piątek, 2 marca 2018

Niedziela Misyjna w Bartągu!

W dniu 4 marca WKC z Archidiecezji Warmińskiej organizuje niedzielę misyjną 
w parafii Świętego Jana Ewangelisty,
Archidiecezjalnym Sanktuarium Bożej Opatrzności w Bartągu
Msze Święte o 8,00, 10,00; 12,00; 15,00 i 18,00.
 Misje prowadzą Ks. Andrzej Szymański, Tadeusz Kulis, Bogdan Szewczyk, 
Zofia Dobrzyńska i Teresa Kujawska.

czwartek, 1 marca 2018

Tematy formacyjne WKC - 2017 -18

TEMAT   I      -     WRZESIEŃ   2017         -    TAJEMNICA PASCHALNA
TEMAT   II     -     PAŹDZIERNIK 2017    -     WOŁANIE KRWI
TEMAT   III    -     LISTOPAD 2017           -    EUCHARYSTIA
TEMAT   IV    -    GRUDZIEŃ  2017          -    SŁOWO BOŻE I MODLITWA
TEMAT   V     -    STYCZEŃ 2018             -    JEDNOŚĆ PRZEZ KREW CHRYSTUSA
TEMAT   VI    -    LUTY 2018                    -    POKORA I POSŁUSZEŃSTWO
TEMAT   VII  -     MARZEC 2018              -    NAWRÓCENIE I POJEDNANIE
TEMAT   VIII  -    KWIECIEŃ 2018          -    WZORY ŻYCIA
TEMAT   IX   -     MAJ 2018                      -     POJEDNANIE I POSŁUGA POJEDNANIA

VII temat formacyjny!

Nawrócenie i pojednanie.

1. Gdybym miał wybrać jedno zdanie z Biblii, choć to oczywiście trudne zadanie bo całość Objawienia Bożego jest przebogatą i piękną historią, ba, nie tylko historią ale żywym Słowem Boga, na odkrycie tej tajemnicy i tak by nam życia nie starczyło. Kiedy o tym myślę przyszło mi na myśl żeby zajrzeć do epilogu Ewangelii św. Jana. Znajdziemy tam pouczające słowa, że gdyby chcieć opisać wszystkie dzieła i słowa Jezusa to cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by to opisały. Patrząc przez znaczenie tych słów, czyż podobnie nie jest i z nami? Że życia człowiekowi zabraknie aby zgłębić słowo Boże, aby pomieścić tę Bożą mądrość i zgłębić tajemnicę obecności Boga pośród nas a także zaczerpnąć siłę jaką ono daje do życia na co dzień. W naszej Wspólnoście jednak żyjemy i pracujemy praktykując życie Słowem Życia więc gdybyśmy chcieli wybrać taki stały fragment, który by nam przyświecał niejako motto mogłoby to być zdanie z Pierwszego listu św. Piotra: Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.(1P 1, 18-19).

2. W naszej Wpólnocie coraz bardziej staje się oczywistą świadomość, że skoro jestem odkupiony najwyższą ceną jaką może złożyć człowiek a więc życiem, warto się zapytać co te słowa robią z twoim sercem. Jak to słowo rezonuje w twojej duszy, kiedy pomyślisz, że to nie człowiek ale Bóg złożył za ciebie tę najwyższą cenę. Nie możemy być Wspólnotą Krwi Chrystusa bez świadomości, że mamy wartość Krwi naszego Pana! To jest absolutnie fundamentalna sprawa bez której nie możemy ruszyć dalej. Więc należałoby się zatrzymać w tym miejscu by dać sobie czas na osobistą refleksję – jestem odkupiony Krwią Chrystusa. Jestem wartościowym człowiekiem! Nawet jeśli ktoś odebrał ci tę wartość bądź próbuje to robić, zawsze możesz przyjść do Jezusa. Przyjść do Jezusa w duchu i prawdzie. Możesz się z Nim spotkać w duchowej światyni swojego serca. To właśnie tu, w tym niezwykle intymnym spotkaniu odkryjesz w sobie wielką wartość – zostałeś wykupiony Najdroższą krwią Baranka. A odpowiedzieć na tę wartość możemy tylko w jeden sposób podejmując codzienny wysiłek nawrócenia i pojednania. Nawrócenie trudno jednoznaczenie zdefiniować. Może być głębokie jak u Szawła, który stał się Pawłem Apostołem Narodów. Przejawem nawrócenia może też być prozaiczna codzienna refleksja nad sobą podczas rachunku

Terminy skupień WKC w Domu Misyjnym w Swarzewie w 2018 r.

26  -  28 styczeń 2018 r. ; 
20  -  22 kwiecień  2018 r. ;
08  -  10 czerwiec 2018 r.