poniedziałek, 23 stycznia 2017

Animator 8

Nasz     Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck   
  tel. (58) 674 14 29  
  http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   
-
                                Styczeń/Luty 2017  Nr. 8

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
W dniach 13-15 stycznia 2017 roku, który powinniśmy przeżyć pod hasłem: Idźcie i głoście spotkaliśmy się na pierwszym tegorocznym Skupieniu dla animatorów diecezjalnych i parafialnych. W piątek na rozpoczęcie naszych dni Skupienia w konferencji wstępnej nawiązaliśmy do Ewangelii św. Jana o Słowie, z liturgii słowa na Boże Narodzenie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga… Wszystko przez Nie się stało,… ASłowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, jak pisze św. Jan apostoł w Prologu do swojej Ewangelii.
W piątkowej homilii powiedziałem m.in.:
„Jeszcze na wstępie do naszych rozważań, chciałbym dodać, że tak naprawdę całe Pismo święte dotyczy mocy Bożego Słowa. Na samym początku w Księdze Rodzaju czytamy, że cały świat został stworzony na Słowo Boga Ojca, a w NT, Jezus nauczał słowem wypowiadanym, słowem z mocą działał, o czym też będzie mowa w dzisiejszej Ewangelii, oraz sam był Słowem. – Obserwując Jego życie codzienne, można było się uczyć tak żyć, aby podobać się Bogu, a w końcu zostać zbawionym – czyli szczęśliwym na wieki, a więc Błogosławionym.
– To o Słowie Bożym, ale przecież i my mamy iść i głosić. Zatem i nasze słowo ma moc, a jaką to zależy od nas i od łaski Bożej oraz od tych, do których kierujemy słowo. Mamy przecież piękną przypowieść o siewcy, która nam wyjaśnia, dlaczego zasiane słowo,

czwartek, 19 stycznia 2017

TEMAT V    
Miesiąc: STYCZEŃ 2017

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NASYCENI(Mt 5,6)

Co to znaczy pragnąć sprawiedliwości? Znaczy to pragnąć dobra w takim rozumieniu, jak powiedział św. Jan Apostoł:Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego (1J 2,29). Zatem człowiek sprawiedliwy, to człowiek, który stara się żyć według zasad naszej wiary i pragnie też on, aby inni żyli podobnie. Doświadczenie jednak uczy, że dopóki żyjemy, to tak do końca nie udaje się być sprawiedliwym, bo zdarzają się różne grzechy w naszym życiu; grzechy, które ranią nie tylko nas, ale także nasze otoczenie. Bóg usprawiedliwia nas w sakramencie pokuty, lub poprzez sakrament namaszczenia chorych, ale niestety upadki się zdarzają.
Po tym życiu już zostaniemy przemienieni do końca na wzór Chrystusa Zmartwychwstałego i zostanie spełnione pragnienie sprawiedliwości tych, którzy rzeczywiście tego pragną.
„Warto przypomnieć, że w języku biblijnym sprawiedliwość to cały porządek zbawczy będący darem Boga, w którym jest miejsce dla każdego i w którym możliwe

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Homilie Styczniowe

I TYDZIEŃ ZWYKŁY – ROK I
HOMILIA – piątek, 13.01.2017
Msza św. na rozpoczęcie Skupienia Animatorów Diecezjalnych i Parafialnych WKC Podregionu Swarzewskiego w Domu Misyjnym pw. św. Józefa – Swarzewo
Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12

Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie.
Kochani Animatorzy WKC.
Raz jeszcze serdecznie witam Was wszystkich na pierwszym skupieniu rozpoczynającym nowy rok kalendarzowy, w roku formacyjnym upływającym na rozważaniu ośmiu Błogosławieństw.
Na samym początku proszę Was wszystkich, o modlitwę za mnie, aby Bóg pomagał mi sprostać zadaniu, jakie zostało mi powierzone. Abym też mógł pomagać Wam sprostać zadaniom, jakie Wam powierzono. Aby Duch Święty nas prowadził i prowadził tych, do których zostaliśmy posłani. Przypominajcie im, proszę, aby także oni modlili się za Was, za mnie, kapłanów, opiekunów WKC w waszych parafiach, a także za wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za innych, abyśmy byli godnymi sługami Chrystusa głoszącymi Ewangelię, szczególnie w tym roku w łączności z całym Kościołem.
– Jak pamiętamy jeszcze na świeżo, poprzedni rok przeżyliśmy pod hasłem Miłosierdzia.Ten zaś rok, powinniśmy przeżyć pod hasłem: Idźcie i głoście.
To logiczne, aby w ten sposób układały się kolejne lata w Kościele.
– Doświadczywszy miłosierdzia, nauczywszy się też być miłosiernymi, teraz możemy, a nawet powinniśmy iść i głosić to, czego doświadczyliśmy i czego się nauczyliśmy. Głosić można słowem także w szerszym sensie, tzn. słowem wypowiadanym i całym swoim życiem, jak to było rozumiane w Izraelu między innymi za czasów Jezusa. W tym sensie jedna z

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Zapraszamy na skupienie!

Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na
DNI SKUPIENIA
animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę


Temat Skupienia:

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5,6).


              
          W programie Skupienia: Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, doświadczenie wspólnoty, adoracja i modlitwa o uzdrowienie duszy 
i ciała, konferencje, łamanie się opłatkiem, możliwość rozmowy i spowiedzi, Godzina pytań.
\\

Skupienie poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS
Termin Skupienia: 13.01-15.01.2017

Miejsce: Dom Misyjny św. Józefa w Swarzewie
                ul. Ks. Pronobisa 6a, Poczta: 84-100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
         Zapisy i bliższe informacje: tel. 58-674-14-29 (furta)

SŁOWO ŻYCIA

Żywe jest słowo Boże, skuteczne…

sobota, 7 stycznia 2017

Ostatnie pożegnanie!

Z żalem żegnamy naszą siostrę Janinę Fiedorowicz z parafii św. Jerzego w Kętrzynie. Odeszła do Pana  2 stycznia w wieku 79 lat. Siostra Janka służyła Wspólnocie 23 lata. Dziękujemy jej za gorliwą wiarę, koleżeństwo i uczynność. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym AMEN.

czwartek, 5 stycznia 2017

Ostatnie pożegnanie!

Dzisiaj 5 stycznia pożegnaliśmy naszą siostrę Stanisławę Jaranowską, byłą animatorkę Wspólnoty Krwi Chrystusa w parafii Św. Józefa w Olsztynie. Siostra Stasia odeszła do Pana w wieku 87 lat. Dziękujemy jej za wielki wkład pracy dla Wspólnoty. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! Amen.