wtorek, 27 czerwca 2017

Niedziela misyjna w Jabłonce

25 czerwca w Kościele św. Anny w Jabłonce, parafia w Łynie Wspólnota Krwi Chrystusa przygotowała  niedzielę misyjną.  O godz. 10 msza św. posługę liturgiczną pełnili brat Jacek z Barczewa, Teresa Kujawska  z Olsztyna. Ks. Andrzej Szymański - misjonarz Zgromadzenia  przewodniczył Mszy i wygłosił Homilię.


W czasie Mszy Św. Ks. Andrzej Szymański przyjął do Wspólnoty siostrę Elżbietę Stańczyk dotychczasową sympatyczkę WKC w Jabłonce, z parafii Bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie.

Od godziny 11 do 15 Wspólnoty z Jabłonki pod kierunkiem siostry Ireny Janiak i Olsztyna pod kierunkiem brata Tadeusza Kulisa prowadziły adorację Najświętszego Sakramentu. O 15 Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadziła rodzina z Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonce. Potem Ks. Andrzej odmówił Koronkę do Krwi Chrystusa.

O godz. 17  Ks. Krzysztof Kuleszo - proboszcz parafii i Ks. Andrzej CPPS odprawili Mszę św. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa. Obsługę liturgiczną pełnili Jarosław Wołodkiewicz, Bogdan i Łucja Szewczykowie, Jacek z Barczewa i Teresa Kujawska.


 W czasie Mszy Św. Ks. Andrzej Szymański przyjął do Wspólnoty siostrę Aleksandrę Sochacką, dotychczasową sympatyczkę WKC w Jabłonce, z parafii Św. Mateusza w Olsztynie.

Wieczorem na posesji Państwa Szewczyków odbyła się agapa.
Posiłek przy wspólnym stole.
Pani Agnieszka  z mężem i dziećmi z rodzinnego domu dziecka przygotowują się do śpiewania.

Rodzinne śpiewanie

Szewczykowie śpiewają!

Ks. Andrzej in brat Jarosław Wołodkiewicz dziękują za niedzielę misyjną.

Dziękujemy serdecznie Wspólnocie Krwi Chrystusa w Jabłonce.

Animator 12

Nasz      Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
                               Czerwiec 2017  Nr. 12


Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 16-18.06 br. w Swarzewie odbyło się ostatnie Skupienie dla Animatorów diecezjalnych i parafialnych w roku formacyjnym 2016/2017. Tym razem nie było nas wielu, ale za to zaproszenie na Skupienie przyjęły 4 nowe osoby, które pragną żyć duchowością Krwi Chrystusa i rozważać Pismo Święte w naszych cotygodniowych grupach WKC. Słowo życia, jakie nam towarzyszyło, brzmiało: Idźcie i głoście: Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, … wypędzajcie złe duchy(Mt 10,7-8). W pierwszej konferencji podzieliłem się moimi osobistymi doświadczeniami z pielgrzymki do Lourdes i Fatimy, w której brałem udział na przełomie maja i czerwca br. Warto zaznaczyć, że 13 maja na 100-lecie objawień, Fatimę odwiedził papież Franciszek, który przywołując słowa bł. Pawła VI, zaznaczył, iż chrześcijanin musi pozostawać w szczególnej bliskości z Maryją, naszą Matką. „Istotnie, «jeśli chcemy być chrześcijanami – podkreślił Franciszek – musimy być maryjni, czyli musimy uznać zasadniczą, istotną i opatrznościową relację łączącą Matkę Bożą z Jezusem, otwierającą drogę prowadzącą nas do Niego». Ojciec Święty „wskazał również na Maryję,  jako na „wzorzec ewangelizacji”. Ona dzięki swej „sprawiedliwości i czułości, kontemplacji, a także wyruszaniu ku innym” staje się dla nas przykładem, jak być „znakiem i sakramentem miłosierdzia Boga”.
Natomiast w temat główny Skupienia, którym było ostatnie ósme Błogosławieństwo Jezusa z Kazania na Górze: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie(Mt 5,10), wprowadził nas św. Paweł pisząc w Liście do Koryntian następujące słowa:Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu;...; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni,... Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. ...Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.
W sobotę natomiast zwróciliśmy uwagę na słowa Jezusa z Ewangelii dnia: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie ... Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.
W homilii powiedziałem m.in.:
„Tutaj też warto zwrócić uwagę na wartość wypowiadanego słowa. Można powiedzieć, że wielomówstwo, przysięganie, zacieranie jasności wypowiedzi, a także tak częste dziś kaleczenie języka, od Złego pochodzi.
Dlaczego, ktoś zapyta.
Otóż jeśli przysięgamy, obiecujemy, że coś zrobimy biorąc Boga na świadka, to wówczas takiej przysięgi trzeba  dotrzymać. Nie można sobie żartować z Pana Boga i obiecywać Mu jak dziecku, jeśli nie jesteśmy pewni, że to co obiecujemy, jesteśmy w stanie zrobić. – Jesteśmy w stanie dotrzymać danego słowa.
Czy jednak kiedykolwiek można być pewnym, że da się radę? – Czasem może wystąpić nieprzewidziany zbieg okoliczności, tak, że przyrzeczenia nie da się wypełnić. I co wówczas? Diabeł się cieszy, bo danego słowa nie da się cofnąć. Intencje mogły być dobre, ale co z tego, gdy mieliśmy wykonać konkretne zadanie?
Mowa tak, tak, nie, nie, znaczy tyle, że powinniśmy sobie zaufać nawzajem i rozmawiać normalnie. Jeśli mówię, że coś zrobię, to staram się zrobić i nie muszę przysięgać. Wystarczy moje tak, aby Bóg sam zaczął działać. A co z prawdomównością? – Wzmocnieniem wiarygodności tego, co mówimy? – Często słyszy się różne wypowiedzi, typu przysięgi”.
Na zakończenie Skupienia skoncentrowaliśmy się na słowach Jezusa z niedzielnej Ewangelii: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, i zastanowiliśmy się nad aktualnością tych słów, przytaczając niektóre dane z rocznika statystycznego Kościoła:
Ogólna liczba katolików wzrosła od 2005 r. do 2013 r. z 1115 mln do 1254 mln, czyli o 12%. W 2013 r. w Europie katolików ochrzczonych było 287 mln, czyli o 6,5 mln więcej niż w 2005r.; w Afryce ich liczba wzrosła o 34%; w Ameryce – o 10,5%; w Azji – o 17,4%; w Oceanii natomiast utrzymuje się na stałym poziomie.
– Liczba kapłanów na świecie pod koniec 2013 r. wynosiła 415 348, czyli w porównaniu z 2012 r. wzrosła o 0,3%. W Ameryce Środkowej – o 1,6%, w Ameryce Południowej – o 1%, w Azji Południowo-Wschodniej o 2,4% i w Afryce – o 4,2%; w Ameryce Północnej zmniejszyła się o 1,4%, a w Europie o 1,2%.Zatem dziś i nie tylko dziś, ale także w waszych grupach tygodniowych módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie, aby nie zabrakło szafarzy łask Bożych.

NAJBLIŻSZE TERMINY
20.06.2017 Skupienie WKC w parafii pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Początek Skupienia – godz. 17.00 (diec. koszalińsko-kołobrzeska)
22.06.2017 Skupienie WKC u Sióstr Niepokalanek w Kościerzynie. Początek Skupienia – godz. 10.00 (diec. pelplińska)
23.06.2017Spotkanie WKC w parafii bł. Doroty z Mątew w Gdańsku na Jasieniu. Adoracja – godz. 17.00. msza św. – godz.18.00
25.06.2017 Niedziela Misyjna w parafii pw. Serca Maryi Panny w Łynie (diec. warmińska)
02.07.2017 Odpust Krwi Chrystusa w parafii Świętego Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku – Suma odpustowa, godz. 12.00 (diec. warmińska)
09.07.2017 – Homilie w parafii pw. Andrzeja Boboli w Sopocie (diec. gdańska)
13-18.07Rekolekcje dla Rodzin – Swarzewo
25-30.07Rekolekcje dla Rodzin – Swarzewo
04-06.08Skupienie dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Domu Krwi Chrystusa u Sióstr Misjonarek w Swarzewie
15.08.2017 – Homilie w parafii pw. Miłosierdzi Bożego w Chłapowie (diec. gdańska)
20.08.2017 – Homilie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardei (diec. elbląska)
29.09-01.10.2017 Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkichchętnych – Swarzewo
01.10.2017 Niedziela Misyjna w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku na Żabiance


