sobota, 31 grudnia 2016

Niech Wam Bóg błogosławi!
Bądź zawsze blisko tych, których  kochasz, mów im głośno, 

jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich 

dobry, miej czas, aby im powiedzieć "jak mi przykro", 

"przepraszam", "proszę", "dziękuję" i wszystkie inne słowa 

miłości, jakie tylko znasz. 

 Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł/a je wyrazić. 
Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni. 

Niech Nowy Rok 2017 będzie szczęśliwy i błogosławiony.

poniedziałek, 5 grudnia 2016

Animator 7


Nasz                              Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                         http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
Listopad/Grudzień 2016  Nr. 7

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Kochani Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
Jesteśmy po pierwszych dniach Skupieniadla animatorów diecezjalnych i parafialnych naszej wspólnoty w nowym roku formacyjnym 2016/2017. W Skupieniu, które odbyło się w dniach 4-6 listopada wzięło udział ponad 40 osób, a Słowo życia, które nam towarzyszyło zostało wzięte z Drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan: Módlcie się, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło…(2 Tes 3,1).
Zanim przeszliśmy do głównego tematu skupienia, którym są Błogosławieństwa z Kazania Jezusa na Górze nawiązaliśmy do uroczystości Wszystkich Świętych, którą kilka dni wcześniej przeżywaliśmy.
W homilii na rozpoczęcie powiedziałem m.in.:
Serdecznie witam Was wszystkich na dzisiejszej Eucharystii rozpoczynającej nasze Skupienie. Dziękuję, że jesteście i proszę już teraz o pogłębianie więzi między nami, a Chrystusem, do adoracji Jego Najświętszej Krwi.
Tak niedawno obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, których w niebie przez wieki nagromadziło się bardzo dużo. W kolejnym dniu wspominaliśmy wszystkich drogich nam zmarłych. Patrzyliśmy też na ich mogiły i na mogiły tych, o których już inni zapomnieli. O nich jednak nie zapomniał Bóg. Jedni cieszą się już Jego bliskością, a inni błąkają się gdzieś w miejscu, które nazywamy czyśćcem. Inni jeszcze niestety są skazani na wieczne potępienie. Można mieć nadzieję, że dzięki wielkiemu miłosierdziu Bożemu takich jest mało. Wspomniane uroczystości były też dla nas czasem zadumy nad naszym życiem, przemijaniem; nad celem, do którego zmierzamy. Każdy mijający dzień przybliża nas do tej drugiej rzeczywistości, która przekracza naszą wyobraźnię. Wypowiadamy słowa, których rzeczywisty sens poznamy dopiero po naszej śmierci. Będzie to spotkanie z Bogiem, naszym Ojcem, naszym Panem, naszą Miłością. Dziś możemy jeszcze uzyskać odpust zupełny za jakąś duszę w czyśćcu cierpiącą. Zatem podczas tej Mszy świętej módlmy się też za te wszystkie dusze, które wciąż jeszcze oczekują na spotkanie z Bogiem oraz za nas samych, abyśmy tak żyli, żeby móc po tym życiu spotkać się ze wszystkimi świętymi w niebie.
Tematem naszego pierwszego spotkania było drugie Błogosławieństwo z Ewangelii św. Mateusza: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni(Mt 5,4).
Oto kilka myśli z konferencji poświęconej temu Błogosławieństwu:
„Człowiek smuci się czasem z różnych powodów. Można się smucić np. dlatego, że na świecie widzi się wiele zła, wiele niesprawiedliwości, cierpienia i nie potrafi się temu zaradzić. Można się też smucić z powodu własnych ułomności i trudności z pokonaniem własnych słabości lub choroby, czy kłopotów materialnych. Można również smucić się ze smutnymi współczując im.
Jak wiemy z doświadczenia, powodów do smutku na tym świecie jest wiele, a czasem tak wiele, że można by wpaść w rozpacz, ale na szczęście Jezus mówi, że błogosławieni są smutni i oni będą pocieszeni.
Zatem ufając słowom Jezusa, nie możemy popadać w rozpacz, bo smutek w radość się przemieni. Wszystko ma swój kres i tak, jak po nocy przychodzi dzień, a po burzy – słońce, tak mijają trudne dni i nadejdzie pocieszenie.
Bóg widzi smutek człowieka, więc nie dopuszcza aż tak wiele, aby człowiek się załamał, lecz pociesza zwykle jeszcze na tym świecie, ale na pewno już po zakończeniu naszej ziemskiej pielgrzymki, jeśli wytrwamy do końca nie tracąc ufności pokładanej w Bogu.
Takim jasnym obrazem sytuacji, w której człowiek ma rzeczywisty powód do smutku i smuci się bardzo nie tracąc zaufania do Boga, jest starotestamentalna postać sprawiedliwego Hioba, który niezasłużenie w krótkim czasie traci wszystko: rodzinę, majątek, zdrowie, a potem Bóg mu daje więcej niż miał na początku. W przypadku Hioba było to już w tym życiu, ale nie zawsze tak być musi. Czasem trzeba trochę dłużej poczekać, ale na pewno Bóg nie zawiedzie skoro sam obiecał pocieszenie.

