sobota, 28 września 2013

Warsztaty "Poznawanie siebie"

Temat roku formacyjnego 2013/14
Nasze maski, które nam przyklejają,
lub sami sobie tworzymy.
niekiedy mamy "kapelusz władzy"
Warsztat "poznać siebie" wg Pani Katarzyny WKC
Ćwiczenie o przechodzeniu przez ciasne drzwi.
Balon pychy przeszkodą w dojściu do nieba
Świadectwo Barbary Błaszczyk WKC
Warsztat c.d.
"kula u nogi"
tworzymy "maski"
Teresa Świderska WKC w swoim żywiole
Błogosławiona Krew Jezusowa !
Drodzy bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Jak wiecie na rozpoczęcie roku formacyjnego związanego z tematem Pojednanie przez Krew Chrystusa przeżywaliśmy Warsztaty. W nich poruszaliśmy bardzo praktyczne sprawy  związane z naszym funkcjonowaniem jako animatorzy w diecezjach i parafiach np. 1. Wystąpienia publiczne i okolicznościowe, jak to robić. Sposób głoszenia świadectwa. Warsztaty były na temat poznania siebie. prowadzili je Pani Teresa Świderska i Katarzyna Kretkiewicz obie członkini WKC z Warszawy i Podregionu Ożarowskiego.
Chciałbym przypomnieć, że nie można być prawdziwie pojednanym z innymi ludźmi, jeśli najpierw sami nie jesteśmy pojednani ze sobą tz. ze swoją przeszłością, zranieniami. Jęsli naszej przeszłości naznaczonej też słabościami nie oddamy Bogu.
.
Uwaga!!!
Jak widzicie w tych dniach powstała  strona internetowa naszego Podregionu WKC. Będą tam dostępne materiały formacyjne, historia WKC, aktualności, terminy spotkań itp. W tym momencie
chciałbym  Serdecznie Podziękować Barbarze Błaszczyk z Zielonej Góry naszej byłej animatorce krajowej WKC za bardzo wielki wkład w tworzenie tej strony. Dziękuję także animatorce Podregionu Helenie Połujańskiej za konkretną pomoc w sekretariacie i tworzeniu tej nowej strony. Czekam na świadectwa, wiadomości, zdjęcia, po prostu wieści od Was, które będą na odpowiednich podstronach obecne.
Pozdrawiam z Błogosławieństwem. ks. Bogusław Witkowski cpps

Plan warsztatówPlan  warsztatów  trzydniowych – Swarzewo –  27-29 wrzesień 2013r.
Dom św. Józefa
TEMATY:  1. Wypowiedzi publiczne: świadectwo, autoprezentacja, modlitwa w  intencji…
2. Poznaję  siebie

Piątek
1800  - Msza Św.
1900 - kolacja
2000 – 2115  - warsztaty – Wypowiedzi publiczne: świadectwo, autoprezentacja, modlitwa w  intencji…
2200  - cisza  nocna

Sobota

700  - Msza Św.
800 – śniadanie i kawa
930 – 1100  - warsztaty  -Poznaję  siebie
1100  - 1115  - przerwa
1115  - 1245  - warsztaty
1300  - obiad i kawa
1500  - Konferencja dla animatorów(ks. Bogusław cpps)/ konferencja dla pozostałych uczestników(ks. Andrzej cpps).
1545  -1600 – przerwa
1600- 1730 -  warsztaty
1730  -1745 – przerwa
1745 – 1900  - warsztaty
1900 – kolacja
2000  -   2130  spotkanie z animatorami ( ks. Bogusław), dla pozostałych spotkanie z Prowadzącymi warsztaty( Godzina doświadczeń i praca indywidualna – tworzenie własnej  mapy  charakteru
2135  -   2230  - adoracja
2300  - cisza  nocna

Niedziela

700  - Msza Św.
800 - śniadanie
915 – 1200  - warsztaty i Anioł Pański
1200  - 1230  - przerwa
1230  - 1330  - podsumowanie warsztatów
1330  - obiad
Dobre  słowo  na  pożegnanie!                                                           AMDG !

czwartek, 26 września 2013

I temat: Biblijne źródła pojednania

Formacja WKC 2013/14
Temat I: Biblijne źródła pojednania
1. Praca z tekstami biblijnymi w grupach
            Uczestnicy analizując teksty odnajdują czym jest pojednanie podając inne określenia tego słowa wypływające z sensu poniższych fragmentów np.: 2Kor 5, 17-21: pojednanie - nowe stworzenie, trwanie w Chrystusie, posługa

2Kor 5, 17-21: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.

Ef 2, 13-18: Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew

środa, 25 września 2013

Rozważanie - O Sercu Pana JezusaADORACJA - o Sercu Pana Jezusa – 4.10.2013                                                   1

1. Uwielbiamy Cię Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który w Tajemnicy Najświętszego Serca Pana Jezusa objawiasz światu swoją           nieskończoną miłość ku ludziom.

