sobota, 29 czerwca 2019

Skupienie diecezjalne w Gdańsku

29 czerwca odbyło się skupienie diecezjalne WKC w Gdańsku.
Msza więta odbyła się w Kościele Bł. Doroty z Mątew na Jasieniu w Gdańsku.

Prezbiterium w kościele  w Gdańsku Jasieniu


Czytania - Zenon Franciszek Szymański i Marcelina Sosnowska.
 Ks. Andrzej Szymański głosi homilię.


 Modlitwa wiernych - Urszula Pyzik.


Animator Genowefa Łysak niesie dar.


 Siostry z darami - Animator Lucyna Witek czyta komentarz do darów.Do Współnoty Krwi Chrystusa wstępuje brat - Zenon Franciszek Szymański.


Do WKC wstępuje siostra - Urszula Pyzik.


Do WKC wstępuje siostra - Danuta Szymańska z Pomulewa.Adoracja z modlitwą o uzdrowienie.

Po Mszy św. i adoracji odbyła się agapa na której świętowano wstąpienia i imieniny Danuty i Lucyny.

Ks. Andrzej Szymański odpowiadał na pytania zgromadzonych.

czwartek, 20 czerwca 2019

Boże Ciało w Swarzewie

W dniu 20 czerwca   w Swarzewie odbyła się Msza święta ku czci Ciała i Krwi Pana Jezusa. W koncelebrze uczestniczył Ks. Mariusz Szykuła, który prowadził trzecią stację procesji.
Modlitwa przy studzience poświęconej Matce Bożej Królowej Morza.
Procesja uliczkami Swarzewa.

czwartek, 13 czerwca 2019

Benedykt XVI „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”

Ważne abyśmy w tej sytuacji Kościoła umieli się bronic i rozmawiać z tymi, którzy próbują oskarżać Kościół i zniechęcić do Boga. Jest to lektura na wakacje.
Pozdrawiam w Krwi Baranka !
ks. Bogusław Witkowski CPPS Moderator Krajowy WKC

„Idea lepszego Kościoła stworzonego przez nas jest w rzeczywistości propozycją diabła, przy pomocy której chce nas odwieść od Boga żywego, poprzez oszukańczą logikę, na którą zbyt łatwo dajemy się nabierać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się z tylko złych ryb i chwastów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on tym właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia. Bardzo ważne jest przeciwstawianie się kłamstwom i półprawdom diabła pełną prawdą: Tak, jest grzech w Kościele i zło. Ale nawet dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny”.
(List Benedykta XVI z 11.04.2019 Benedykt XVI„Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”11 kwietnia 2019 r.)

Benedykt XVI
„Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”
11 kwietnia 2019 r.
(pełny tekst polski)


Od 21 do 24 lutego 2019 roku, na zaproszenie papieża Franciszka, przewodniczący wszystkich konferencji biskupów świata zgromadzili się w Watykanie, aby dyskutować o kryzysie wiary i Kościoła, który odczuwalny jest na całym świecie po wstrząsających doniesieniach o nadużyciach ze strony duchownych wobec nieletnich. Skala i waga informacji o tych wydarzeniach głęboko wstrząsnęły kapłanami i świeckimi, a dla wielu zakwestionowały samą wiarę Kościoła. Dlatego potrzebny był mocny sygnał i poszukiwanie nowego wyjścia, by na nowo uczynić Kościół prawdziwie wiarygodnym jako światło pośród narodów i pomocną siłę przeciwko siłom zniszczenia.

Ponieważ sam piastowałem odpowiedzialną funkcję pasterza w Kościele w momencie publicznego wybuchu kryzysu i jego narastania, musiałem postawić sobie pytanie – nawet jeśli jako emeryt nie ponoszę już bezpośredniej odpowiedzialności – w jaki sposób, spoglądając wstecz, mogę przyczynić się do nowego początku. Zatem od ogłoszenia spotkania przewodniczących konferencji biskupów aż do jego odbycia się, przygotowałem notatki, dzięki którym mogę wnieść kilka uwag, aby dopomóc w

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Odpust Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Bisztynku

Zapraszamy w dniu 7 lipca 2019 r. na odpust 

ku czci Przenajdroższej  Krwi Chrystusa w BisztynkuProgram odpustu Przenajdroższej  Krwi Chrystusa :
945  -  agapa w sali nr  Domu Parafialnego

1000 - adoracja Najświętszego Sakramentu
1200 -  msza św.
1420  - agapa w sali nr 16 Domu Parafialnego 

poniedziałek, 3 czerwca 2019

SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH  I  DIECEZJALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
31.05-02.06.2019 – Dom Misyjny św. Józefa – Swarzewo
           

SŁOWO ŻYCIA:
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca (Łk 24,49)

TEMAT SKUPIENIA:
DUCH GWARANTEM ZACHOWANIA CHARYZMATU KRWI CHRYSTUSA


PLAN DNIA

Piątek – 31.05
16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.00 – Kolacja
19.00 – Msza święta. Po mszy św. krótkie wystawienie Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego
20.15 – Konferencja – Refleksje z pielgrzymki śladami św. Kaspra del Bufalo i św. Katarzyny Sieneńskiej po Włoszech

