wtorek, 30 października 2018

Wieści z odpustów: Olsztyn, Gdańsk


Wieści z odpustów:

1. W Olsztynie!

W Kościele pod wezwaniem w. Wojciecha w Olsztynie w dniu 14 października w ramach niedzieli misyjnej o godz. 12 odbyła  się Msza w. odpustowa  poświęcona w. Kasprowi del Bufallo. Kazania na Mszach w. prowadził ksiądz Andrzej Szymański.
O godz. 13 odbyło się spotkanie diecezjalne animatorów WKC przygotowane przez siostry z parafialnej WKC  prowadzonej przez siostrę Grażynę Kraszewską.
W Kościele pod wezwaniem w. Józefa w Olsztynie, w dniu 25 października o godz. 17 odbyła się adoracja, a o 18  Msza odpustowa, następnie agapa. Uroczystości przygotowane przez Ks. Janusza Rytubę, ks. Andrzeja Szymańskiego i animatorkę parafialną  Genowefę Bartochowską.


Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i w budynku

2. W GDAŃSKU:

 W PARAFII BL. DOROTY Z MATEW W GDANSKU JASIENIU w dniu 21 października 2018 r.   PO RAZ PIERWSZY ODBYŁ SIĘ ODPUST SW KASPRA DEL BUFFALO. 
Jedna z uczestniczek pisze : CUDOWNE PRZEŻYCIE CAŁEJ WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA. DZIEKUJEMY KAPŁANOM SŁUŻBIE LITURGICZNEJ I CAŁEJ WSPÓLNOCIE ZA PIĘKNE I BOGATE DUCHOWE PRZEŻYCIA.


Obraz może zawierać: tabela i w budynku

czwartek, 11 października 2018

Obraz Maryi, Madonny Kielicha

Obraz Maryi, Madonny Kielicha
W muzeum św. Kaspra del Bufalo w Albano zachowywany jest oryginalny obraz, jaki św. Kasper wybrał około 1821 roku na oficjalny wizerunek misji ludowych nowo powstałego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obraz przedstawia wizerunek Madonny, która trzyma Dzieciątko Jezus, siedzące częściowo na poduszeczce, a częściowo na jej ramieniu. Dzieciątko wyciąga swoją prawą rękę, w której trzyma kielich. Lewą ręką Matka podtrzymuje – przyciskając do ciała Dzieciątka – biały welon (chustkę, płótno, tkaninę), którym pokrywa Je w połowie. Dzieciątko ma na sobie szatkę (bluzeczkę), która przykrywa prawie całe Jego ciałko.
Obecnie, po ostatniej restauracji obrazu, zdjęto z Niego tę szatkę, co pozwoliło odzyskać prawdziwą kolorystykę oraz zobaczyć i ocenić obraz w całym jego oryginalnym pięknie. Pochodzenie tego obrazu oszacowano na wiek XVIII.
Z bezpośredniego przekazu św. Kaspra wiemy, że nie znał on autora obrazu, który wybrał do tak wielkiego celu (pisze o tym w liście do Giovanniego Palmucci z Offida, 23 listopada 1825). Wspomina wtedy także, że kielich został domalowany na jego polecenie przez malarza o nazwisku Pozzi i wtedy również (tak się domyślamy) zostało domalowane ubranko Dzieciątka Jezus. Było to spowodowane wyobrażeniem św. Kaspra o skromności, wstydzie i przyzwoitości dotyczącej ubioru, które wykraczało poza granice rzeczy nawet niewinnych.

środa, 10 października 2018

O błogosławieństwo i dary Ducha Świętego


O błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa na nowy Rok Formacyjny 2018-2019

poniedziałek, 1 października 2018

Terminarz uroczystości odpustowych św. Kaspra w podregionie swarzewskim.