Jan Paweł II powiedział: „Nie można zrozumieć tego błogosławieństwa, jeśli się nie uzna, że życie ludzkie nie ogranicza się do czasu spędzonego na ziemi, ale zwrócone jest całkowicie ku doskonałej radości i pełni życia w zaświatach. Ziemskie cierpienie, kiedy zostaje przyjęte w miłości, upodabnia się do gorzkiej pestki zawierającej ziarno nowego życia, skarb Boskiej chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności. Nawet jeśli świat pełen zła i wszelkiego rodzaju nieszczęść często stanowi widok godny pożałowania, zawiera się jednak w nim nadzieja na inny, lepszy świat miłości i łaski. Nadzieja ta ma swe źródło w obietnicy Chrystusa. Dzięki niej ludzie cierpiący, złączeni z Nim w wierze, doświadczają już w tym życiu radości, która po ludzku wydaje się niewytłumaczalna. Istotnie niebo zaczyna się na ziemi” (Rzym, 27 kwietnia 1994).
NAJBLIŻSZE TERMINY

09.11.2016 – Skupienie WKC w Domu Rekolekcyjnym w Pelplinie. Początek Skupienia – godz. 16.30 (diec. pelplińska)
12.11.2016 – Skupienie WKC w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Początek Skupienia – godz. 14.00 (diec. warmińska)
11.11.2016 – Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Jerzego w Kętrzynie. Msze św. – godz. 6.30, 8.30, 10.00 (Suma), 11.30 (z udziałem dzieci), 13.00 (z udziałem młodzieży), 15.00 (w Domu Opieki Społecznej), 18.00. (diec. warmińska)


CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE

Z 10 na 11 grudnia 2016 odbędzie się CZUWANIE WKC na Jasnej Górze w Częstochowie. Nasz Podregion Swarzewski prowadzi Czuwanie od godz. 2.50.


TERMINY – ANIMATORZY

13-15.01.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych i wszystkich chętnych. Skupienie będzie połączone z opłatkiem
24-26.02.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnychi wszystkich chętnych
24-26.03.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnychi wszystkich chętnych (w okresie Wielkiego Postu)
16-18.06.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnychi wszystkich chętnych

PODZIĘKOWANIE

Miesiąc Październik obfitował w liczne spotkania znaszymi Wspólnotami WKC z okazji Odpustów św. Kaspra, Niedziel Misyjnych, i Skupień w naszym Podregionie. Wszystkim za trud przygotowania tych spotkań bardzo dziękuję.


                Ks. Andrzej Szymański, CPPS

czwartek, 1 grudnia 2016

IV temat formacyjny - grudzień 2016 r.

TEMAT IV
Miesiąc: GRUDZIEŃ 2016

BŁOGOSŁAWIENI CISI, ALBOWIEM ONI NA WŁASNOŚĆ POSIĄDĄ ZIEMIĘ (Mt 5,5)