Sobota – 01.06
  8.00 – Modlitwa poranna – Liturgia Godzin – Jutrznia. Wystawienie Najświętszego Sakramentu – Nowenna do Ducha Świętego i krótka adoracja
  8.30 – Śniadanie
10.00 – Konferencja – Duch gwarantem zachowania charyzmatu Krwi Chrystusa
11.00 – Rozważanie Pisma Świętego – J 16,23b-28
12.00 – Msza święta
13.00 – Obiad
Czas wolny, rozmowy duchowe, duchowe spacery
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Spotkanie Rekreacyjne. Godzina pytań
17.15 – Spotkanie animatorów diecezjalnych i parafialnych
18.00 – Kolacja
19.00 – Wymiana doświadczeń
20.00 – Adoracja z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
21.30 – Zakończenie Adoracji. Możliwość spowiedzi

Niedziela – 02.06
  7.00 – Msza święta
  8.00 – Śniadanie
  8.45 – Spotkanie na auli dla wszystkich chętnych – okazja do dzielenia się doświadczeniami i składanie świadectwa


W sobotę do południa – milczenie.

sobota, 1 czerwca 2019

Temat na czerwiec

DUCH  ŚWIĘTY GWARANTEM ZACHOWANIA CHARYZMATU KRWI CHRYSTUSA
„… bez Ducha Świętego nie ma trafnego, Bogu miłego, a ludziom pożytecznego rozeznania i wyboru(O. Mieczysław Bednarz).
Bez Ducha Świętego: „Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult wywołaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.
(„Duch, który umacnia Miłość” - biskup Edward Dajczak)
Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że Duch Święty jest jakby pieczęcią Boga w Trójcy Jedynego i podpisem składanym w imieniu Ojca i Syna.
Zapewne pojęcie charyzmat zostało wielokrotnie i szczegółowo wyjaśniane w poprzednich tematach, nie mniej jednak warto przypomnieć, że CHARYZMAT pochodzi od greckiego rzeczownika charisma i oznacza dar darmo dany. Wyraz ten wywodzi się z tego samego rdzenia, co łaska - charis.
Zatem charyzmaty to szczególne dary i łaski Boga – Ducha Świętego, poprzez które uzdalnia On wierzących do podejmowania różnych dzieł i działań dla dobra Kościoła i jego członków.
Wymienione przez św. Pawła w liście do Koryntian (1Kor. 12, 4-10) są tylko częścią z nich. Jest ich o wiele więcej, ponieważ „Duch udziela każdemu tak jak chce” (1Kor.12,11).
Wszystko zaczyna się od WIARY…..
Chrześcijaństwo wyróżnia i opiera się na trzech cnotach: WIERZE, NADZIEI I MIŁOŚCI.
Cała religia chrześcijańska swój początek bierze z daru Łaski Boga, jaką jest Wiara, która poprzedzona Nadzieją pozwala przekroczyć próg Miłości – działanie Ducha Świętego, jak też doświadczyć Miłosierdzia – szczególnej postaci Miłości Boga.
Początkiem wiary jest Sakrament Chrztu św. przez który, podobnie jak Jezus, stajemy się dziećmi bożymi. Gwarantem udzielenia tej Łaski przez Boga jest Duch Święty. Chrzest Święty jest podstawą do otrzymywania dalszych łask i budowania relacji z Duchem. Z czasem jednak w naszym życiu duchowym, wraz z rozwojem fizycznym i intelektualnym, mogą pojawiać się wątpliwości. Nie są one niczym złym pod warunkiem, że nie będziemy w nich trwali, lecz podejmiemy próbę ich rozwiązania. I tutaj z pomocą przychodzi nam Kościół Święty, skarbiec i strażnik Wiary, gdzie Bóg w Jezusie Chrystusie złożył swoje bogactwo w postaci Darów, Owoców i Charyzmatów. Depozytu tego strzeże i udziela, według Swego upodobania, Duch Święty.
Owoce Ducha Świętego          Dary Ducha Świętego              Charyzmaty Ducha Świętego
 


1. Miłość                              1. Dar Mądrości                      1. Charyzmat Wiary
2. Radość                             2. Dar Rozumu                                   2. Charyzmat Uzdrawiania
3. Pokój                                3. Dar Rady                            3. Charyzmat Modlitwy w językach
4. Cierpliwość                      4. Dar Męstwa                        4. Charyzmat Tłumaczenia języków
5. Łaskawość                                   5. Dar Umiejętności                5. Charyzmat Proroctwa     
6. Dobroć                             6. Dar Pobożności                  6. Charyzmat Nauczania
7. Uprzejmość                      7. Dar Bojaźni Bożej              7. Charyzmat Czynienia cudów
8. Cichość                                                                           8. Charyzmat Poznawania według
tego samego Ducha
9. Wierność                                                                         9. Charyzmat Rozpoznawania Duchów
10. Skromność           
11. Wstrzemięźliwość
12. Czystość

O darach charyzmatycznych czytamy również w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
* „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są