sobota, 4 października 2014

Misje Ewangelizacyjne w Narolu

Misje Ewangelizacyjne 

w Narolu
 04–10.10.2014
 W parafii p.w. Narodzenia NMP 
Ks. Czesław Szczerba
- proboszcz, dziekan
ks.Franciszek Kościelski
-wikariusz


"Modlitwa zanurzenia w Najdroższej Krwi  Jezusa Chrystusa Misji w Narolu"
Kochany Panie Jezu, w Twojej Przenajdroższej Krwi zanurzam Misje w Narolu, które nam powierzyłeś. Zdaje sobie sprawę, jak bardzo ludzie (również my) potrzebują Pana Boga, 
a Pan Bóg nas, jako narzędzi. 
Proszę o moc Twojej Przenajdroższej Krwi w wypełnianiu tych zadań,
abyśmy niczego nie zaniedbali.
Proszę o naszą gotowość i miłość, gorliwość i odwagę. 
O Twoją obecność w nas i Twoje w nas działanie.
Proszę o otwartość na działanie Ducha Świętego wszystkich Parafian, 
aby spływające łaski znalazły miejsce, w każdym człowieku. 
Niech z odnowionej duchowo parafii cieszy się całe niebo, a tym samym niech zapanuje miłość Boża, miłość do Kościoła, przebaczenie, wzajemna troska i zrozumie. 
Niech Pan Bóg błogosławi. (bb)

Temat: Pojednanie przez Krew Chrystusa.


Słowo Życia: "Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój" 
(Mt 5,24)
Rozpoczęcie misji
Sobota: Dzień przebaczenia i modlitwa o uzdrowienie
Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas biczowania Pana Jezusa (Moje zranienia)
ks. Czesław Szczerba
- proboszcz
ks.Bogusław Witkowski CPPS
 
ks. Franciszek - wikariusz


Msza św. z nauką misyjną. Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Świadectwo
Bogdana
Po Mszy św. spotkania w grupach dla chętnych
Jedno ze spotkań w grupie 
Spotkanie w grupie: Rozważanie Słowa Bożego  

10:00 Podlesina Msza św. z nauką misyjną.

Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Po Mszy św. spotkania w grupach dla chętnych

17:00 Msza św. z nauką misyjną . Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.Po Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie
Irenka Szatraj 
Na misjach była możliwość
wparcia się lekturą z Wydawnictwa POMOC 
Misjonarzy Krwi Chrystusa

 i otrzymanymi ulotkami na temat
  Wspólnoty Krwi Chrystusa20:00 Wieczór rozpoczynający misje ewangelizacyjne. Spotkanie w kościele wszystkich parafian. Niespodzianka i przedstawienie się ekipy misyjnej
Misterium o dzieleniu się


Spotkanie przy stole
Ekipa misyjna wraz z ks. Czesławem - proboszczem i odwiedziny ks. Jerzego - proboszcza z Moniatycz
z poprzednich  Misji
Ks. Bogusław Witkowski, Misjonarz: CPPS

Spotkanie w kościele dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.
 Spotkanie w kościele dla młodzieży gimnazjalnej i kandydatów do bierzmowania.
Spotkanie w szkole
Misje dla dzieci i młodzieży

Niedziela: Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas modlitwy w Ogrójcu 
/Moja modlitwa- Kryzys w życiu człowieka i w małżeństwie/

  Msze św. z nauką misyjną, świadectwo Mirosławy i Jarka Pakurów Wspólnota Sychar


Ewangelizacja w kawiarniPoniedziałek 06.10.2014 r.Dzień chorych

Poniedziałek:Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas obrzezania /Mój grzech prawdziwą chorobą/
Świadectwa z AA
Msze św. z nauką misyjną i sakramentem chorych. 
Nauka dla starszych i chorych,

 świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Świadectwo AASakrament Chorych
Odwiedziny u chorych i starszych, samotnych i poszukujących, pragnących rozmawiać z misjonarzami
Odwiedziny chorych i staarszych
  Wtorek 07.10.2014 r. – Dzień Rodziny / Błogosławieństwo        Najświętszym Sakramentem rodzin/

Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas cierniem koronowania /znaczenie autorytetu w rodzinie/ Msze św. z nauką misyjną.
                                                  Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Świadectwa członków Wspólnoty Krwi Chrystusa. 
Po Mszy św. spotkania w grupach dla chętnych
Świadectwo Łucji
s. Maria Magdalena MSC