To błogosławieństwo wypowiedziane prawie przed 2000 laty, jakże jest wciąż ważne i aktualne w świecie pełnym gwaru, walki o władzę, stanowiska, względy znaczących osób, a teraz już nawet o pracę. Nawet w domu każdy chciałby mieć racje i tak skłócona jest żona z mężem, mąż z żoną, dzieci z rodzicami i między sobą, a rodzice z dziećmi. Zamiast pokoju, radości, często jest gwar, hałas, gniew, nieufność, poczucie zniewagi i pokrzywdzenia blokujące zapał do normalnej pracy, normalnego życia i to nawet wśród ludzi uważających siebie za wierzących i praktykujących katolików. Wiele osób chciałoby narzucać innym swoje racje, a jeśli nie spotkają się ze zrozumieniem, lub ich poglądy są przez drugą osobę nie do przyjęcia, wówczas następuje wymuszanie siłą, szantażem lub płaczem. Jezus natomiast mówi wyraźnie:
Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem(Mt 11,29) i właśnie ta cichość i pokora przyciągała tłumy, bo była to dla tamtych ludzi zupełnie nowa nauka, której wcześniej nie znali. W naturze Izraelity jest wielomówstwo, a Prawo Mojżeszowe dopuszczało odwet, czyli: Oko za oko i ząb za ząb (Mt 5,38),więc w praktyce każdy człowiek pokrzywdzony mógł odpłacić swemu krzywdzicielowi dokładnie tym samym, ale czyż można wymierzyć wielkość doznanej krzywdy? Zawsze można mieć odczucie nadmiernie poniesionej krzywdy i znów odpłacać i w ten sposób zapoczątkowany łańcuch zła, agresji wciąż rozwija się, więc nie ma innego wyjścia na wprowadzenie pokoju, jak przyjęcie na siebie niesprawiedliwości, jak to uczynił Jezus w swym ziemskim życiu nauczając w cichości, bez krzyków, gróźb, czy wymuszeń, ale zawsze tylko mówił: Jeżeli kto chce, to powinien to, czy tamto zrobić. Zatem,

HOMILIA dla Polonii wygłoszona w kościele pw. św. Teodora (Theodor) w Thisted – Dania

W czwartek, 24.11.2016 ks. Andrzej Szymański  odprawił 

Mszę św. z homilią dla Polonii w kościele pw. św. Teodora (Theodor) w Thisted – Dania. Pojechał tam na zaproszenie rodziny, która w wakacje uczestniczyła w rekolekcjach dla rodzin w Domu Misyjnym w Swarzewie.
W załączeniu homilia, którą wygłosił w czasie Mszy Św. dla Polonii w Danii.

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Łk 21,20-28

" Drodzy Rodacy! Tak się składa, że przybywam do Was, kiedy przesłania płynące z Ewangelii nie są szczególnie miłe. Mówią one bowiem o zniszczeniu tego wszystkiego co nas otacza, a więc innymi słowy o końcu świata, a my tego końca po części jesteśmy świadkami, co niewątpliwie napawa nas smutkiem. 
Warto zauważyć, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówiąc o znakach poprzedzających Jego ponowne przyjście na końcu świata, mówi najpierw o zburzeniu Jerozolimy. Jak wiemy z historii miało to miejsce w roku 70, a więc możemy przyjąć, że 27 lat po śmierci Jezusa. Zatem niektórzy, którzy przysłuchali się proroctwom Jezusa byli później naocznymi świadkami tych wydarzeń. Mogli zobaczyć, że to co mówił Jezus wypełniło się na ich oczach. Jerozolima została doszczętnie zniszczona przez Rzymian, i stało się dokładnie tak jak powiedział Jezus, że nie zostanie w tym mieście kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Jezus zaś, który miał wgląd w przyszłość, na widok miasta zapłakał nad nim, jak czytaliśmy o tym tydzień temu w Ewangelii. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus przepowiada zagładę tego

sobota, 12 listopada 2016

Misja w Kętrzynie.


W sobotę 12 listopada Wspólnoty Krwi Chrystusa w Kętrzynie odwiedził moderator podregionu Swarzewskiego WKC  ks. Andrzej Szymański.
 O godz. 14 w Kościele pod wezwaniem Św. Jerzego odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawionej w intencji odnowy duchowej Ojczyzny, Wspólnoty i Parafii. 

W homilii ks. Andrzej odwoływał się do III tematu formacyjnego BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4).  Błogosławieństwa nie zastępują przykazań, ale opisują i obiecują, co się stanie z kimś, kto przykazania traktuje na serio.
Przedstawiciele Wspólnot z Kętrzyna aktywnie uczestniczyły w liturgii Mszy Św.Po Mszy Św. modliliśmy się o uzdrowienie naszych dusz  i ciała.
Potem odbyło się spotkanie Wspólnot Krwi Chrystusa i sympatyków z Kętrzyna

wtorek, 8 listopada 2016

Ostatnie pożegnanie brata Józka!

