sobota, 12 listopada 2016

Misja w Kętrzynie.


W sobotę 12 listopada Wspólnoty Krwi Chrystusa w Kętrzynie odwiedził moderator podregionu Swarzewskiego WKC  ks. Andrzej Szymański.
 O godz. 14 w Kościele pod wezwaniem Św. Jerzego odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem uczestniczyliśmy we Mszy Św. odprawionej w intencji odnowy duchowej Ojczyzny, Wspólnoty i Parafii. 

W homilii ks. Andrzej odwoływał się do III tematu formacyjnego BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4).  Błogosławieństwa nie zastępują przykazań, ale opisują i obiecują, co się stanie z kimś, kto przykazania traktuje na serio.
Przedstawiciele Wspólnot z Kętrzyna aktywnie uczestniczyły w liturgii Mszy Św.Po Mszy Św. modliliśmy się o uzdrowienie naszych dusz  i ciała.
Potem odbyło się spotkanie Wspólnot Krwi Chrystusa i sympatyków z Kętrzyna

wtorek, 8 listopada 2016

Ostatnie pożegnanie brata Józka!

Dzisiaj 8 listopada w kaplicy pogrzebowej w Olsztynie pożegnaliśmy brata
Józefa Stanisława Kowalewskiego, który zmarł  6.11.2016 r. po wieloletniej chorobie. Brat Józek należał do Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Msza Święta pogrzebowa odbyła się w parafii rodzinnej brata  Józka  w Jedwabnie w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej w Jedwabnie. Mszę odprawili proboszcz ks. Roman Lompa i wieloletni opiekun Wspólnoty w parafii NSJ w Olsztynie Bartosz Koba.
Brata Józka pożegnali przyjaciele, sąsiedzi i koledzy z kół łowieckich "ŁOŚ" z Olsztyna i "ŁYNA" z Jedwabna.
Nasz brat Tadeusz Kulis  napisał wiersz na cześć brata Józefa Stanisława Kowalewskiego, w którym na zakończenie napisał :
"Choć grudkę ziemi do dołu wrzucimy obiecujemy, że nie zapomnimy. Zwracać się ufnie do naszego taty, by przyjął Ciebie w niebiańskie komnaty. 
Bracie Józku, będziemy pamiętać o Tobie w modlitwie". 
Cześć Jego Pamięci!

poniedziałek, 7 listopada 2016

Skupienie animatorów w Swarzewie

W dniach 4-6 listopada w naszym Domu Misyjnym odbyło się skupienie animatorów i osób zainteresowanych. Skupienie poprowadził Ks. Andrzej Szymański z pomocą animatorek Podregionu Swarzewskiego Heleną Połujańską i Lucyną Malec.
Myślą przewodnią skupienia był trzeci temat formacyjny - BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4).
W piątek po załatwieniu spraw organizacyjnych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i wysłuchaliśmy konferencji wstępnej do tematu.

W sobotę rano odbyła się konferencja główna.

Następnie przez godzinę w grupach rozważaliśmy Pismo Święte -

III Temat formacyjny - listopad 2016 r.

TEMAT III
Miesiąc: LISTOPAD 2016

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4)

Kontynuując temat bieżącego roku formacyjnego, po przemyśleniach nt. pierwszego błogosławieństwa dla ubogich w duchu, zajmiemy się teraz drugim błogosławieństwem z Kazania na Górze.
Na początek kilka słów z Internetu tytułem wprowadzenia (Osiem Błogosławieństw – Jacek Święcicki– mateusz.pl):
„Przykazania jedynie wskazują drogę do celu, zaś błogosławieństwa ten cel opisują; tak więc przykazania nie są dane po to, aby człowiek ich praktykę doprowadził do doskonałości i został za to na końcu obdarowany przez Boga jakąś „nagrodą” proporcjonalną do włożonego wysiłku, ale po to, aby wejść na drogę uświęcenia, u której kresu jest stan doskonałego podobieństwa do samego Jezusa i zdolność do życia życiem samego Boga, to znaczy życia wiecznego.
Błogosławieństwa nie zastępują przykazań, ale opisują i obiecują, co się stanie z kimś, kto przykazania traktuje na serio. I o tym znów Jezus mówi w bardzo jasny sposób:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w