czwartek, 28 czerwca 2018

ZAPRASZAMY na odpust do Poznania

Odpust Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa 
w Poznaniu,  ul. Żydowska

PROGRAM:
Sobota -  30 czerwca :2018 r.
17,00 - adoracja w kościele pod wezwaniem Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa
18,00 - Msza Święta w intencji WKC.- kościele pod wezwaniem Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa.

Niedziela  - 1 lipca 2018 r.
10,00 - uroczysta Eucharystia odpustowa
11,30 - agapa w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego- Poznań Wichrowe Wzgórza.
Sumę odpustową odprawi ks. prałat dr Ireneusz Dosz, kanclerz Kurii Metropolitalnej.

środa, 27 czerwca 2018

ZAPRASZAMY NA ODPUST do BISZTYNKA

1 lipca 2018 r. 

PROGRAM:
7,00 - Wyjazd z Gdańska - Dąbrowa; 7,15 - Gdynia; 7,30 - Żabianka; 7,45 - Wrzeszcz(Manhatan); 8,00 - Chełm; 8,15 - Jasień.

  8,30 - wyjazd z Olsztyna - parking za Mac Donaldem koło dworca PKS;
10,30 - adoracja najświętszego sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Krwi Chrysytusa
12,00 - Msza święta - prowadzona przez Ks. Andrzeja Szymańskiego i Ks. Janusza Rybczyńskiego
12,45  - procesja z Krzyżem Chrystusa
14,00 - agapa 
15,00 - wyjazd do Olsztyna

niedziela, 24 czerwca 2018

Pożegnanie księży opiekunów WKC.

24 czerwca w ostatnią niedzielę czerwca 2018 r.w Katedrze Olsztyńskiej żegnaliśmy księdza opiekuna Wspólnoty Krwi Chrystusa  - Ks. Pawła Grzesiaka .
Serdecznie mu dziękujemy za posługę kapłańską i pomoc dla Wspólnoty Krwi Chrystusa,
życzymy wszelkiej pomyślności, wielu łask Bożych i życzliwości ludzi.      poniedziałek, 18 czerwca 2018

Skupienie i niedziela misyjna w Kętrzynie!

 16  czerwca w Kościele Świętego Jerzego w Kętrzynie odbyło się skupienie parafialne WKC.
Mszę Świętą poprowadził Ks. Andrzej Szymański z udziałem Wspólnoty Krwi Chrystusa z parafii Św. Jerzego i Św. Katarzyny w Kętrzynie.

Po Mszy Św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Krwi Chrystusa.

W czasie Mszy św. Ks. Andrzej Szymański przyjął do Wspólnoty siostrę Alinę Stelmachowicz..
na zdjęciu siostra Alina z kwiatkami imieninowymi  i animatorki - siostra Lilia Sienkiewicz, siostra Krystyna Makaryk oraz siostra Marta, która upiekła na agapę przepyszne ciastka.

Po adoracji siostry  zaprosiły nas na agapę na której prowadzono ciekawą dyskusję.
 Ks. Andrzej wyjaśniał wszystkie zawiłe sprawy. 
Siostra Lilia i Ks. Andrzej dzielili się wrażeniami z pielgrzymki do Włoch.

 17 czerwca  w parafii Św. Jerzego była Niedziela Misyjna .Ks. Andrzej odprawiał Msze Św., głosił kazania, propagował Wspólnotę Krwi Chrystusa i  Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Zapraszał młodzież na Kasperiańskie Dni Młodych.

