czwartek, 26 września 2019

Skupienie WKC


SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH I DIECEZJALNYCH WKC 
I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
27.09-29.09.2019 – Dom Misyjny św. Józefa – Swarzewo

Słowo Życia:
Ty, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę… (1 Tm 6,11-16)

Temat roku formacyjnego:
POKORA BRAMĄ WSZYSTKICH CNÓT

Temat Skupienia:
UMOCNIENI ŁASKĄ BOŻĄ PRACUJEMY NAD SOBĄ W WIELKIEJ CIERPLIWOŚCI 
I POKORZE (WŁASNA NIEDOSKONAŁOŚĆ, CZYJAŚ NIEDOSKONAŁOŚĆ)


PLAN DNIA

Piątek – 27.09
16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.00 – Kolacja
19.00 – Msza święta

Dary przyniesione na rozpoczęcie roku formacyjnego przez WKC w Diecezji Gdańskiej.
Na zakończenie Mszy Św. błogosławieństwo Relikwią Św. Kaspra.


  20.15 – Konferencja – Wymiana doświadczeń z pracy misyjnej animatorów w podregionie swarzewskim.
Dzielenie się doświadczeniami.
Sobota – 28.09
  8.00 – Modlitwa poranna – Liturgia Godzin – Jutrznia
Do południa – milczenie.
  8.30 – Śniadanie
10.00 – Konferencja – Umocnieni łaską Boża pracujemy nad sobą w wielkiej cierpliwości i pokorze (własna niedoskonałość, czyjaś niedoskonałość)11.00 – Rozważanie Pisma Świętego – 1 Tm 6,11-16
12.00 – Msza święta

13.00 – Obiad
Czas wolny, rozmowy duchowe, duchowe spacery
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Spotkanie Rekreacyjne. Godzina pytań
17.15 – Spotkanie animatorów diecezjalnych i parafialnych
18.00 – Kolacja
19.00 – Wymiana doświadczeń
20.00 – Adoracja z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
21.30 – Zakończenie Adoracji. Możliwość spowiedzi

Niedziela – 29.09
  7.00 – Msza święta


 Wspólne  foto!

  8.00 – Śniadanie
  8.45 – Spotkanie na auli dla wszystkich chętnych – okazja do dzielenia się doświadczeniami i składanie świadectwa

środa, 25 września 2019

Temat wrześniowy

UMOCNIENI ŁASKĄ BOŻĄ PRACUJMY NAD SOBĄ
 W WIELKIEJ CIERPLIWOŚCI I POKORZE.
     
Zaczynając rok formacyjny 2019/2020 chcemy skoncentrować się na tej z najważniejszych cnót, którą przekazywał Jezus swoim uczniom: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29).
Kocham pokorę, ale jest to szkoła, która daje długie lekcje pisał do siostry Marii Giuseppy  Pitorii św. Kasper del Bufalo. Nie jest to jedna lekcja, ale proces. Dziś świadomie podejmujemy decyzję, że chcemy wejść na tę drogę, aby Umocnieni łaską Bożą pracować nad sobą w wielkiej cierpliwości i pokorze. Nie chcemy pracować nad sobą sami, ale umocnieni łaską Bożą. Nie oznacza to też drugiej skrajności, że to łaska Boża ma za nas pracować, ma za nas wszystko zrobić. dziś Często widzimy place pełne ludzi na modlitwie o uzdrowienie. Taka modlitwa jest wartościowa, ale nie trzeba myśleć, że wystarczy sama modlitwa lub to, że ktoś nade mną się pomodli, wszystko rozwiąże i załatwi za mnie.
Czym jest łaska Boża?
Od początku istnienia otrzymujemy od Boga Jego dary. Są dary, które nazywamy naturalnymi i przyrodzonymi; one potrzebne są nam na ziemi, np. dar jedzenia, zdrowia, odzienia i to wszystko co służy naszemu ciału, jak również nasze zdolności, talenty, czy pamięć, które są potrzebą duszy. Obok tych i jeszcze innych darów otrzymujemy ten, który wysłużył nam Pan Jezus przez Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ten wewnętrzny dar, który jest niewidzialny, nadprzyrodzony, wysłużony dla nas przez Jezusa nazywamy łaską Bożą, potrzebną nam dla naszego zbawienia.
Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1949 mówi, że człowiek powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje i przez łaskę, która go umacnia. Łaska jest darmową pomocą Boga, abyśmy mogli: odpowiedzieć na Jego wezwanie, stać się Jego dziećmi i osiągnąć życie wieczne (por. KKK 1996).
Obejrzyjmy teraz filmik: Co to jest łaska Boża? Wpisujemy na youtube: 3MC – Trzyminutowy Katechizm - 34. Co to jest łaska?
https://youtu.be/gaKcQSnZcQM
lub wpisujemy następujący link: https://www.youtube.com/watch?v=gaKcQSnZcQM
Pytania po filmiku: Jakie mamy rodzaje łaski? Co daje nam i czyni w nas łaska? Mogą być też jeszcze inne pytania, które będzie chciał zadać prowadzący.Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że łaska Boża jest nam potrzebna i konieczna, abyśmy mogli rozwijać się i wzrastać. Bywa, że chcemy, aby Bóg, dzięki swojej łasce, wszystko uczynił za nas. Czasami modlimy się, albo prosimy innych o modlitwę, aby Bóg zrobił taką lub inną rzecz w naszym życiu. Niekiedy nawet mamy żal do Boga, że tego nie czyni, że nasze modlitwy nie są wysłuchane. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, chrześcijanie w czasie Eucharystii kierowali do Boga swe prośby zaczynając od słów: Pomóż nam. Tak ułożona

