niedziela, 13 maja 2001

Ruch HospicycyjnyKs. Bogusław Witkowski cpps
KRWI CHRYSTUSA, OTUCHO UMIERAJĄCYCH
Ruch Hospicyjny

W dotychczasowych naszych rozważaniach o historii ruchu hospicyjnego: w starożytności, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jak i w średniowieczu, dostrzegaliśmy bardzo wyraźnie całościowe traktowanie osoby ludzkiej w wymiarze cielesnym i duchowym. Troszczono się przez opiekę medyczną o zdrowie Lokalizacja człowieka jak i o jego zbawienie, ponieważ opieka hospicyjna sprawowana, czy to przez instytucje społeczne, czy kościelne, inspirowana była ewangelicznymi przypowieściami o Miłosiernym Samarytaninie i o Sądzie Ostatecznym, w których brzmiały jak echo słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Sytuacja zaczyna ulegać zmianie w epoce odrodzenia i oświecenia. Powstają nowe szpitale, które są w