Dzisiaj 8 listopada w kaplicy pogrzebowej w Olsztynie pożegnaliśmy brata
Józefa Stanisława Kowalewskiego, który zmarł  6.11.2016 r. po wieloletniej chorobie. Brat Józek należał do Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Msza Święta pogrzebowa odbyła się w parafii rodzinnej brata  Józka  w Jedwabnie w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej w Jedwabnie. Mszę odprawili proboszcz ks. Roman Lompa i wieloletni opiekun Wspólnoty w parafii NSJ w Olsztynie Bartosz Koba.
Brata Józka pożegnali przyjaciele, sąsiedzi i koledzy z kół łowieckich "ŁOŚ" z Olsztyna i "ŁYNA" z Jedwabna.
Nasz brat Tadeusz Kulis  napisał wiersz na cześć brata Józefa Stanisława Kowalewskiego, w którym na zakończenie napisał :
"Choć grudkę ziemi do dołu wrzucimy obiecujemy, że nie zapomnimy. Zwracać się ufnie do naszego taty, by przyjął Ciebie w niebiańskie komnaty. 
Bracie Józku, będziemy pamiętać o Tobie w modlitwie". 
Cześć Jego Pamięci!

poniedziałek, 7 listopada 2016

Skupienie animatorów w Swarzewie

W dniach 4-6 listopada w naszym Domu Misyjnym odbyło się skupienie animatorów i osób zainteresowanych. Skupienie poprowadził Ks. Andrzej Szymański z pomocą animatorek Podregionu Swarzewskiego Heleną Połujańską i Lucyną Malec.
Myślą przewodnią skupienia był trzeci temat formacyjny - BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4).
W piątek po załatwieniu spraw organizacyjnych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i wysłuchaliśmy konferencji wstępnej do tematu.

W sobotę rano odbyła się konferencja główna.

Następnie przez godzinę w grupach rozważaliśmy Pismo Święte -

III Temat formacyjny - listopad 2016 r.

TEMAT III
Miesiąc: LISTOPAD 2016

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4)

Kontynuując temat bieżącego roku formacyjnego, po przemyśleniach nt. pierwszego błogosławieństwa dla ubogich w duchu, zajmiemy się teraz drugim błogosławieństwem z Kazania na Górze.
Na początek kilka słów z Internetu tytułem wprowadzenia (Osiem Błogosławieństw – Jacek Święcicki– mateusz.pl):
„Przykazania jedynie wskazują drogę do celu, zaś błogosławieństwa ten cel opisują; tak więc przykazania nie są dane po to, aby człowiek ich praktykę doprowadził do doskonałości i został za to na końcu obdarowany przez Boga jakąś „nagrodą” proporcjonalną do włożonego wysiłku, ale po to, aby wejść na drogę uświęcenia, u której kresu jest stan doskonałego podobieństwa do samego Jezusa i zdolność do życia życiem samego Boga, to znaczy życia wiecznego.
Błogosławieństwa nie zastępują przykazań, ale opisują i obiecują, co się stanie z kimś, kto przykazania traktuje na serio. I o tym znów Jezus mówi w bardzo jasny sposób:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w 

wtorek, 25 października 2016

Odpusty na Warmii i Mazurach

W dniach 21 - 24 października na terenie Archidiecezji Warmińskiej  odbyły się uroczystości odpustowe poświęcone naszemu patronowi Św. Kasprowi del Bufalo.
21 października w parafii Św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej  w Bartoszycach
- grupa parafialna Wspólnoty Krwi Chrystusa poprowadziła Różaniec Maryjny,
następnie odbyła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Andrzeja Szymańskiego- moderatora podregionu Swarzewskiego WKC i Ks. Krzysztofa Patejuka. Ks. Andrzej  wygłosił homilię poświęconą Św. Kasprowi i   praktycznym wykorzystaniem 8 Błogosławieństw na podstawie  drugiego błogosławieństwa "BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE (Mt 5,3) " 
Po Mszy Św. odbyło się spotkanie Wspólnoty z Ks. Andrzejem, Ks. Krzysztofem i Ks. Józefem Fiszerem i Teresą Kujawską - animatorem diecezjalnym. Spotkanie przygotowały siostry WKC z animatorką parafialną Krystyną Grodź.
22 października w parafii Św. Józefa w Olsztynie  
uroczystości odpustowe rozpoczęły się odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, następnie została odprawiona Msza  Św. pod przewodnictwem Ks. Janusza Rytuby i Ks. Andrzeja Szymańskiego, który wygłosił homilię. W liturgii uczestniczyli członkowie WKC z diecezji Warmińskiej.Po Mszy Św. siostry z Wspólnoty parafii Św. Józefa pod przewodnictwem Gieni Bartochowskiej przygotowały spotkanie w którym uczestniczyli księża  i członkowie WKC z diecezji

wtorek, 4 października 2016

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE (Mt 5,3)