NASZE TERMINY
30.09.2018 Niedziela Misyjna w parafii pw. Najświętszego

Serca Pana Jezusa w Białogardzie. Msze św.: sobota – godz.18.00, niedziela – 7.30, 9.30, 11.00, 12.30,18.00(diec. koszalińsko – kołobrzeska)

07.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Opatrzności Bożej w Szczecinie.Msze św. – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 – msza św. odpustowa, 18.00 (diec. szczecińska)

11.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – 16.00. Po Mszy św. – Agapa   (diec. elbląska)

14.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Wojciecha w Olsztynie. Msze św. – 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 – msza św. odpustowa, o 13 agapa, i o18.00  diec.warmińska)

17.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Katarzyny – Starogard Gdański. Adoracja– godz. 16.30. Msza św. – godz.17.30. Po mszy św. – Agapa(diec. pelplińska)

18.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. toruńska)

20.10.2018 – Odpust św. Kaspra w Domu Misyjnym Swarzewie. Msza św. – godz. 12.00

21.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku. Msza św. – godz. 13.15. Po mszy św. – Agapa(diec. gdańska)

25.10.2018 – Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. św. Józefa w Olsztynie. Adoracja – 16.30.Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. warmińska)

26.10.2018  – Jodłowno – Msza św. Odpustowa w parafii pw. Macierzyństwa NMP – Msza św.  – godz. 18.00 (diec. gdańska)

27.10.2018 – Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. gdańska)

09.11-11.11.2018 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie

                                                                                                         ks. Andrzej Szymański, CPPS

Animator nr 18

Nasz  Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29

Wrzesień 2018  Nr. 18


Błogosławiona Krew Jezusowa.

Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!

Oddaję do Waszych rąk nowy 18 numer Naszego Animatora, zawierającego najnowsze informacje z życia WKC w Podregionie Swarzewskim. Jesteśmy już po pierwszym Skupieniu animatorów i sympatyków w nowym roku formacyjnym 2018/2019. Odbyło się ono w Domu Misyjnym w Swarzewie w dniach 14-16 września br. i wzięło w nim udział ponad 30 osób. Cieszymy się z nowej wspólnoty WKC z parafii pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie, z której 4 osoby wzięły udział w skupieniu. W niedzielę z kolei na mszy św. dwie nasze siostry, które już od dłuższego czasu biorą żywy udział w życiu WKC przeczytały list do Pana Jezusa prosząc o przyjęcie ich do Wspólnoty. Podczas naszego skupienia było wiele żywych dyskusji. Uświadomiliśmy sobie m.in. problem nienajlepszego wykonywania pieśni religijnych podczas liturgii i adoracji. Postanowiliśmy, że od następnego skupienia zadbamy o lepszą oprawę muzyczną i przed każdą mszą św. będziemy ćwiczyć wspólny śpiew.
Natomiast temat, który będziemy rozważać w tym roku formacyjnym związany jest z Trzecią Osobą Trójcy Świętej, czyli Duchem Świętym. Temat ten jest rozważany w całym Kościele Polskim, a my jako Zgromadzenie CPPS i WKCmamy obowiązek działać i żyć w jedności z całym Kościołem katolickim.
Temat ten został podzielony na 10 etapów, przepracowywanych przez kolejne 10 miesięcy, poczynając od września br. I tak mamy:
1.      Duch Święty – Pan i Ożywiciel – wrzesień 2018 r.
2.      Sakrament Bierzmowania i Dary Ducha Świętego –październik 2018 r.
3.      Charyzmaty Ducha Świętego –listopad 2018 r.
4.      Owoce Ducha Świętego – grudzień 2018 r.
5.      Gdy Duch Święty zstąpi na Was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami – styczeń 2019 r.
6.      Moc Ducha Świętego w słowie Bożym – luty 2019 r.
7.      Duch Święty w modlitwie –marzec 2019 r.
8.      Jak otwierać się na Ducha Świętego i dać się prowadzić – kwiecień 2019 r.
9.      Maryja oblubienicą Ducha Świętego – maj 2019 r.
10. Duch gwarantem zachowania charyzmatu Krwi Chrystusa– czerwiec 2019
W pierwszej konferencji odwołaliśmy się m.in. do nauczania świętego już papieża Jana Pawła II, który w pięknych i  prostych słowach ujmuje ten temat. Papież pisze:
Kościół, który w Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim, dodam – odmawianym jako modlitwę po homilii w każdą niedzielę podczas mszy świętej, wyznaje wiarę w Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela, – ukazuje w pełnym świetle rolę, jaką On odgrywa, towarzysząc ludziom w ich doświadczeniach, zwłaszcza zaś w doświadczeniach uczniów Chrystusa w drodze do zbawienia.
On jest Duchem Stwórcą, ukazanym w Piśmie Świętym jako Ten, który u początków ludzkich dziejów „unosił się nad wodami” (Rdz 1,2), a na progu Odkupienia stał się sprawcą Wcielenia Słowa Bożego (Por. Mt 1,20). W czasie Zwiastowania anioł powiedział do Maryi:Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1,35).
Współistotny Ojcu i Synowi, Duch Święty „jest w absolutnej tajemnicy Trójjedynego Boga: Osobą – Miłością, Darem nie stworzonym, a zarazem bezpośrednim źródłem wszelkiego obdarowania, jakie pochodzi od Boga–w porządku stworzenia…; jest też bezpośrednią zasadą i jakby podmiotem samo udzielania się Boga w porządku łaski” (DV, 50).Rolę Ducha Świętego w ziemskim życiu Jezusa najprościej streszczają słowa:
Duch Święty kieruje ziemskie życie Jezusa ku Ojcu.
Zapowiadając swoje odejście z tego świata Jezus umacniając swoich uczniów mówi: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14, 26).
To jasno określa rolę, jaką Duch Święty będzie spełniał w życiu uczniów Chrystusa w czasach przyszłych. Warto tutaj dodać, że między innymi właśnie my też jesteśmy uczniami Chrystusa w XXI w.
Nauczanie na każdym etapie dziejów ludzkości, jak również przypominanie słów Chrystusa, to podstawowe działanie Ducha Świętego we wnętrzu człowieka. Skoro Duch Święty jest Święty z samej Jego istoty, to Jego działanie w sposób oczywisty nie może być inne, jak tylko w kierunku świętości. Duch Święty uczestniczy zatem w życiu ludzi dając im moc do kontynuowania dzieła zbawiania, przez ziemskie życie Jezusa. Żeby jednak ktoś mógł uczestniczyć w uświęcaniu innych ludzi, to najpierw sam musi dostąpić łaski uświęcenia.

