sobota, 26 marca 2011

V temat formacyjny: Miłość tworzy domV temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość tworzy dom -
                                                               
Słowo Życia: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i prorocy”
(Mt 7,12)

Rozważanie wspólne:(J 13, 12-17; 31-35)

Dotychczas rozważaliśmy następujące aspekty Miłości: Komunia(kto kocha ten dzieli się z drugim), Promieniowanie(miłość jest dawaniem świadectwa), Wznoszenie(Modląc się z miłości przybliżam się do Boga, miłując bliźniego przybliżam się do Boga), Uzdrawianie(Miłość to troska o nasze ciało, o zdrowie, to właściwe podejście do starości, choroby i przemijania…). Dziś zastanawiamy się nad Miłością, która tworzy Wspólnotę-dom.

Wnioski istotne dla nas.

Troska o harmonię w domu, K-le, sobie)

1.  Tworzyć Kościół z żywych kamieni.
- przez Miłość