                 TEMAT II
Miesiąc: PAŹDZIERNIK 2016

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE (Mt 5,3)

Temat dzisiejszej konferencji jest drugim z kolei w ramach głównego tematu bieżącego roku formacyjnego, którym jest:
KAZANIE NA GÓRZE – OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW (Mt 5,1-12).
Poprzednio we wstępie przypomnieliśmy sobie znaczenie słowa błogosławieni, które jest niejako refrenem w Ew. św. Mateusza (Mt 5,1-12). Słowo to dla nas oznacza po prostu szczęśliwi. Papież Benedykt XVI, osiem błogosławieństw nazwał programem na życie chrześcijanina, pomagającym uwolnić się od fałszywych wartości tego świata. Zaś znany polski biblista ks. prof. Jan Łach w swoim rozważaniu na ten temat odwołał się do greckiego słowa makarioi – szczęśliwi, na oznaczenie jedynej w swoim rodzaju przyjaźni i Bożej miłości, powołującej człowieka do wiecznej szczęśliwości wśród społeczności zbawionych. Bóg zatem wprowadza błogosławionych jakby w nurt swego własnego życia (Słownik NT – Xavier Leon-Dufour). W Wulgacie natomiast – pierwszym jednolitym przekładzie Biblii na język łaciński dokonanym w latach 382–406 przez św. Hieronima z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego– mamy użyte słowo beati, które w średniowieczu nabrało innego znaczenia – błogosławieni.„Po grecku błogosławieni brzmiałoby raczej eulogetoi. Odpowiednikiem użytego w Ewangelii terminu makarioi jest hebrajski rdzeń ‘aszar, który oznacza „czynić postępy w drodze”, dopiero potem „być szczęśliwym”. Tak właśnie zaczyna się Psalm 1: Szczęśliwy mąż (hebr. aszre ha-isz), który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą(Osiem Błogosławieństw – Jacek Święcicki – mateusz.pl).
Ewangelia mówi w wielkim skrócie, bo tak naprawdę w ośmiu zdaniach, jak być błogosławionym, lub bardziej konkretnie – szczęśliwym. – Jak powinien żyć, na co powinien zwrócić uwagę

Terminarz X-XI. 2016

NAJBLIŻSZE TERMINY
24.09.2016Skupienie WKC w parafii pw. św. Anny w Barczewie. Początek Skupienia – godz. 14.00 (diec. warmińska)
08.10.2016Skupienie WKCw parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie. Początek Skupienia – godz. 12.00 (diec. szczecińsko-kamieńska)
09.10.2016 – Niedziela Misyjnaw parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie. Msze św. – godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 19.00. (diec. szczecińsko-kamieńska)
14.10.2016Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. toruńska)
20.10.2016Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. koszalińsko – kołobrzeska)
21.10.2016Odpust parafialny św. Kaspra w parafii św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. warmińska)
22.10.2016 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Kazimierza wGdańsku – na Zaspie. Msza św. – godz. 10.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. gdańska)
22.10.2016Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Józefa w Olsztynie. Msza św. – godz. 15.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. warmińska)
23.10.2016Niedziela Misyjna w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach. Msze św. – godz. 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 (diec. warmińska)
24.10.2016Odpust Św. Kaspra w Łęgajnach – godz. 18.00, (diec. warmińska)
27.10.2016 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – godz. 15.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. elbląska)
04-06.11.2016 Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych w Domu Misyjnym w Swarzewie. 