NASZE TERMNY

30.09.2018 Niedziela Misyjna w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie. Msze św.: sobota – godz.18.00, niedziela – 7.30, 9.30, 11.00, 12.30,18.00(diec. koszalińsko – kołobrzeska)
07.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Opatrzności Bożej w Szczecinie.Msze św. – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 – msza św. odpustowa, 18.00 (diec. szczecińska)
11.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – 16.00. Po Mszy św. – Agapa (diec. elbląska)
14.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Wojciechaw Olsztynie. Msze św. – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – msza św. odpustowa, 18.00 (diec. warmińska)
17.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Katarzyny – Starogard Gdański. Adoracja– godz. 16.30. Msza św. – godz.17.30. Po mszy św. – Agapa(diec. pelplińska)
18.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. toruńska)
20.10.2018 – Odpust św. Kaspra w Domu Misyjnym Swarzewie. Msza św. – godz. 12.00
21.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku. Msza św. – godz. 13.15. Po mszy św. – Agapa(diec. gdańska)
25.10.2018 – Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. św. Józefa w Olsztynie. Adoracja – 16.30.Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. warmińska)
26.10.2018  – Jodłowno – Msza św. Odpustowa w parafii pw. Macierzyństwa NMP – Msza św.  – godz. 18.00 (diec. gdańska)
27.10.2018 – Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. gdańska)
09.11-11.11.2018 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie.

                                                                                                      ks. Andrzej Szymański, CPPS

Ostatnie pożegnanie!

W sobotę 29.09.2018 r. odeszła do Domu Pana siostra Maria Przedlaska, która jako pierwsza zainspirowała Wspólnotę Krwi Chrystusa  i wieloletnia animatorka WKC  w Katedrze Olsztyńskiej - Diecezji Warmińskiej.
Bogu niech będą dzięki za jej życie i posługę w Wspólnocie Krwi Chrystusa.
Prosimy o modlitwę za spokój jej duszy!

Pożegnaliśmy też siostrę Helenę Mańkut  z parafii Św. Katarzyny w Kętrzynie.
 Bogu niech będą dzięki za jej życie i posługę w Wspólnocie Krwi Chrystusa.

Prosimy o modlitwę za spokój jej duszy!

Ostatnie pożegnanie!

W sobotę 29.09.2018 r. odszedł do Domu Pana brat Jan Falkowski wieloletni animator WKC  w Diecezji Elbląskiej.Bogu niech będą dzięki za jego życie i posługę w Wspólnocie Krwi Chrystusa.
Pogrzeb w dniu 1.10.2018r. w Elblagu o godz. 10.

 Prosimy o modlitwę za spokój jego duszy!