowym Skupienia uroczyście rozpoczęliśmy peregrynację Obrazu Matki Bożej przenajdroższej Krwi, który swoją wędrówkę rozpoczyna od diecezji warmińskiej.

NASZE TERMNY
17.11.2018 – Spotkanie diecezjalne WKCw parafii pw. Trójcy Świętej w Gdyni. Msza św. – godz. 11.00. Po mszy św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Następnie spotkanie w salce (diec. gdańska)
04.12.2018 – Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Fabiana i św. Sebastiana w Szczuce (diec. toruńska)
08/09.12.2018 – Nocne Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa na Jasnej Górze w Częstochowie. Rozpoczęcie Czuwania apelem jasnogórskim – godz. 21.00.
15.12.2018 Skupienie WKC w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Msza św. – godz. 14.00. Po mszy św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Następnie spotkanie w salce (diec. warmińska)
16.12.2018 Homilie w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie
01.03-03.03.2019 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie
6 marca 2019 Środa Popielcowa


ks. Andrzej Szymański, CPPS

Konferencja ze skupienia animatorów w Swarzewie 9-11.11.2018 r.

KONFERENCJE DLA ANIMATORÓW I SYMPATYKÓW WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA NA ROK FORMACYJNY 2018/2019

Ks. Andrzej Szymański CPPS

Temat roku formacyjnego:
UDZIEL NAM PANIE SWOJEGO DUCHA

TEMAT III
Miesiąc: LISTOPAD

CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO

            Kochani Moi!
Jak wiemy tematem roku formacyjnego w WKC 2018/2019, jest: Udziel nam Panie swojego Ducha. Temat ten jest zbieżny z tematem zaproponowanym przez naszych biskupów dla Kościoła w Polsce.
W październikowej konferencji powiedzieliśmy sobie trochę nt. darów Ducha Świętego. Teraz chciałbym poświęcić trochę czasu charyzmatom Ducha Świętego wprowadzając wyraźne rozróżnienie między darami, a charyzmatami, bo czasem brak tego rozróżnienia prowadzi do niepotrzebnych nieporozumień.
Niektórzy np. mówią, że poprzez modlitwę o charyzmaty chcemy poprawiać sakrament bierzmowania, czego się robić nie powinno. Wiele jeszcze innych niedorzecznych wypowiedzi można usłyszeć, ale nam nie o to chodzi. My postarajmy się zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, abyśmy lepiej przygotowali się do tego, co dziś wieczorem będzie się wśród nas działo, o ile tylko z ufnością otworzymy nasze serca na działanie Boga w Osobie Ducha Świętego.
Ta konferencja niech będzie krótka z założenia, gdyż dziś podstawowym naszym zadaniem jest przygotowanie do spotkania z Duchem Świętym poprzez modlitwę i śpiew podobnie, jak to było u apostołów oczekujących na przyjście obiecanego Ducha Świętego.
Dary Ducha Świętego są wyraźnie wymienione już w ST w kontekście proroctwa o Jezusie, na którym ma spocząć duch Boży w postaci Duchów, które są właśnie odpowiednikami darów Ducha Świętego, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Powiedzieliśmy też, że Dary te są przeznaczone głównie dla danej osoby, aby mogła swym życiem świadczyć o Chrystusie, tzn., aby mogła żyć wg zasad naszej wiary i mężnie ją wyznawać.
Charyzmaty natomiast są dane komuś, aby nimi służył innym ludziom. Inaczej mówiąc zgodnie z tym, co jest zawarte w samym znaczeniu słowa CHARYZMAT, chodzi tu przede wszystkim na oddziaływanie na innych. Zatem prosząc o charyzmaty zawsze trzeba być gotowym do ofiarnej służby innym, a nie tylko po to, aby się nimi chwalić. Posiadanie charyzmatów zawsze zobowiązuje do wykorzystywania ich w służbie bliźnim.
„Charyzmaty (gr. charisma)  czyli bezinteresowne dary łaski, są udzielane dla budowania wspólnoty Kościoła Świętego, ostatecznym celem posługiwania charyzmatami jest zawsze chwała Boża.  Możemy je grupować, systematyzować, jednak ich ilość jest nieokreślona, jest ich nieskończenie wiele, albowiem Duch Święty jest nieskończony w swoich darach, łaskach. Posiadanie charyzmatów jednak nie świadczy o osobistej świętości. Pierwsi chrześcijanie zaś byli w pełni tego słowa znaczenia charyzmatykami.
Warto pamiętać, że Charyzmaty Ducha Świętego to wspaniały dar, którego nie wolno nam lekceważyć ani gasić. Dary należy pielęgnować i rozwijać.” (https://syjon.pl/charyzmaty-duch-swiety/)
Św. Paweł w Liście do Koryntian (1Kor 12,1-11) odnośnie do charyzmatów pisze: Nie chciałbym bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych.
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch,..., różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan.
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, innemu umiejętność poznawania wg tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
Kochani!
Warto zauważyć, że chociaż św. Paweł o charyzmatach mówi nazywając je również darami, to jednak wyraźnie różnią się od tych, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Np. sakrament bierzmowania nie obejmuje takich darów jak: uzdrawianie, czynienie cudów, proroctwo itp.
1. Święty Paweł w 1 Kor 14 pisze, że pierwszym i najważniejszym charyzmatem dla budowania Kościoła jest charyzmat prorokowania:
Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!
Dar prorokowania dzisiaj jest pewnym przekazem od Pana Boga przez

wtorek, 13 listopada 2018

Skupienie animatorów WKC w Swarzewie.

W dniach 9-11.10.2018 w Domu MIsyjnym w Swarzewie odbyło sie skupienie animatorów WKC i zainteresowanych.


SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH I DIECEZJALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
09.11-11.11.2018 – Dom Misyjny św. Józefa – Swarzewo
                                       
SŁOWO ŻYCIA:
Uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus(J 2,22)

TEMAT SKUPIENIA:
CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO
PLAN DNIA
Piątek – 09.11
16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.00 – Kolacja
19.00 – Msza święta

20.15 – Konferencjawstępna

Sobota – 10.11
  8.30 – Śniadanie
10.00 – Konferencja – Charyzmaty Ducha Świętego
11.00 – Rozważanie Pisma Świętego J 19,25-27
12.00 – Msza święta
13.00 – Obiad
Czas wolny, rozmowy duchowe, duchowe spacery
14.30 – Spotkanie animatorów diecezjalnych i parafialnych
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Spotkanie Rekreacyjne. Godzina pytań
17.15 – Spotkanie animatorów diecezjalnych i parafialnych
18.00 – Kolacja
19.00 – Wymiana doświadczeń
20.00 – Adoracja z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
21.30 – Zakończenie Adoracji. Możliwość spowiedzi

Niedziela – 11.11
  7.00 – Msza święta
  8.00 – Śniadanie
  8.45 – Spotkanie na auli dla wszystkich chętnych – okazja do dzielenia się doświadczeniami i składanie świadectwa


W sobotę do południa – milczenie.
                            Ks. Andrzej prowadzi konferencję na temat  "Charyzmaty Ducha Świętego"

Adoracja.
Msza Święta - uroczyste przekazanie obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi dla Archidiecezji Warmińskiej.
Wspólne zdjęcie na zakończenie skupienia.