Andrzej Szymański, CPPS

poniedziałek, 3 października 2016

Nasz  Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                         http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
Wrzesień/Październik 2016  Nr. 6

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Kochani Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
Przekazuję do Waszych rąk najnowszy numer NASZEGO ANIMATORA, w nowym już roku formacyjnym Wspólnoty Krwi Chrystusa 2016/2017.
Na samym początku warto zaznaczyć, że tegoroczny rok formacyjny będzie upływał pod hasłem OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW wg. Ewangelii św. Mateusza, rozdz. 5, wersety: 1-12. Temat ten został opracowany przeze mnie i rozesłany już do wszystkich animatorów naszej Wspólnoty.
Zatem na samym początku warto przypomnieć Kazanie Jezusa na Górze:
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą

czwartek, 29 września 2016

Ostatnie pożegnanie!

29 września w Kościele pw. Św. Judy i Tadeusza w Wąbrzeźnie pożegnaliśmy Mamę Ks. Andrzeja - Janinę Szymańską, która odeszła do Domu Pana w dniu 24.09.2016 r. Została pochowana  na Starym Cmentarzu w Wąbrzeźnie. Niech jej Dusza dozna zbawienia i odpoczywa w pokoju wiecznym.
Prosimy o modlitwę za nią, "bo wszystko co po nas zostanie to Wasza  pamięć"!
Ks. Andrzejowi i jego Rodzinie Składamy Serdeczne Wyrazy Współczucia.

sobota, 24 września 2016

Dzień misyjny w Barczewie

24  września Ks. Andrzej Szymański Moderator WKC Podregionu Swarzewskiego i członkowie WKC z Olsztyna uczestniczyli  w Mszy Św. w Kościele Św. Anny w Barczewie. Po Mszy  razem z mieszkańcami Barczewa adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Odmówiliśmy Koronkę do Krwi Chrystusa i modliliśmy się o uzdrowienie duszy i ciała. Później odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi Wspólnotą Krwi Chrystusa.

niedziela, 11 września 2016

Skupienie diecezjalne!

10 września w Olsztynie odbyło się skupienie animatorów diecezjalnych Wspólnoty Krwi Chrystusa w Archidiecezji Warmińskiej.
Skupienie rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w Katedrze Olsztyńskiej.
O godz. 12 uczestniczyliśmy w Mszy Św. odprawionej przez Ks. Pawła Grzesiaka - nowego opiekuna Wspólnoty w Katedrze.
O 13 w Domu Parafialnym Św. Jakuba odbyło się spotkanie animatorów WKC z diecezji Warmińskiej, na którym omówiliśmy sprawy organizacyjne nowego roku formacyjnego. Przeanalizowaliśmy pierwszy temat formacyjny - "Znaczenie 8 Błogosławieństw". Pod przewodnictwem Ks. Pawła Grzesiaka podyskutowaliśmy sobie na temat " Kazania na górze  i Błogosławieństw ".
Następne nasze spotkanie odbędzie się w Kościele Św. Anny w Barczewie w  sobotę misyjną 24 września 2016 o godz. 15, którą poprowadzi Ks. Andrzej Szymański.

Temat roku 2016/17- Osiem Błogosławieństw


Temat roku formacyjnego:


KAZANIE NA GÓRZE – OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW (Mt 5,1-12)

Tematy na poszczególne miesiące: 


1. Znaczenie 8 Błogosławieństw. (wrzesień 2016)
2. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. ( X. 2016)
3. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. ( XI. 2016 )
4. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. ( XII. 2016 )
5.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.( I.17)
6. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. ( II. 2017 )
7. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. ( III. 2017 )
8. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
    ( IV.2017 )
9.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
   należy królestwo niebieskie.  ( V.2017 )
           

czwartek, 1 września 2016

Temat roku 2016/17- Osiem Błogosławieństw

Temat roku formacyjnego:


KAZANIE NA GÓRZE – OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW (Mt 5,1-12)

Tematy na poszczególne miesiące: 

1. Znaczenie 8 Błogosławieństw. (wrzesień 2016)
2. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. ( X. 2016)
3. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. ( XI. 2016 )
4. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. ( XII. 2016 )
5.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.( I.17)
6. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. ( II. 2017 )
7. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. ( III. 2017 )
8. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
    ( IV.2017 )
9.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 
   należy królestwo niebieskie.  ( V.2017 )Temat formacyjny roku 2016/17 - Kazanie na górze - 8 Błogosławieństw.(Mt. 5,1-12)

niedziela, 14 sierpnia 2016

Niedziela misyjna w Jabłonce.