                                                 Ks. Andrzej Szymański, CPPS

poniedziałek, 26 czerwca 2017

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A
HOMILIA – 25.06.2017
Msza św. z okazji Niedzieli Misyjnej w parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny – Łyna k. Niedzicy
Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33

Kochani!
Dzisiejsza Ewangelia zawiera kilka wątków, ale najważniejszy z nich dotyczy przyznania się do Jezusa niezależnie od konsekwencji.
A Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Na samym początku Ewangelii czytamy:
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
To mówi Jezus także do nas, ludzi XXI wieku i nadal te same słowa będą powtarzane wiernym przez kolejne pokolenia. – Bo, kochani, słowa Ewangelii nigdy nie tracą na swej aktualności.
To jest właśnie geniusz Jezusa.
On tak nauczał, aby Jego słowa nigdy nie traciły na wartości i mogły być zrozumiane i przyjęte zawsze, a nie tylko w czasie, gdy je wypowiadał.
Myślę, że warto się nad tym zastanowić, czego częściej boi się współczesny człowiek, czy problemów, które dotyczą spraw tego świata, spraw materialnych, czy tego, co mogłoby mu zaszkodzić w perspektywie życia wiecznego.
Rozmawiałem kiedyś z pewnym kapłanem, który podzielił się ze mną czymś, co jego zszokowało. Mówił, że często w kościele widział pewną kobietę leżącą krzyżem. Taka modlitwa na ogół jest

niedziela, 18 czerwca 2017

X TYDZIEŃ ZWYKŁY – ROK A
HOMILIA – piątek, 16.06.2017
Msza św. na rozpoczęcie Skupienia Animatorów Diecezjalnych i Parafialnych WKC Podregionu Swarzewskiego w Domu Misyjnym pw. św. Józefa – Swarzewo
2 Kor 4,7-15; Mt 5,27-32

Umiłowani Bracia i Siostry w Krwi Chrystusa. Kochani Animatorzy.
Witam Was serdecznie na kolejnym skupieniu, które rozpoczynamy niemalże dokładnie w połowie miesiąca czerwca, a więc w miesiącu, który szczególnie poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To serce Jezusa bezpośrednio łączy się z Sercem Maryi, Jego Matki. 13 maja br. obchodziliśmy 100 rocznicę objawień Matki Bożej Różańcowej w małej miejscowości Portugalskiej, w Fatimie. Wciąż aktualne jest wezwanie Maryi do odmawiania modlitwy na różańcu przekazane trojce dzieci Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, z których dwójka została już zaliczona do grona świętych. Zatem skoro zbiegło się tak wiele ważnych wydarzeń w życiu Kościoła, to mamy szczególny powód do modlitwy zarówno we wspólnych intencjach Kościoła, WKC jak i własnych. Pamiętajmy o tym podczas kolejnych dni naszego spotkania tutaj, w tym Domu Misyjnym św. Józefa, opiekuna Pana Jezusa, a teraz wszystkich rodzin. Niech on wspiera naszą rodzinę duchową Krwi Chrystusa.
Niedawno obchodziliśmy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zatem teraz zaprośmy do nas na kolejne dni tegoż Ducha, słowami znanej nam pieśni:
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę...
Kochani! Znów można wpaść w zachwyt nad niesamowitym działaniem Ducha Świętego w Kościele. Jak pamiętamy, tematem wiodącym tych dni skupienia animatorów i nie tylko, jest: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie(Mt 5,10). Liturgia słowa zaś dużo wcześniej ma ustalone czytania. My zaś spotykamy się właśnie, gdy św. Paweł w swym Liście do Koryntian, który przed chwilą usłyszeliśmy, mówi: Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu;...; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni,... Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. ...Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,
przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas

Skupienie w Swarzewie

16-18 czerwca odbyło się skupienie animatorów diecezjalnych i parafialnych WKC.
Temat Skupienia:

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,10)

Znalezione obrazy dla zapytania Maryja Matka przenajdroższej Krwi


                W programie Skupienia: Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, doświadczenie wspólnoty, adoracja i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość rozmowy i spowiedzi, Godzina pytań.
\\

Tematy konferencji:
Doskonalenie się w miłości warunkiem szczęścia
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,10)