Nieustanna chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie niech będzie Tobie o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata.

Panie Jezu pragniemy przy pomocy rozważania fragmentów z Dzienniczka św. siostry Faustyny, apostołki Twojego Miłosierdzia
pochylać się nad tajemnicą Twego Boskiego Serca, nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego, które ogarneło świat cały w momencie, gdy po skończonej Męce, Twoje Serce zostało przebite włócznią.

Prosimy pokornie daj nam Swego Ducha, abyśmy w prawdzie i z pokorą mogli rozważać Twoją miłość do nas ludzi, oraz wyrazić naszą miłość do Ciebie Panie, abyśmy całym sercem przepraszali Cię za grzechy nasze, naszych bliskich i wszystkich ludzi.
Panie prosimy rozpalaj nasze serca, aby nasza modlitwa płynęła z głebi naszych serc i była miła Tobie.


Maryjo Królowo Przenajdroższej Krwi, święty Kasprze,św. Józefie patronie tego domu, św. siostro Faustyno,bł.Janie Pawle II prosimy bądźcie z nami w czasie tej adoracji, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem.

2    Pieśń do Ducha Świętego …..np. Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego Serca Jezusa, Jezusa  


3   Oto fragment Dzienniczka w którym Pan Jezus mówi o łaskach płynących z Jego Serca i o Swoim pragnieniu przelewania ich na nas .
Cytat z "Dzienniczka" nr 1190
+ Jezus: Ze wszystkich ran Moich, jak ze strumieni płynie miłosierdzie dla dusz, ale rana serca Mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia, z tego źródła tryskają wszelkie łaski dla dusz. Palą Mnie płomienie litości, pragnę je przelać na dusze ludzkie. Mów światu całemu o Moim miłosierdziu.

Panie Jezu pragniemy przyjąć Twoją miłość, pragniemy teraz w trakcie tej adoracji, a także każdego dnia otwierać nasze serca na zdrój Twoich łask, wszelkich łask jakich chcesz nam udzielić, każdemu według Twej woli, przelewaj Swą miłość w nasze serca, rozpalaj je Swoją Boską miłością, przemieniaj, uzdalniaj do tego, abyśmy i my umieli kochać Ciebie Pana naszego i Króla i naszych bliźnich.
Pragniemy zaprosić Cię do naszych rodzin, do naszych miejsc pracy, do naszych sąsiadów. Polecamy Ci w sposób szczególny osoby, które liczą na naszą modlitwę. Polecamy Ci wszystkich kapłanów, siostry zakonne owe dusze wybrane, które w szczególny sposób umiłowałeś.
W sposób duchowy przynosimy do Ciebie Panie ludzi ciepiących,smutnych, opuszczonych, zniewolonych nałogami i działaniami złego ducha. Panie Ty kochasz ich wszystkich, tylko Ty możesz ich uzdrowić, uwolnić i wlać pokój w ich serca, dodać sił do znoszenia cierpień, postawić na ich drodze ludzi, którzy będą Twoimi posłańcami. Pokornie Cię prosimy za naszych braci, którzy utracili wiarę i tych chrześcijan, którzy cierpią prześladowania z powodu wyznawanej wiary.
Boże Ojcze w imię Jezusa pokornie prosimy wysłuchaj naszego błagania. Wierzymy że wg Swej woli udzielisz nam potrzebnych łask, uwielbiamy Cie Ojcze, jesteśmy Twoimi dziećmi, a Ty Wszechmocny jesteś naszym Tatą.Ufamy Tobie, jesteś naszą mocą.

4. Posłuchajmy drugiego fragmentu z Dzienniczka s. Faustyny
Cytat z "Dzienniczka" nr 1074 Kiedy poszłam na adorację - usłyszałam te słowa: Córko Moja umiłowana, zapisz te słowa, że: odpoczęło serce Moje dziś w klasztorze tym.                                                                                                     Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości.- Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą.Córko Moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia Mojego, Ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem.                                                                                                                                           Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze.
Panie pragniemy, abyś dzisiaj odpoczął w naszych sercach, prosimy nie patrz na nasze słabości, niechaj one utoną w oceanie Twego Miłosierdzia, ale spójrz na nasze pragnienie zadośćuczynienia Tobie za wszystkie zniewagi jakich doznajesz z powodu popełnianych grzechów, za wszelki brak miłości i szacunku,patrz na naszą miłość, która nas tutaj zgromadziła.
Wyznajemy, że jesteś tutaj obecny pośród nas i pewnie z miłością patrzysz na nas. Panie pragniemy promieniować Twą łaską dla dobra dusz, abyś Ty był uwielbiony, aby rozszerzało się na ziemi Królestwo Boże.
Bardziej niż darów potrzebujemy Boga