14 sierpnia Wspólnota Krwi Chrystusa w Jabłonce zorganizowała niedzielę misyjną.
W programie misji było:
- msza św. ,
- całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami Wspólnoty Krwi Chrystusa,
- Msza św. z intencją dziękczynna błagalną na 40 lecie pożycia małżeńskiego Państwa .....
- Droga Krzyżowa,
- Msza św. dziękczynna za Wspólnotę,
- agapa wspólnotowa.
W Misji uczestniczyli Jarosław Wołodkiewicz - animator krajowy WKC, Helena Połujańska - animator Podregionu Swarzewskiego WKC, Tadeusz Kulis i Teresa Kujawska - animatorzy diecezjalni i członkowie WKC z Olsztyna. Msze św. i  opiekę duchową sprawował Ks. Krzysztof Kuleszo- proboszcz Parafii w Jabłonce.

sobota, 13 sierpnia 2016

Adoracja diecezjalna!

13 sierpnia o godz. 11 w Katedrze Olsztyńskiej odbyła się comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnoty Krwi Chrystusa  z Olsztyna. Po adoracji uczestniczyliśmy w Mszy Św. w intencji Wspólnoty.

niedziela, 3 lipca 2016

Odpust Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa w Bisztynku

Dzisiaj 3 lipca 2016 r w Kościele pod wezwaniem Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa w Bisztynku odbyła się uroczystość oddania czci Krwi Jezusowej.
Uroczystość odbyła się w rocznicę objawienia się Krwi Chrystusa na figurze Pana Jezusa ok. 400 lat temu.
W Bisztynku   znajduje się  jeden z największych kościołów na Warmii. Usiąść w nim może, co drugi mieszkaniec miasteczka. Z Bisztynkiem wiąże się też cud eucharystyczny. W 1400 roku biskup Henryk Sorbom dokonywał tu poświęcenia nowej świątyni pod wezwaniem św. Macieja Apostoła. "Kronika Lidzbarska" opisuje wydarzenie, które miało wówczas nastąpić. Zapis w kronice brzmiał następująco: "(...) kiedy on (biskup), krótko przed swoją śmiercią, poświęcał i zarazem potem odprawiał Mszę świętą, podczas podniesienia na lewej ręce poczuł spływającą krew. Dlatego ołtarz ten nazwany został Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. A przy nim działy się 

sobota, 2 lipca 2016

Zapraszamy na rekolekcje rodzin z dziećmi i młodzieżą.

Rekolekcje dla Rodzin- I turnus- 11-16.07.2016 r.


Misjonarze Krwi Chrystusa
serdecznie zapraszają na
Rekolekcje dla Rodzin

Temat rekolekcji:
„Chrystus więzią życia małżeńskiego i rodzinnego”
     W programie rekolekcji: codzienna Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, adoracja i modlitwa, doświadczenie wspólnoty, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość skorzystania z poradni rodzinnej,warsztaty kosmetyczne.

Tematy konferencji:
Małżeństwo, Rodzina
Wierność przysiędze małżeńskiej
Konflikty i ich rozwiązywanie
Modlitwa w rodzinie
Miłosierdzie w rodzinie

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS
Termin rekolekcji: 11.07-16.07.2016


Dzieci i młodzież mają częściowo oddzielny program rekolekcyjny. Podczas konferencji, rozważania Pisma św. i innych punktów programu dla rodziców zapewniamy opiekę nad dziećmi. Dzieci do 3-go roku życia, pozostają pod stałą opieką rodziców.
Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
     ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta) 

II

Misjonarze Krwi Chrystusa
serdecznie zapraszają młodzież, osoby dorosłe, rodziny na rekolekcje dla wszystkich

Temat rekolekcji:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5,7)

    

  

 W programie rekolekcji: codzienna Eucharystia, rozważanie Pisma świętego, adoracja i modlitwa, doświadczenie wspólnoty, modlitwa o uzdrowienie, konferencje.
W ramach tematu rekolekcji przyjrzymy się uczynkom miłosierdzia względem duszy i ciała. 

 Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Termin rekolekcji: 23.07-28.07.2016 r.

Rozpoczęcie: 23.07, godz. 18.00,
Zakończenie: 28.07, godz. 9.00

Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
          ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
     Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta)

                                             I I I
Rekolekcje Rodzin- Swarzewo - 02-07.08. 2016 r.

