niedziela, 22 października 2017Odpust Św. Kaspra del Bufalo patrona Wspólnoty Krwi Chrystusa w
Początek Mszy Św. odpustowej.
Parafi pw. ŚW. WOJCIECHA  w Olsztynie
 - Niedziela 22.10.2017 Siostra Grażyna śpiewa Psalm 
Siostra Marzena czyta II listList Św. PawłaKs. Andrzej Szymański głosi homilię.

 Spotkanie grupy WKC i członków  Wspólnoty z diecezji Warmińskiej z Ks. Andrzejem - moderatorem WKC  podregionu Swarzewskiego i Ks. Mariuszem - opiekunem WKCw parafii Św. Wojciecha.
czwartek, 12 października 2017

Skupienie w Swarzewie

Byliśmy na skupieniu w Swarzewie: 
Msza Św. 
Rozwarzanie Pisma Św.Konferencja


Godzina pytań

Agapa


Zapraszamy

 w dniach 13 - 15 PAŹDZIERNIKA 2017 r.  na  Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych do DOMU MISYJNEGO  w Swarzewie.

środa, 11 października 2017

Temat Formacyjny na październik 2017 r.

„Krzyk krwi” jako wezwanie dla WKC do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
            Statuty Regionu Polskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa w następujący sposób mówią o tym zagadnieniu: Wspólnota otwiera się także na „wołanie krwi” płynącej w ludzkich zranieniach. Idzie, kochając i służąc przez modlitwę, przez przykład własnego życia i konkretną pomoc. (s. 22)
Termin „krzyk krwi” lub „wołanie krwi” stanowi pewien skrót myślowy w naszej duchowości Krwi Chrystusa i ma swoje źródło w tekście biblijnym, który opowiada o Kainie i Ablu. Jak pamiętamy, kiedy Kain zabił Abla, to wtedy autor biblijny przekazał nam słowa Boga, który mówi do Kaina: Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi(Rdz 4, 10).
Papież Benedykt XVI, podczas rozważania na Anioł Pański w miesiącu lipcu (05.07.2009.), mówiąc o lipcowej tradycji kultu Krwi Chrystusa, nawiązał do tego w następujących słowach: „Napisane jest w Księdze Rodzaju, że krew Abla, zabitego przez swego brata Kaina, głośno woła z ziemi do Boga. Niestety, tak jak w przeszłości, dziś również słychać to wołanie, bo ludzka krew wciąż jest przelewana na skutek przemocy, niesprawiedliwości i nienawiści. Kiedy ludzie pojmą, że życie jest święte i należy wyłącznie do Boga? Kiedy zrozumieją, że wszyscy jesteśmy braćmi? Na rozlegające się we wszystkich częściach ziemi wołanie, spowodowane przez przelew krwi, Bóg odpowiada krwią swego Syna, który za nas oddał życie. Chrystus na zło odpowiedział nie złem, lecz dobrem, swoją nieskończoną miłością. Krew Chrystusa jest rękojmią wiernej miłości Boga do ludzkości. Patrząc na rany Ukrzyżowanego, każdy człowiek, nawet w warunkach największej nędzy moralnej, może powiedzieć: Bóg mnie nie opuścił, kocha mnie, oddał za mnie życie, i to pozwala mu odzyskać nadzieję. Niech Maryja Dziewica, która pod krzyżem razem z apostołem Janem otrzymała testament krwi Jezusa, pomoże nam odkrywać bezcenne bogactwo tej łaski, z poczuciem głębokiej i wiecznej wdzięczności.
Warto też w tym kontekście przypomnieć te znamienne słowa papieża Jana Pawła II skierowane do Misjonarzy Krwi Chrystusa z okazji XVII Zebrania Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Rzymie (10-21.09.2001.): „Gdy św. Kasper del Bufalo założył wasze Zgromadzenie w roku 1815, mój poprzednik, papież Pius VII, polecił mu pójść tam, gdzie inni nie poszliby i prowadzić misje, które wyglądały mało obiecująco. (…) Dwa wieki później inny Papież wzywa synów św. Kaspra, aby byli nie mniej odważni w swoich decyzjach i dziełach – aby poszli tam, gdzie inni nie mogą lub nie chcą i podejmować misje, które nie budzą dużej nadziei na sukces.” (Żyć Ewangelią, Listopad 2001, nr 70).
Odpowiadając na te wyzwania, Misjonarze Krwi Chrystusa, a wraz z nimi Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa oraz świeccy żyjący duchowością Krwi Chrystusa, starają się słyszeć „krzyk krwi”, który dobiega dzisiaj do nas z różnych stron i zakątków nie tylko świata, ale i naszych środowisk oraz społeczeństw. Nie sposób tutaj wymienić wszystkie dzieła tej wielkiej rodziny duchowej, ale wystarczy wspomnieć choćby o kilku z nich. Misjonarze wraz z Adoratorkami i świeckimi, żyjącymi tą duchowością, posługują w Tanzanii na rzecz sierot oraz umierających na trąd; w krajach Ameryki Południowej walczą o prawa ludności tubylczej do ich własności, odpowiedniej pracy i godziwej zapłaty; w krajach Ameryki Północnej działają m.in. na rzecz pojednania pomiędzy zwaśnionymi ludźmi na tle rasowym, kulturowym, narodowym, itp. W naszym kraju misjonarze posługują w hospicjum dla ludzi chorych i umierających na raka, podejmują się

