niedziela, 16 września 2018

II temat formacyjny X.2018 r.

Temat roku formacyjnego:
UDZIEL NAM PANIE SWOJEGO DUCHA

                                  TEMAT II
                     Miesiąc: PAŹDZIERNIK 2018

SAKRAMENT BIERZMOWANIA I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Kochani. Zgodnie z tematem roku formacyjnego 2018/2019 dla Kościoła w Polsce, jest odkrywanie Trzeciej Osoby Boskiej, czyli Ducha Świętego, oraz Jego darów, jest to więc okazja, aby dziś przypomnieć o Sakramencie Bierzmowania, który wszyscy otrzymaliśmy być może dość dawno. W tym sakramencie każdy z nas otrzymał 7 Darów Ducha Świętego. Czasem jednak to, co pozornie jest oczywiste, zaciera się w pamięci. Tu też warto przypomnieć oczywisty fakt, że otrzymanie darów niekoniecznie utożsamia się z ich wykorzystaniem. Jest tak, gdyż Bóg dał każdemu z nas wolną wolę. Jest On w tym delikatny i konsekwentny. Zatem warto choć krótko przypomnieć sobie, co

I temat formacyjny IX.2018 r.

Temat roku formacyjnego:
UDZIEL NAM PANIE SWOJEGO DUCHA

                            TEMAT I
                        Miesiąc: WRZESIEŃ 2018

DUCH ŚWIĘTY – PAN I OŻYWICIEL

Kochani. Nie przypadkowo w tym roku formacyjnym 2018/2019, podjęliśmy temat o Duchu Świętym, gdyż temat ten jest również rozważany w całym Kościele polskim. Nasze zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, i WKC, mamy obowiązek działać i żyć w jedności z całym kościołem katolickim, więc na rok formacyjny przyjęliśmy temat: UDZIEL

wtorek, 11 września 2018

Zapraszamy na skupienie!

W dniach 14 - 16 września  2018 r. w Domu Misyjnym  CPPS w Swarzewie odbędzie się skupienie animatorów Wspólnoty Krwi Chrystusa  i osób zainteresowanych.
Temat skupienia - DUCH ŚWIĘTY - PAN i OŻYWICIEL.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE  w piątek od godziny 18,00.

poniedziałek, 10 września 2018

Terminarz 2018/2019

TERMINY WKC NA ROK FORMACYJNY 2018/2019

08. 09. 2018 – Skupienie WKC w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Msza św. – godz. 14.00.
                          Po mszy św. – Spotkanie (diec. warmińska)
09 .09. 2018 – Homilie w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie
14.09 - 16.09.2018 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie
09.11 - 11.11.2018 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie
08/09. 12. 2018 – Czuwanie nocne WKC na Jasnej Górze
01.03-03.03.2019 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie
6  marca  2019 Środa Popielcowa
16. 03. 2019 – Odpust św. Józefa w Swarzewie
12.04-14.04.2019 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie (odwiedziny Rady Krajowej
                                    WKC)
21 kwietnia 2019– Wielkanoc
27.04-30.04.2019 – Rekolekcje Krajowe WKC w Swarzewie
01.05-03.05.2019 – Zebranie Krajowe WKC w Swarzewie
07.05-16.05.2019 – Pielgrzymka WKC do Włoch: Śladami św. Kaspra i św. Katarzyny
                                    Sieneńskiej; Założyciela i Patronki WKC. 
19. 05. 2019 – Odpust Matki Bożej Przenajdroższej Krwi– Częstochowa
31.05-02.06.2019 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie
07. 07. 2019 – Odpust Krwi Chrystusa w Bisztynku