poniedziałek, 27 marca 2017

Homilie z Marca 2017 r.

III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
HOMILIA – piątek, 24. 03. 2017
Msza św. na rozpoczęcie Skupienia Animatorów Diecezjalnych i Parafialnych WKC Podregionu Swarzewskiego w Domu Misyjnym pw. św. Józefa – Swarzewo
Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34

Kochani członkowie i sympatycy WKC. Kochani animatorzy!
Serdecznie witam Was, na kolejnym skupieniu. Teraz wypadło nam spotkać się nieco po połowie Wielkiego Postu. Mamy już za sobą pewne doświadczenia związane z pracą nad sobą, w dążeniu do świętości życia, jak również w pomocy innym na tej drodze. Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego. Trwają przygotowania także w tych zewnętrznych formach świętowania. Zapewne będzie też okazja do odwiedzin, spotkań rodzinnych, wspominania tych, którzy odeszli, bo przecież oni żyją, choć ich na razie nie widzimy, nie słyszymy. Czasem może tylko przypominają się we śnie, ale nie o tym teraz chciałem mówić.
Dziękuję Wam, że w tym czasie przygotowań, znaleźliście czas, aby spotkać się tutaj razem i w chwili ciszy, w kaplicy lub kościele zatrzymać się, by jeszcze głębiej spojrzeć we własne serce i razem z Jezusem, je przemieniać na jeszcze bardziej czyste, lepsze, aby najpierw w nim wprowadzać pokój, aby potem ten pokój wprowadzać wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. By żyć siódmym błogosławieństwem.
Dziś do nas słowami proroka Ozeasza: To mówi Pan:
Wróć, Izraelu, do Pana twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę! Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: „Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg.
...Bo drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.
Moi Drodzy.
Jak zwykle historia się powtarza zarówno w życiu poszczególnego człowieka jak i w życiu całych społeczeństw. Zatem te słowa skierowane do Izraela są w pewnym sensie aktualne dla każdego z nas, bo nikt z nas nie jest doskonały. Słowa te są aktualne także dla naszego Zgromadzenia, dla WKC, bo zapewne od czasu do czasu i u nas dzieje się coś, co nie może podobać się Panu Bogu, nie może też podobać się naszemu założycielowi św. Kasprowi.
Nie będziemy tutaj wyliczali żadnych konkretnych błędów, bo nie o to chodzi. Proszę Was tylko, abyście w ramach ćwiczeń duchowych w Wielkim Poście, poczytali sobie choć trochę nt. życia św. Kaspra del Bufalo i sami zastanowili się na ile jesteśmy

wtorek, 21 marca 2017


SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH I DIECEZJALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
24.03-26.03.2017 – Dom Misyjny św. Józefa – Swarzewo

Słowo życia: Będziesz miłował… (Mk 12, 30a)

TEMAT:
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9)

PLAN DNIA

Piątek – 24.03

16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.30 – Kolacja
19.30 – Msza święta
20.30 – Konferencja wstępna – Droga do grzechu Dawida

Sobota – 25.03

  8.30 – Śniadanie
10.00 – Konferencja – Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą

poniedziałek, 20 marca 2017

TEMAT VII

TEMAT VII
Miesiąc: MARZEC 2017

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ (Mt 5,8)

To już szóste błogosławieństwo.
W tym miejscu można już zauważyć, że Jezus w Kazaniu na Górze niejako stopniuje stopień trudności wprowadzania kolejnych Błogosławieństw w życie codzienne. Najpierw ubodzy w duchu, czyli żebrzący o Ducha Świętego, po to, aby poznać wolę Bożą, aby wiedzieć jakich dokonywać wyborów, aby podobać się Bogu na drodze do królestwa niebieskiego, do życia wiecznego wśród aniołów i świętych, do czego wszyscy jesteśmy powołani.
Po uświadomieniu swego miejsca w świecie, po próbach bycia doskonałym na wzór Ojca, na wzór Chrystusa, przychodzi kolej na smutek. Mimo najszczerszych chęci, mimo wysiłków, nie udało się. Znów coś nie wyszło, znów upadki, poczucie bezsilności wobec samego siebie i zła, które nas otacza. Nieraz choć tak bardzo by się chciało pomóc innym zarówno materialnie jak i w sprawach duchowych, niestety, nie zawsze można. Potrzeb materialnych jest zbyt wiele jak na nasze skromne możliwości. Niektórzy też nie chcą przyjąć pomocy w sprawach duchowych raniąc siebie i innych, otwierając sobie drogę do potępienia. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, a Bóg nie zawsze wysłuchuje, bo Jego drogi nie są naszymi, Jego mądrość jest inna niż nasza, Jego cierpliwość jest wielka, a po ludzku chciałoby się widzieć przemianę ludzi, zakończenie sporów, wojen; chciałoby się być szczęśliwym już teraz, na tej ziemi.  – Stąd smutek, błaganie Boga o pomoc.
Skoro już ten stopień rozwoju duchowego zostanie osiągnięty, wówczas