Bóg, który w sercu Jezusa zaprasza nas do relacji przyjaźni i miłości ze Sobą, zaprasza nas do coraz pełniejszego otwierania się na jego obecność, która sama w sobie przekracza wszelkie kalkulacje i oczekiwania. Taka jest istota każdej prawdziwej pobożności, oraz prawdziwej religijności. Mają nas one prowadzić do coraz pełniejszej więzi z osobowym Bogiem, za którym tęsknimy nie ze względu na to, co może On nam dać, ale ze względu na to, kim On dla nas jest.
Teraz w chwili cichej modlitwy otwórzmy swe serca dla Jezusa,zapraszajmy Go z miłością aby działał w nas, przemieniając nas w Siebie, rozmawiajmy z Nim jak z przyjacielem, równocześnie nie zapominając jak wielki i potężny to Pan, z pokorą oddawajmy Mu hołd i podziękowania za Jego miłość do każdego z nas.On kocha każdego z nas w sposób szczególny inywidualny, zna każdego z nas po imieniu. Pytajmy czego Pan od nas oczekuje, jak każdy z nas ma Mu służyć w codziennym życiu, działaniu, przepraszajmy za uczynione zło, On pragnie naszej miłośći, kochajmy Go, wyznawajmy Mu naszą miłość.

Cisza ….... modlitwa indywidualna w ciszy

5. Pieśń.............

6.    Jezu cichy i pokorny           J. Chevalier
Panie Jezu, cichy i pokornego Serca,
wylej obficie na nas dary Twej miłości.
Oświeć nasz rozum,
byśmy mogli poznać Cię lepiej
i coraz bardziej upodabniali się do Ciebie.
Kieruj naszą wolą,
daj nam szlachetność, by iść bez oporów,
za działaniem Twego Ducha.
Uświęć nas w prawdzie i miłości,
byśmy mogli być świadkami Twojej miłości
i Cię zawsze wysławiali. Amen.

7. Jedną z uprzywilejowanych form kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odmawianie lub śpiewanie litanii. O tej litanii Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił: "Jest to wspaniała modlitwa, w całości skupiona na tajemnicy wewnętrznej Chrystusa: Boga-Człowieka. Litania do Serca Jezusa czerpie obficie ze źródeł biblijnych, a równocześnie odzwierciedla najgłębsze doświadczenia ludzkich serc. Jest to zarazem modlitwa uwielbienia i autentycznego dialogu. Mówimy w niej o Sercu - a równocześnie pozwalamy sercom rozmawiać z tym jedynym Sercem, które jest ´źródłem życia i świętości´ oraz ´pożądaniem wzgórz wiekuistych´. Z sercem, które jest ´cierpliwe i wielkiego miłosierdzia´ oraz ´hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają´" (Watykan, 27 czerwca 1982 r.)

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison.
Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
zmiłuj się nad nami.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


8.     Pieśń...........

9.
WYNAGRODZENIE SERCU JEZUSA
Jedną z form kultu Najświętszego Serca Jezusowego jest wynagrodzenie, czyli naprawianie popełnionego zła. Ma ono swoje źródło w miłości do Boga.
Wynagrodzenie jest bowiem następstwem miłości, świadomym współudziałem z Chrystusem w naprawianiu krzywdy, jakiej doznaje Boże Serce poprzez nasze grzechy. Jednocześnie poprzez wynagradzanie otrzymujemy niepojętą siłę dla ratowania nie tylko własnej, ale i innych dusz. Jednym z pragnień Bożego Serca względem każdego człowieka jest to - by był On miłowany przez nas ponad wszystko. Bóg wiedząc, że człowiek jest słaby, grzeszny i nieustannie potrzebujący Jego Miłosierdzia – prosi nas, abyśmy Go kochali nie tylko za siebie, ale za tych wszystkich, którzy ranią Jego Boskie, pełne dobroci, Serce. Jezus prosi o prawdziwą miłość, wierną i ofiarną aż do krzyża. Jezus pragnie pocieszenia za zranienia jakich doznaje od tych dusz, które tak bardzo umiłował.

Musimy mieć świadomość, że poprzez wynagradzanie nie tylko pocieszamy Jezusa, przywracamy chwałę Jego Boskiemu Majestatowi znieważoną przez grzech, ale również odcinamy drogę do zła tym duszom, które dążą ku zgubie wiecznej. Jeśli poświęcę wszystko co mam, by wynagradzać Jezusowi i łączyć się z Jego Ofiarą - Bóg może udzielić łaski zbawienia zagubionym duszom.  