wtorek, 12 czerwca 2018

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Konferencja Episkopatu Polski na 379. Zebraniu plenarnym w dniu 8 czerwca 2018 r
W dniach 7-9 czerwca 2018 r. w Janowie Podlaskim i Siedlcach odbyło się 379. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
(zob.http://episkopat.pl/biskupi-potrzeba-sluzby-malzenstwu-i-rodzinie-oraz-osobom-w-zwiazkach-niesakramentalnych/11.06.2018/
Wstęp
Sakrament małżeństwa oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do tej formy wspólnotowego życia były zawsze i nadal pozostają w centrum działań pasterzy Kościoła. Dlatego z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka Amorislaetitia, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie. Odkrywamy w niej inspirującą aktualizację „Ewangelii rodziny” [1], którą Kościół stale głosi i stara się realizować.
Adhortacja jest niewątpliwie owocem refleksji dwóch Synodów poświęconych rodzinie oraz wzmożonej w tym czasie modlitwy całego Kościoła w intencji małżonków i rodzin, a także nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w 2015 roku. Papież wskazuje w niej te obszary duszpasterstwa narzeczonych, małżeństw i rodzin, które wymagają głębszej refleksji oraz czułej i miłosiernej troski duszpasterzy (Misericordiae Vultus 10 [2]).
Minione dwa lata od ukazania się Amoris laetitia oraz dyskusja, którą ona zapoczątkowała, pozwoliły nam na nowo dostrzec bogactwo działań Kościoła w Polsce, wspierających narzeczonych, małżonków i rodziny. Równocześnie uświadomiły nam konieczność i pilną potrzebę jeszcze większego zaangażowania się w szeroko rozumiane duszpasterstwo narzeczonych i rodzin, nierzadko dotkniętych kryzysem wiary i miłości. W tej perspektywie papieskie wezwanie do kształtowania ewangelicznych postaw jest światłem na drodze chrześcijańskiego wzrostu, a konkretne jego wskazania stanowią cenną podpowiedź dla duszpasterskich wysiłków i pomocowych działań.
W głosie papieża Franciszka uznajemy ojcowskie wezwanie do „duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia” (Evangelii Gaudium 25). Ten apel o pastoralny zwrot wyrasta z jego troski o każdego człowieka (por. MV 4), w czym wyraźnie nawiązuje do św. Jana Pawła II, dla którego „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa” (Redemptor Hominis 14). Mając tego świadomość jesteśmy przekonani, że interpretacja i praktyczna aplikacja założeń Amoris laetitia przyczyni się do podjęcia wielu inicjatyw na rzecz wzrostu, umocnienia i rozwoju naszych rodzin, ich miłości i świętości [3].
  1. Zasadnicze akcenty nauczania papieża Franciszka
Przywołując myśl swego poprzednika Benedykta XVI, papież Franciszek podkreśla, że zmiany w Kościele należy przeprowadzać w duchu „hermeneutyki ciągłości” [4]. Pojęcie to nawiązuje do przekonania Jana XXIII, wyjaśniającego powody otwarcia Soboru Watykańskiego II kategorią „hermeneutyki reformy” [5]. Dzięki niej niezmienny depozyt wiary może być przekazywany w sposób pogłębiony, bardziej dojrzały i „odpowiadający potrzebom naszych czasów” [6], to znaczy dostosowany do danej epoki (por. EG 41). Istotne jest to, że hermeneutyka reformy nie zrywa z przeszłością, lecz zachowuje ciągłość nauki wiary, dokonując równocześnie koniecznej aktualizacji tej wiary.
Odczytana w tym duchu Amoris laetitianie tylko uwzględnia, ale nade wszystko dopełnia i aktualizuje wcześniejsze wypowiedzi Magisterium Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Wśród wcześniejszych dokumentów programowych należy wymienić Humanaevitae Pawła VI, Familiaris consortioReconcilliatio et poenitentia, Veritatis splendor Jana Pawła II oraz Deus caritas esti Sacramentumcaritatis Benedykta XVI. Nie ulega więc wątpliwości, że papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia w żaden sposób nie podważa nauczania swych Poprzedników. Wyraźnie uznaje konieczność istnienia w Kościele jedności doktryny i działania, która jednak nie wyklucza istnienia „różnych sposobów interpretowania pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego konsekwencji” (AL 3). Dlatego do dorobku synodalnych obrad poświęconych rodzinie, papież Franciszek dołącza inne rozważania ukierunkowujące refleksję i działania duszpasterskie w taki sposób, aby jednocześnie dawałyby tchnienie, bodziec i pomoc rodzinom w ich poświęceniu i w ich

„Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia”.

Konferencja Episkopatu Polski na 379. Zebraniu plenarnym w dniu 8 czerwca przyjęła „Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia”. Biskupi podkreślają potrzebę służby narzeczonym, małżonkom i rodzinom oraz osobom żyjącym w związkach nieregularnych wedle proponowanych przez papieża Franciszka kryteriów duszpasterskich jakimi są: przyjęcie, towarzyszenie, rozeznawanie i integracja. Dokument nie podejmuje kwestii komunii świętej dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
„Z należną uwagą i staraniem przyjmujemy posynodalną adhortację apostolską papieża Franciszka „Amorislaetitia”, która jest wyrazem jego zatroskania o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie” – piszą polscy biskupi.
Dokument składa się z czterech części. W pierwszej są ukazane zasadnicze akcenty nauczania papieża Franciszka w kontekście poprzednich papieży. „Wśród wcześniejszych dokumentów programowych należy wymienić Humanae vitae Pawła VI, 101, Reconcilliatio et poenitentia, Veritatis splendor Jana Pawła II oraz Deus caritas estiSacramentumcaritatisBenedykta XVI” – czytamy w dokumencie.
W drugim rozdziale zatytułowanym „Radość miłości w małżeństwie i rodzinie”, biskupi przypominają m. in. bogate doświadczenia Kościoła w Polsce w duszpasterstwie narzeczonych, małżonków i rodzin. Wyjaśniają także kryteria duszpasterskie papieża Franciszka jakimi są: przyjęcie, towarzyszenie,