sobota, 13 grudnia 2014

Nocne Czuwanie na Jasnej Górze 2014

                                                
Animatorzy Krajowi: Czesława Nowak i Jarosław Wołodkiewicz - Przywitanie i informacje
                                                WKC  Podregion  Swarzewski
CZUWANIE    -    Jasna  Góra 13-14 grudnia 2014r.

Dziękczynienie Bogu Ojcu
  godz.  22,15 – 23,00 /45min./
1.       Pieśń na wystawienie /uwielbienie Boga Ojca/…
ŚDW 2009 s.53. Jezus jest tu,
2.       Wystawienie Najświętszego Sakramentu
3.       Słowo ks. Bogusława
4.       Pieśń ŚDW 2009 s.107. Duchu Święty Przyjdź
5.       Psalm 100  Helena Połujańska
6.       I część tekstu:  Ojcze Przedwieczny
7.       Wiersz brata Tadeusza
8.       Pieśń   – ŚDW 2009 s.71. To mój Pan wiele mi uczynił
9.       II część tekstu: Ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
10.    Pieśń  ŚDW 2009 s.98. Ta Krew z grzechu odmywa nas
11.   III część  tekstu: Niech zgładzi nasze grzechy.
12.   Pieśń  ŚDW 2009 s.181. Ref 3 X:To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech
13.   IV część  tekstu:  Obdarzy zmarłych zbawieniem.
14.   Świadectwo Marleny
15.   Pieśń  ŚDW 2009 s.323.  Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
16.   V część tekstu: I zachowa Twój Kościół w Miłości i Jedności.
17.   Psalm 138  Lucyna Malec
18.   PieśńŚDW 2009 s.30.  Wy jesteście na ziemi  światłem mym
19.   VI  część  tekstu: Amen.
20.   PieśńŚDW 2009 s.21.  Niechaj z nami  będzie Pan
21.   Słowo ks. Bogusława
22.   Pieśń -ŚDW 2009 s.50. Dziękować Ci Panie chcę przed schowaniem Najśw. Sakramentu
23.   Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
24.   Jeżeli czas pozwoli to można dodać świadectwa s. Gieni i s. Ewy.
25.   Zakończenie godziny czuwania

Skróty:
ŚDW 2009 s.12 -Śpiewnik dla wszystkich… Wydanie I, Częstochowa 2009 strona 12

Pieśni do wyboru:
PieśńŚDW 2009 s.79.  Laudate Dominum,   
PieśńŚDW 2009 s.59.  Memu Bogu Królowi będę śpiewał  tę pieśń,
PieśńŚDW 2009 s.67.  Panie,  Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata,

PieśńŚDW 2009 s.333.  Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam, 

O północy rozpoczęła się Eucharystia

ks. Mariusz CPPS, Moderator Krajowy
Wspólnoty Krwi Chrystusa

Po Eucharystii dalszy ciąg programu do godziny 04:15. Błogosławieństwo i rozjazd do domów.