Pozdrawiam w Chrystusie !
Już teraz zapraszam Was do uczestnictwa w wakacyjnych rekolekcjach dla rodzin w Swarzewie. Termin rekolekcji: 2-7.08.2016 r.  

 _DSC7828
Rekolekcje Rodzin
wraz z dziećmi i młodzieżą
Swarzewo 02-07.08. 2016 r.


Prowadzący: Ks. Bogusław Witkowski CPPS i Rodziny ze Wspólnoty Sychar,
Poradnictwa Rodzinnego, Wspólnoty Czystości Serca,Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  z Gdyni, Ruchu Fokolari.

TEMAT REKOLEKCJI: KRĘGOSŁUP MAŁŻEŃSTWA I RODZINY


Słowo Życia: „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19-20)

Gdzie: Swarzewo,  Dom Misyjny Misjonarzy Krwi Chrystusa

Termin zgłoszeń: do 29.07.2016 z przedpłatą 1/2 kwoty. od osoby

Jeżeli po zgłoszeniu rezygnujesz zadzwoń!!

Zgłoszenia przez telefon: 58 674 14 29;lub e-mail:swarzewo@odkupieni.pl lub


Ofiara: za pobyt od osoby, w tym wyżywienie dzieci proszę o kontakt z furtą Domu Misyjnego tel. 58 674 14 29;

W tym roku tematy będą dotyczyć kręgosłupa rodziny. O tym będą nasze konferencje. Co jest fundamentem trzymającym małżeństwo na różnych poziomach? Powinniśmy  pogłębiać min:

– Sakrament Małżeństwa
-Kręgosłup rodziny: Zasady moralne w małżeństwie i rodzinie, wartości, obecność Boga
-Czy człowiek to tylko strona fizyczna i psychiczna?
-Przekazywanie wiary w rodzinie i rola Kościoła.
-Rola Modlitwy przed małżeństwem i w małżeństwie i rodzinie.
-Kręgosłup to małżeństwo mężczyzny i kobiety połączonych miłością na wzór Trójcy św.
– Przyjaźń małżeńska a wspólna droga do Pana Boga
-Dlaczego małżeństwa się źle mają? (J. Pulikowski)
-Dlaczego nie wolno łamać kręgosłupa małżeństwa i rodziny?(skutki takiego działania)

Drodzy !
Te rekolekcje w naszych Domach Misyjnych to szczególny czas, których celem jest nawrócenie się ich uczestników, jak i pogłębienie więzi (relacji) małżeńskich więzi rodzinnych. Do tego zapraszam i w tym roku w Ożarowie Maz. jak też i nad morzem w Swarzewie. Do prowadzenie tych rekolekcji zapraszam jak Państwo zauważyli już z minionych lat osoby świeckie z konferencjami i swoimi świadectwami. Konferencje , homilie, sakrament spowiedzi rezerwuję sobie i zaproszonym kapłanom. A więc będzie możliwość wysłuchać osób świeckich z którymi współpracuję już od lat, a które mają bardzo duże doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Uwagi Organizacyjne !
Zapewniamy opiekę nad dziećmi przedszkolnymi i nad dziećmi ze szkoły podstawowej i gimnazjum !
Uwagi  dotyczące opieki nad dziećmi:
1.Dzieci i młodzież mają swój oddzielny program rekolekcyjny ze swoimi opiekunami: 2. Podczas rekolekcji opieka nad dziećmi od 3-go roku życia.  Żłobek nie funkcjonuje. Dzieci poniżej 3-go roku życia korzystają z opieki rodziców.  3. Zajęcia z młodzieżą nie są prowadzone w sposób ciągły, lecz tylko w godzinach konferencji i spotkań rodziców i także  podczas Mszy św. jest zapewniona opieka nad dziećmi jeśli sami rodzice nie będą mogli tego uczynić. 
-czyli w godzinach: 9.30-13.15 
-16.30-18.00  w dniu warsztatów np. kosmetycznych. 
-19.30 – 22.00

Zapraszamy wszystkich przyjaciół naszego domu, szczególnie rodziny z dziećmi . Szczegółowy plan rekolekcji ukaże się w odpowiednim czasie .

Pozdrawiam w imieniu Wspólnoty Domu św. Józefa w Swarzewie z modlitwą i błogosławieństwem.
 ks. Bogusław cpps


Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
PKO BP SA Wejherowo
33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na  Rekolekcje dla rodzin” www.dobranowinaswarzewo.blogspot.com