Wynagradzać można modlitwą, słowem, czynem, gorącą wiarą, przyjętym cierpieniem i w taki sposób w jaki podpowie nam Duch Boży. Wynagradzać trzeba zawsze i wszędzie mając serce wdzięczne, nieustannie pamiętające ile sami zawdzięczamy Bogu. Najpierw jednak musimy zatroszczyć się o czystość własnego serca, aby móc wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za wszystkie boleści jakich doznaje od ludzi
  Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy i posiadamy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. Amen.


Minuta ciszy ….........Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela. Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu. Daj nam odczuć skutki Twego współczucia i Twojej miłości. Okaż się naszym Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec Ojca i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz nam siły w niemocy, pociechy w utrapieniach oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie i posiadania Cię w wieczności. Amen
10. Pieśń..........
11.   Z sercem przepełnionym miłością przepraszajmy Boga w Trójcy Jedynego, Ojca,Syna i Ducha Świętego za wszelkie zło uczynione na ziemi, za zaniedbanie dobra, brak miłośći. Niechaj Duch Św. Prowadzi nas w tej modlitwie, aby była ona miła Bogu.

Zaproszenie do wspólnej spontanicznej modlitwy...

            -za nieuszanowanie Twojej św. obecności w Najświętszym Sakramencie      - przepraszamy Cię Boże
            -za niegodne przyjmowanie Twojego Ciała i Krwi                                   - przepraszamy Cię Boże
            -za brak uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.                                         - przepraszamy Cię Boże
            - za oziębłość naszych serc względem Ciebie i braci                                - przepraszamy Cię Boże
            - za zabijanie dzieci nienarodzonych                                                      - przepraszamy Cię Boże
            - za brak miłośći i przebaczenia w naszych rodzinach                              - przepraszamy Cię Boże
            - za brak modlitwy osobistej                                                                 - przepraszamy Cię Boże
            - za wszelki brak ufności względem Ciebie                                             - przepraszamy Cię Boże
            - za pychę i brak pokory                                                                       - przepraszamy Cię Boże
            - za przechy przeciwko czystości                                                           - przepraszamy Cię Boże
            - za nieuszanowanie dnia świętego                                                        - przepraszamy Cię Boże
            - za brak uszanowania dla Twego Świetego Imienia                                - przepraszamy Cię Boże
            - za zły przykład i gorszenie niewinnych dzieci                                       - przepraszamy Cię Boże
            - za grzechy pijaństwa                                                              - przepraszamy Cię Boże
            - za chciwość                                                                           - przepraszamy Cię Boże
            - za grzechy plotkarstwa i obmowy                                                        - przepraszamy Cię Boże
            - za brak miłości w małżeństwach                                                         - przepraszamy Cię Boże


piątek, 20 września 2013

Modlilitwa do św. Kaspra

Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa,
za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono,
została uzdrowiona z choroby raka  złośliwego.
 
Prosimy Cię, abyś i dziś wstawił się za (...)


  i tymi którzy chorują na choroby nowotworowe 

i wypraszał łaskę całkowitego uzdrowienia, 
 
aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała 
na chwałę Boga i w służbie swoim bliźnim.

środa, 18 września 2013

Potrzeba Ducha świętego !

Wstęp:  Przychodzimy tutaj, aby doświadczyć Boga, aby spotkać się z Jego Matką. Prośmy całą Trójcę św. abyśmy potrafili otworzyć się, tzn. chcieć by Bóg wszedł do naszego życia, byśmy przeżyli dobrze ten czas adoracji.

Kim jest Duch święty?
Osobą Trójcy św.
<<28 8 Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 29 Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mk 3, 28-29 .

 Bluźnić przeciw Duchowi św. ozn. odmawiać uznania w działalności Jezusa działania mocy Boga, a przypisywać  je szatanowi.

Jest Duchem Prawdy: „15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę

wtorek, 3 września 2013

Tematy2013/14 r.Przez Krew Chrystusa do pojednania

Temat roku formacyjnego 2013/14 : Przez Krew Chrystusa do pojednania


Tematy do przerobienia w roku formacyjnym 2013/14
1. Biblijny aspekt pojednania
2. Mój święty bunt w świetle wiary i pojednania
3. Przebaczenie i pojednanie uzdrowieniem mojego życia
4. Pojednawcza moc sakramentów
5. Wiara w moc Krwi Chrystusa w procesie pojednania
6. Apostolstwo pojednania przez Krew Chrystusa
7. Świeci patronowie WKC, moim przykładem pojednania
8. Krew Chrystusa językiem komunikacji w pojednaniu
9. Maryja- Matka przenajdroższej Krwi Chrystusa – pomocą i przykładem przebaczenia i pojednania
10. Czy i w jaki sposób WKC pomaga mi w pojednaniu? (Członkowie WKC piszą list i wysyłają go do O. Podregionu).
 Podregion Swarzewo przygotowuje 4 i 7 temat.