niedziela, 12 marca 2017


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ ŚW. JÓZEFA

obchodzonej w Sanktuarium Królowej Polskiego Morza


18-go marca 2017 r. 

 

„ Temu chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, Pan dał władzę wspomagania nas we wszystkich naszych potrzebach (...). Proszę tylko dla miłości Boga, każdego, kto by mi nie wierzył, niech spróbuje, a z własnego doświadczenia się przekona, jak dobra i pożyteczna to rzecz polecać się temu chwalebnemu Patriarsze i go czcić"

Św. Teresa z Avila


Plan Odpustu św. Józefa w Swarzewie

9.30 – Konferencja O. Michała Filipowicza z Chorwacji w Domu Misyjnym

15 minutowa przerwa

10.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie

prowadzona przez O. Michała

11.45 – Wyjście do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza.

12.00 – Odpustowa Msza św. której będzie przewodniczył Prowincjał Zgromadzenia

Nasz Animator nr 9

DSC00812 Nasz  Animator            Wspólnota Krwi Chrystusa
               Podregion Swarzewski
    Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
    ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                                                                                         http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                                                              tel. (58) 674 14 29
-
                                Marzec 2017  Nr.9

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
W dniach 24-26 luty 2017 roku spotkaliśmy się na kolejnych dniach Skupienia w Domu Misyjnym św. Józefa Swarzewie. Chociaż tym razem nie było nas wielu, bo zaledwie 18 osób, przeżywaliśmy ogromną radość przyjmując do Wspólnoty Krwi Chrystusa 4 nowe osoby. 
Słowo życia jakie towarzyszyło nam w tych dniach, to słowa Jezusa skierowane do uczniów, a więc także do każdego z nas: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego(Mk 10,15). Natomiast tematem głównym naszych rozważań, było szóste już błogosławieństwo Jezusa z Kazania na Górze:Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą(Mt 5,8). Zanim jednak przeszliśmy do omawiania tego błogosławieństwa Ewangelia o szóstym przykazaniu na rozpoczęcie Skupienia zachęciła nas do rozważenia problemówznaczenia czystości serca związanej z relacją dwojga osób, różnej płci, a więc mężczyzny i kobiety.
Oto fragmenty konferencji wstępnej:
„Kochani! O czystości serca wiele by można mówić, ale teraz skoncentrujemy się głównie na czystości w relacjach między mężczyzną a kobietą, gdyż tak właśnie sugeruje dzisiejsza ewangelia o nierozerwalności małżeństwa, albo cudzołóstwie.
Czym jednak jest serce w tradycji biblijnej? Serce w antropologii biblijnej zastępuje po prostu człowieka. Poprzez to, co zawiera się w jego sercu, człowiek definiuje samego siebie, swoją istotę i tożsamość. Serce jest źródłem myśli i pragnień. W sercu rodzą się nowe plany i zamierzenia. Dlatego ludzie patrząc na to, co zewnętrzne, mogą się pomylić w ocenie postawy człowieka. Nie da się natomiast oszukać Boga, który patrzy na serce. O sercu człowieka, można znaleźć wypowiedź Jezusa między innymi w rozdziale 7 wg Ew św. Marka. W odpowiedzi na zarzuty faryzeuszy, którzy gorszyli się widząc, jak uczniowie Jezusa nie myli rąk przed jedzeniem, Jezus powiedział: Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z