wtorek, 24 września 2019

Tematy formacyjne na rok 2019/20

Temat główny: POKORA BRAMĄ WSZYSTKICH CNÓT.

1. Wrzesień - Umocnieni łaską Bożą pracujemy nad sobą w wielkiej cierpliwości i pokorze. 
     Własna niedoskonałość, czyjaś niedoskonałość) – opracowuje Ks. Damian
2. Październik - Maryja pokorna Służebnica Pańska – Ks. Krzysztof.
3. Listopad – Jakie doświadczenia wzmacniają we mnie cnotę pokory.
    ( W doświadczeniu do Boga, do ludzi i siebie) – Ks. Andrzej.
4. Grudzień - Pokora - uniżenie Boga w tajemnicy Bożego Narodzenia.
    "  Słowo stało się  ciałem i zamieszkało między nami" Katarzyna Kretkiewicz.
5. Styczeń - Sercem pokornym i skruszonym Ty Boże nie gardzisz – Ks. Daniel.
6. Luty - Od fałszywej skromności do pokory droga ucznia Chrystusa – T. Świderska.
7. Marzec - Pokora w symbolice Wielkiego Postu – Ks. Bogusław.
8. Kwiecień - Pokorna miłość Boga prowadzi do zmartwychwstania – L. Malec.
9. Maj - Posłuszeństwo Świętego Józefa oznaką pokory – Czesława Nowak.

10. Czerwiec - Uczyń serca nasze według serca Twego Panie – Zofia Staś

czwartek, 5 września 2019

Polska pod Krzyżem

Zapraszamy wszystkich Polaków, 

aby niezależnie od tego, gdzie mieszkają, 14 września 2019 stanęli pod Krzyżem i podjęli ważną decyzję w sprawie swojego życia – zachęcają twórcy wydarzenia. Podkreślają, że Kościół to ludzie, często pogubieni, zranieni, chorzy, przeżywający kryzysy. Pod krzyż zapraszamy wszystkich: którzy są w smutku, lęku, chorobie, którzy są słabi i w potrzebie, którzy się źle mają. Zapraszamy wszystkich, żeby na nowo odzyskać wiarę.
Podczas modlitwy “Polska pod krzyżem” uczestnicy spotkania będą prosić o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych, a również dla ojczyzny. Chcemy prosić Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują pustkę w swoim życiu. Kiedy gromy uderzają w naszą wiarę i Kościół, dajmy się poprowadzić Maryi pod Krzyż. Wróćmy do podstaw, do korzeni – do tego, co dla nas najświętsze i najdroższe – dodaje współtwórca inicjatywy Lech Dokowicz. Dla lepszego duchowego przygotowania się do spotkania pod krzyżem, organizatorzy proszą o modlitwę za Kościół i Polskę, a także ofiary postu i cierpienia. 
Niezwykłe wydarzenie ewangelizacyjne "Polska pod krzyżem"