                      
 Maria i Waldemar Tlaga - Poradnictwo  
Nauki stanowe 
Kilka fragmentów z konferencji państwa Tlagi
Środa 08.10. 2014 r. – Dzień spowiedzi
Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas śmierci na krzyżu /przez śmierć do życia wiecznego/

Dzień Kościoła /Zawierzenie parafii Niepokalanemu Sercu Maryi/
Msza św. z nauką misyjną . Po Mszy św. świadectwo osób z CenacoloTarnów


Świadectwo z Cenacolo

Świadectwa Cenacolo również w szkole
20:00 Spotkanie w kościele wszystkich parafian:

 - doświadczenia uczestników misji 


 -

Dziękuję z całego serca za tak piękne chwile podczas tych misji. 
Doznałam niesamowitych przeżyć, bo czułam,
 że Bóg jest wśród nas, że dotyka nas. 
Podczas tych rozmów z Panem Bogiem zrozumiałam, że szczęśliwym można być tylko z Bogiem. To On daje nam radość z każdej chwili, tylko z Bogiem można się cieszyć. Piosenki, które słuchaliśmy, to jak dotyk miłości, 
które przepełnia nasze serca.
Dziękujemy za wszystko.
CHWAŁA PANU!!!
Dziękuję, że rozpaliliście w nas miłość do BOGA!
                                     To wielkie szczęście uczestniczyć w tak pięknych misjach!
                                 CHWAŁA PANU!!!
Świadectwo parafianki złożone na piśmie
- misteria dzieci, młodzieży i dorosłych

Misterium o mróweczkach
- misteria dorosłych
Misterium - Przycinanie krzyża Misterium: Przycinanie krzyża
Misterium - "Rozmowa z Ojcem"
                                                   

Spotkanie integracyjne na misjach

Piątek 10.10. 2014 r. – Dzień parafialnej Drogi Krzyżowej 
Temat dnia: Przelanie Krwi Jezusa podczas Drogi Krzyżowej /moje nawrócenie/ 
Droga Krzyżowa - przez miasto.
Parafianie przygotowują rozważania stacji Drogi 
Krzyżowej.
Prosimy zabrać świece i krzyże. Palimy ognisko przy krzyżu
Zdjęcia z Drogi Krzyżowej

Intronizacja krzyża misyjnego

                    
ks. Bogusław Witkowski CPPS

Ks. Czesław Szczerba -umieszczenie tabliczki
upamiętniającej odbyte MISJE EWANGELIZACYJNE  

Msza św. z nauką misyjną
Nabożeństwo różańcowePo Mszy święta na zakończenie świętych misji
 Poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Jezusa. Uroczyste Te Deum


 Panie, proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne, abym zawsze kochał ...


Na zakończenie modlitwa i podsumowanie misji
  między innymi świadectwo Łucji z Olsztynka
            Na misje w Narolu zostałam niespodziewanie zaproszona i jestem pierwszy raz. Z woli Bożej znalazłam się w ekipie misyjnej razem z moim mężem. Poczułam się, jak w rodzinie, to ludzie oddani służbie Krwi Chrystusa. 
         Spotkałam się również z ogromem miłości tutejszych parafian. Oddanie kapłanów, ich troska o owoce misji, a dla nas wielkie serce  gościnność i modlitwa, to doświadczenie Bożej miłości. 
           Widziałam wielki trud  misjonarza, ojca Bogusława, jego niedospane noce i pokój serca udzielający się innym, ojcowska opieka nad nami, i całością ogromnego zadania jakim są misje, to dla mnie drogowskaz pójścia w skromności i cichości za Jezusem. Zrezygnowaniem z siebie i służba bliźniemu.  Misje te, to dla mnie, osobiste spotkanie z  żywym Bogiem, i doświadczenie Bożej radości we wspólnocie. 
                                                   Błogosławiona Krew Jezusowa.        
Łucja z Olsztyna.
Misje ewangelizacyjne prowadzili:
Ekipa misyjna
Misjonarze Krwi Chrystusa ze Swarzewa: ks Bogusław Witkowski, 
Misjonarki Krwi Chrystusa z Rawy Mazowieckiej
Wspólnota Krwi Chrystusa z Zielonej Góry i Olsztyna i Olsztynka i Zamościa 
Poradnictwo Rodzinne z Gdańska
Wspólnota Sychar z Gdańska   
Grupa AA z Hrubieszowa
Wspólnota Cenacolo z Tarnowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz