niedziela, 11 czerwca 2006

Świeccy w Kościele - Jubileusz 20-lecia WKC w Olsztynie

Parafia św. Józefa w Olsztynie jubileusz 20-lecia WKC w parafi
Świeccy w Kościele[1] (Na podstawie adhortacji Christifideles Laici.
 Jan Paweł II w adchortacji Christifideles Laici mówi  
kim są świeccy? 
-są oni pełnoprawnymi członkami Kościoła, objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest szukanie królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej.
-Odwołując się do biblijnej przypowieści o robotnikach w winnicy,
-Opisując godność katolików świeckich w Kościele
Paweł II wskazał, że przez chrzest stają się oni "synami w Synu". Świeccy biorą udział w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa. Polem i narzędziem ich działania jest "świat", a ich cechą wyróżniającą jest "charakter świecki".
-Pierwszym i podstawowym powołaniem świeckich, którym obdarza ich Bóg, jest wezwanie