piątek, 21 października 2011

Uroczystość odpustowa św. Kaspra del Bufalo

Homilia 21.10.2011.

Wstęp:
Po co obchodzimy po raz kolejny Odpust św. Kaspra? Nie chodzi tylko o spotkanie, o Mszę św. o stwierdzenie, że trudno należeć do tej Wspólnoty, że jest nas mało, albo że się starzejemy. Św. Kasper został ogłoszony świętym tzn. że jego życie i nauczanie, postawa jest aktualna na wszystkie czasy i zawsze ma coś nam do powiedzenia.

1.Rys Historyczny.
W Hymnie WKC św. Kasper del Bufalo jest nazwanym: Naszym Założycielem, przyjacielem biednych i samotnych, Wielkim mężem wiernym Kościołowi, Pasterzem pełnym Miłosierdzia i misjonarzem rozpalonym duchem. Każda zwrotka z tego hymnu to bardzo konkretne etapy z  życia św. Kaspra.
Nasz Założyciel. Uświadamiamy sobie, że Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa powstało w określonym Momocie historii, podobnie WKC, że miało swój początek z
Woli Bożej. To Bóg tak chciał, to Bóg je powołał do istnienia. Jest to dar Boży. Nie wolno nam tego daru zmarnować. Zarówno Zgromadzenie jak i Wspólnota m a swoją drogę do świętości, ma swoje zadania misyjne. Misjonarze głoszą Słowo  Boże przez misje i rekolekcje, a świeccy przez życie duchowością Krwi Chrystusa.
A.     Przypominamy, duchowość Krwi Chrystusa to relacja między Bogiem, a człowiekiem uwypuklająca aspekt Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Wyróżniamy następujące istotne elementy tej duchowości:                                                                                                                                                                           1. Doświadczenie Boga w Tajemnicy Paschalnej.  2. Droga modlitwy we Wspólnocie Krwi Chrystusa. 3

niedziela, 16 października 2011

Duchowość Krwi Chrystusa- Uroczystość odpustowa w Toruniu

Toruń Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
Uroczystość odpustowa św. Kaspra del Bufalo
Homilia 16.10.2011.
Wstęp:
Po co obchodzimy po raz kolejny Odpust św. Kaspra? Nie chodzi tylko o spotkanie, o Mszę św. o stwierdzenie, że trudno należeć do tej Wspólnoty, że jest nas mało, albo że się starzejemy. Św. Kasper został ogłoszony świętym tzn. że jego życie i nauczanie, postawa jest aktualna na wszystkie czasy i zawsze ma coś nam do powiedzenia.
1.Rys Historyczny.
W Hymnie WKC św. Kasper del Bufalo jest nazwanym: Naszym Założycielem, przyjacielem biednych i samotnych, Wielkim mężem wiernym Kościołowi, Pasterzem pełnym Miłosierdzia i misjonarzem rozpalonym duchem. Każda zwrotka z tego hymnu to bardzo konkretne etapy z  życia św. Kaspra.
Nasz Założyciel. Uświadamiamy sobie, że Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa powstało w

sobota, 26 marca 2011

V temat formacyjny: Miłość tworzy domV temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
- Miłość tworzy dom -
                                                               
Słowo Życia: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i prorocy”
(Mt 7,12)

Rozważanie wspólne:(J 13, 12-17; 31-35)

Dotychczas rozważaliśmy następujące aspekty Miłości: Komunia(kto kocha ten dzieli się z drugim), Promieniowanie(miłość jest dawaniem świadectwa), Wznoszenie(Modląc się z miłości przybliżam się do Boga, miłując bliźniego przybliżam się do Boga), Uzdrawianie(Miłość to troska o nasze ciało, o zdrowie, to właściwe podejście do starości, choroby i przemijania…). Dziś zastanawiamy się nad Miłością, która tworzy Wspólnotę-dom.

Wnioski istotne dla nas.

Troska o harmonię w domu, K-le, sobie)

1.  Tworzyć Kościół z żywych kamieni.
- przez Miłość