wtorek, 10 października 2017

rekolekcje dla księży opiekunów WKC

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 
oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 13-16.11.2017 r.

Słowo Życia:„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).
Temat: Krew Chrystusa jako Słowo Życia- rola Słowa Bożego w życiu kapłańskim

Gdzie: W Domu Misyjnym św. Franciszka Ksawerego w                                   Ożarowie Maz. Ul. Zamoyskiego 19.

Kontakt: tel. 22 722 12 57; 
e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 
e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  ks. Bogusław cpps,

Zgłoszenia do: 09.11.2017 r.
Ofiara:200 zł
Prośba: O zabranie własnych alb.

Rozpoczynamy 13.11.17 r. w poniedziałek kolacją o godz. 18.00,
o godz. 20.00 zawiązanie wspólnoty. 
Kończymy w czwartek 16.11.17 r. obiadem ok. godz. 14.00.
Możliwość otrzymania zaświadczenia o odbytych rekolekcjach !

AMDG !


Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
13-16.11.2017 r.
Temat: Krew Chrystusa jako Słowo Życia- rola Słowa Bożego w życiu kapłańskim
Słowo życia: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21).
Prowadzą Misjonarze Krwi Chrystusa i zaproszeni Goście
Plan:Poniedziałek 13.11.2017 r.
18.00 Kolacja
20.00 Zawiązanie wspólnoty i Konferencja wstępna
21.00 Apel Jasnogórski, Hymn do

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych


Termin: 01-03.12.2017 r.

 Temat: Pokochać teściową

Rozpoczęcie w pt godz. 18.oo kolacją i zakończenie w niedz. 
godz. 14.00 obiadem
Miejsce: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Józefa
ul. Ks. Pronobisa 6a Swarzewo;
Poczta: 84-100 Puck
tel.:(58) 674 14 29
www.ozarow.cpps.ple-mail: swarzewo@odkupieni.pl
Zachęcamy  do uczestniczenia w całym  programie rekolekcji !  

Uwaga!  opieka nad dziećmi (od 3 lat) zapewniamy tylko podczas konferencji. Narzeczeni, którzy przybędą na te rekolekcje, mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu tych rekolekcji
Uwaga podczas rekolekcji możliwość rozmów z doświadczonymi parami małżeńskimi z poradnictwa rodzinnego !
Zgłoszenia: Furta, Tel. 58) 674 14 29 lub ks. Bogusław 694 451259, e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 26.11.2017 r.

Ofiara za udział w rekolekcjach: 180,00 zł./osoba dorosła; 90,00 zł./dzieci od trzech lat
Ofiara obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w rekolekcjach
Ofiara bez noclegu z wyżywieniem 120 zł
Zaliczka w wysokości 50% przelewem na konto:
Konto: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa  PKO BP SA Wejherowo 33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopiskiem "ofiara na (...)"

Pan Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci, nauczyciel akademicki. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz małżeństwom w kryzysie. Od lat przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. (Z książki Warto być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwiga Pulikowska, żona i matka trojga dzieci. Od wielu lat jest Diecezjalną Doradczynią Duszpasterstwa Rodzin oraz Nauczycielem Naturalnego Planowania ...

poniedziałek, 2 października 2017

Różaniec do granic!
Modliliśmy się w Kościołach, kaplicach, na lotniskach i nad granicą.Zapraszamy do modlitwy w sobotę 7 października o godz. 14.

Na tej stronie internetowej są wszelkie informacje co do tej inicjatywy.
Myślę, że tez WKC powinna sie włączyć.