Skupienie poprowadził: Ks. Andrzej Szymański, CPPS


czwartek, 15 czerwca 2017

15 czerwca 2017 r. w dzień Święta Przenajdroższej Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa odwiedzili nas bracia i siostry z Wspólnoty Krwi Chrystusa w Ożarowie. Grupa podróżuje po Polsce pod przewodnictwem Ks. Bogusława. Wczoraj i dzisiaj odwiedzili Matkę Bożą w Gietrzwałdzie.WKC  w parafii Św. Józefa pod przewodnictwem Animatorki Genowefy Bartochowskiej przyjęła pielgrzymów goszcząc ich na "ognisku".

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Niedziela misyjna w Olsztynie


Zdjęcie użytkownika Parafia św. Wojciecha w Olsztynie.
W dniu 11 czerwca 2017 r. w kościele św. Wojciecha w Olsztynie odbyła się niedziela misyjna zorganizowana przez animatorów Wspólnoty Krwi Chrystusa Archidiecezji Warmińskiej. W ramach misji  Ks. Andrzej Szymański odprawiał Msze św. i głosił homilie z informacjami o Wspólnocie Krwi Chrystusa. Członkowie Wspólnot z Olsztyna dawali świadectwo swojej działalności we Wspólnocie i życia Słowem Życia. 
W Misji uczestniczyli Helena Połujańska  i Lucyna Malec - animatorki Podregionu Swarzewskiego WKC, Tadeusz Kulis i Teresa Kujawska - animatorzy diecezjalni, Ewa Osuchowska - animator parafialny WKC w parafii Św. Jakuba w Olsztynie i członkowie WKC z Olsztyna. 
Dziękujemy Ks. proboszczowi Andrzejowi Zielińskiemu i sympatykom Wspólnoty za możliwość zorganizowania niedzieli misyjnej.

czwartek, 8 czerwca 2017

ZAPRASZAMY na skupienie do Swarzewa

Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na
DNI SKUPIENIA
animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę


Temat Skupienia:

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,10)

Znalezione obrazy dla zapytania Maryja Matka przenajdroższej Krwi


                W programie Skupienia: Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, doświadczenie wspólnoty, adoracja i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość rozmowy i spowiedzi, Godzina pytań.
\\

Tematy konferencji:
Doskonalenie się w miłości warunkiem szczęścia
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,10)

Skupienie poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS
Termin Skupienia:   16.06-18.06.2017

Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
                ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
         Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta)
SŁOWO ŻYCIA

Idźcie i głoście: Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, … wypędzajcie złe duchy
(Mt 10,7-8)

PLAN DNIA

Piątek – 16.06

16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.30 – Kolacja
19.30 – Msza święta
20.30 – Konferencja wstępnaDoskonalenie się w miłości warunkiem szczęścia

Sobota – 17.06

  8.30 – Śniadanie
10.00 – KonferencjaBłogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem donich należy królestwo niebieskie(Mt 5,10)
11.00 – Rozważanie Pisma Świętego Mt 9,36-10,8
12.00 – Msza święta
13.00 – Obiad
Czas wolny, rozmowy duchowe, duchowe spacery
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Godzina pytań
17.15 – Spotkanie animatorów diecezjalnych i parafialnych
18.15 – Kolacja
19.15 – Wymiana doświadczeń
20.15 – Adoracja z modlitwą o uzdrowienie
21.30 – Zakończenie Adoracji. Możliwość spowiedzi

Niedziela – 18.06

  7.30 – Msza święta
  8.30 – Śniadanie
  9.15 – Spotkanie na auli dla wszystkich chętnych – okazja do dzielenia się doświadczeniami i składanie świadectwa
10.00 – Spotkanie dla animatorów


W sobotę do południa – milczenie.

niedziela, 4 czerwca 2017

Skupienie w Kętrzynie

W dniach 3-4 czerwca w Parafii Św. Jezrego w Kętrzynie odbyło się skupienie Wspólnot Krwi Chrystusa z północnych części Archidiecezji Warmińskiej.
3 czerwca odbyła się msza święta z modlitwą o uzdrowienie i agapa.
4 czerwca  Ks. Andrzej głosił homilie na wszystkich Mszach świętych .

Skupienie zorganizowała siostra Lilia Sienkiewicz.