środa, 29 kwietnia 2020

Intencje modlitwy.


 II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny

Maj Za pracowników mediów, aby kierowali się w swojej pracy uczciwością i troską  
           o odbiorców.
         - Dziękujemy Panu Bogu za  życie, łaskę wiary i miłosierdzie Boże.

CzerwiecAby uczestnictwo we Mszy św. było spotkaniem z żywym Jezusem i owocowało                                                      życiem ewangelią w codzienności.
          - Dziękujemy Panu Bogu za życie, łaskę wiary i miłosierdzie Boże.niedziela, 12 kwietnia 2020

Chrystus zmartwychwstał! ALLELUJA!Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światło

Przesyłamy życzenia pogodny
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei, wiary i miłości.
Niech Moc Zmartwychwstałego Was umacnia.
Niech Pan Bóg błogosławi na drodze życia!
Łączymy serdeczne pozdrowienia, Błogosławiona Krew Jezusowa! Alleluja!

                            Ks. Andrzej Szymański CPPS
                      Lucyna Malec i Teresa Kujawska 

sobota, 11 kwietnia 2020

Homilia z soboty 11 kwietnia.
WIGILIA PASCHALNA – ROK A
HOMILIA – 11.04.2020
Msza św. w kościele parafialnym pw. Bożego Miłosierdzia – Chłapowo i pw. św. Antoniego – Kuźnica (diec. gdańska)Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie!

Dziś wspominamy dzień, w którym Jezus Chrystus spoczywał w grobie. Zbawienie dokonało się. Chrystus przelał swoją Krew za nas i za wszystkich ludzi świata. Wystarczy tylko przyjąć Jego łaskę, aby być zbawionym.
W dniu dzisiejszym, bardzo długa liturgia słowa, w wielkim skrócie przybliża nam historię zbawienia. Na samym początku dość dokładnie Księga Rodzaju przypomina nam stworzenie świata. Do dziś naukowcy głowią się jak to naprawdę było. Przytaczane są różne hipotezy naukowe. Trudno powiedzieć, która z nich najbliższa jest prawdy. Biblia podaje, że Bóg stworzył świat z niczego. Stworzył go na swoje stwórcze słowo. Można jednak zauważyć ciekawą zbieżność teorii tworzonych przez naukowców z tym, co jest napisane w Biblii. Chodzi o opisaną kolejność stwarzania, a przecież wtedy, gdy spisano w Biblii tamte wydarzenia, jeszcze nic nie było wiadomo nt. teorii ewolucji. Nie posiadano także odpowiednich narzędzi, aby móc badać materię na tyle dokładnie, aby móc określić jej genezę. Zatem ten biblijny opis wskazuje na wiedzę, która nie mogła być wytworem ludzkiego umysłu na tamtym poziomie rozwoju nauki i cywilizacji. Może to być dowód nie wprost na istnienie Boga, jako wyższej inteligencji, mającej sprawczą moc słowa.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, światłość i ciemność, lądy i oceany. Potem, to, co jest żywe na tej ziemi, to znaczy najpierw rośliny, potem wszystko co żyje w wodzie i na lądzie, to jest: ryby, ptaki, zwierzęta. Na koniec stworzył człowieka jako najdoskonalszą istotę na tej ziemi. Bóg stworzył człowieka na własny obraz i podobieństwo. Uczynił go władcą tego wszystkiego, mówiąc: Czyńcie sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28).
Bóg nakazuje człowiekowi pracować nad przemianą oblicza ziemi. W ten sposób Bóg pobłogosławił pracę ludzką, która jest uczestnictwem we współtworzeniu świata z samym Bogiem. W tych słowach też konkretyzuje się fakt, że Bóg stworzył człowieka na własny obraz i podobieństwo. Żadne stworzenie oprócz człowieka, nie jest zdolne do planowego przekształcania otaczającej przyrody oraz panowania nad nią. Czy jednak zawsze człowiek właściwie wykorzystuje swoje predyspozycje dane mu przez Boga?
Można zauważyć, że czasem niestety człowiek niszczy środowisko, w którym żyje. Są wojny, w których człowiek zabija i okalecza nie tylko ludzi, ale często wszystko, co się tam znajduje, jak np. w minionym stuleciu Hiroszima i Nagasaki zostały zniszczone bronią nuklearną, a skutki zniszczenia są jeszcze dziś widoczne jako kalectwo dzieci, ludzi, którzy byli blisko miejsca rażenia.
Teraz mamy np. walki na Bliskim Wschodzie, lawinę uchodźców, jakby nie było ważne ilu niewinnych ludzi zginęło, ile dzieci zostało okaleczonych, osieroconych. Oprócz tego,

czwartek, 9 kwietnia 2020

sobota, 4 kwietnia 2020

Modlitwa 40 dniowa!

Błogosławiona  Krew  Jezusowa
Kochani! 
Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce  w  poniedziałek  6  kwietnia, od  godz.  00.00 rozpoczęła  40-dniową modlitwę ciągłą w intencji :
PRZEBŁAGANIA  PANA  BOGA  ZA  GRZECHY  NASZE  I  CAŁEGO ŚWIATA,  PROSZĄC  O  USTANIE  PANDEMII  KORONAWIRUSA. 

Każdy, kto jest zainteresowany tą modlitwą i chce w niej uczestniczyć, może się wpisać na pół godziny (jak chce to może dłużej, np. 1 godz.)   w wybranym dniu tygodnia i przedziale czasowym - czyli będzie się modlił 1 raz w tygodniu przez pół godziny. Ten sam przedział czasowy dotyczy kolejnych tygodni.
Na modlitwie trwamy do 15 maja. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie do Animatorów  lub  dzwońcie.
Przez pół godziny ODMAWIAMY: Jedną Stację Drogi Krzyżowej, jedną Tajemnicę Koronki do Krwi Chrystusa i jedną dziesiątkę Różańca Świętego wg  harmonogramu podanego na cały tydzień. 

Koronka do Najdroższej Krwi Chrystusa

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu…
W. Jak była na początku…

Sposób odmawiania:
Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa.
Przy każdej tajemnicy odmawia się:
5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa).
Na końcu każdej tajemnicy mówi się:
P. Chwała Ojcu…
W. Jak była na początku…
P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICE :
Tajemnica 1
Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania
„Gdy nadszedł dzień ósmy należało obrzezać Dziecię, nadano mu imię Jezus” (Łk 2,21)
5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…
Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.
Tajemnica 2
Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu
„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”. (Łk 22,44)
5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…
Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.
Tajemnica 3
Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania
„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”. (Mt 27,26)
5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…
Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.
Tajemnica 4
Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania
„Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!” (Mk15, 17–1osiem)
5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…
Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.
Tajemnica 5
Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej
„A On sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota”. (J 19,17)
5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…
Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.
Tajemnica 6
Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu
„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt27,46)
5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…
Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.
Tajemnica 7
Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią
„Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, ze już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy przebił Mu włócznią bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”. (J. 19, 33–34)
3 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…
Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

 Zapraszamy! 


E – mail  wkc@odkupieni.pl  - lub tess3465@wp.pl -  na  te  adresy  można  przesyłać  swoje  świadectwo dotyczące tej akcji  modlitewnej.


Koronawirus i nasza postawa.

Post scriptum: z 04.04.2020 r.  rozważań pt. Koronawirus i nasza postawa. 

          Drodzy jesteśmy w trakcie organizacji czterdziestodniowej nieustannej modlitwy w intencjach:
 PRZEBŁAGANIA  PANA BOGA  ZA  GRZECHY NASZE I CAŁEGO ŚWIATA PROSZĄC O USTANIE PANDEMI KORONAWIRUSA


Dla mnie najważniejszym w tej nieustannej modlitwie jest abyśmy dobrze umieli ten czas wykorzystać, zamieniać go w miłość. Właściwe efekty tej intencji to: nawrócenie nasze i naszych bliskich, ustanie pandemii na drugim miejscu oraz bardzo ważne, abyśmy umieli ten czas wykorzystać dla miłości czynnej, przełożyć na konkrety. Nie tylko się modlimy, ale także działamy. Może dobrze by było gdyby animatorzy od strony duchowej pomagali przeżywać tę sytuację, nie tylko pobożnościowo. Animatorzy mają listę członków, wiedzą o osobach starszych z WKC i nie tylko, wiedzą o osobach, które są same, mogą do nich częściej zatelefonować, mogą zaproponować, aby każdy w tym czasie wziął pod opiekę konkretne osoby i zadzwonił co jakiś czas z pytaniem: jak się czujesz? i porozmawiał. To jest okazja do miłości czynnej. Jedni niech się modlą, inni niech realizują miłość Chrystusową w praktyce.
 Św. Kasper w pierwszej zasadzie formacyjnej do misjonarzy pisał, że wszelkie apostolstwo misjonarza ma wypływać z życia modlitwy i trwania przed Bogiem: "Niech we wszystkich wzmoże się duch modlitwy i pokory, i również w czasie działania niech zachowane będzie zjednoczenie z Bogiem, a modlić należy się za nas i za dusze powierzone nam przez Boga"(LO.11, s. 75).


Pozdrawiam w Krwi Baranka i zapraszam do apostolskiej miłości, która wypływa z autentycznej modlitwy !
Z błogosławieństwem. Ks. Bogusław Witkowski CPPS
Moderator Krajowy Wspólnoty Krwi Chrystusa