sobota, 10 października 2009

II temat formacyjny: Apostwolstwo


II temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
-apostolstwo-

Sł. Życia: „Miłość …współweseli się z prawdą. Wszystko znosi…” (1 Kor 13,6-7)

Wspólne rozważanie: 1 Kor 13,1-13 Hymn o Miłości

Po rozważeniu ducha ubóstwa, czyli miłości, która jest komunią, rozważamy temat miłości, która promieniuje, czyli apostolstwo. Szukamy odpowiedzi na to w Piśmie św. Nauce Kościoła i u św. Kaspra del Bufalo i w współczesnych Ruchach kościelnych.
1. Pismo św.
Słowo „apostolstwo” występuje w Piśmie św. tylko 2 razy (Dz 1,25; 2 Kor 12,12)
Słowo „apostoł” aż 78 razy. Przytaczam wybrane fragmenty odpowiadające na pytanie: Kim jest apostoł? i jakie jest jego zadanie?

-Mk 6,30 „ Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko…”
-Lk 6,13 „…i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwa Apostołami”
-1 Kor 1,1 „Paweł, z woli bożej powołany na Apostola Jezusa Chrystusa, i Sostenes brat…”
- Ga 1,1„Pawel, Apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz..”
-Lk 22,14 „A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim
-Dz 4,33 „Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa…”
-Dz 5,12 „Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów  wśród ludu”. Tu chodzi przede wszystkim o opowiadanie, w wymianie doświadczeń  znaków i cudów, które Bóg czyni w naszym życiu przez fakt zaufania Jemu i przez fakt życia Jego Słowem.

piątek, 2 października 2009

I temat formacyjny: Duch ubustwaI temat formacyjny rok 2009/2010 dla animatorów Swarzewo
-duch ubóstwa-

Sł. Życia: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt, 5,3)

Wspólne rozważanie: Mt 19,19-30; Nagroda za dobrowolne ubóstwo.

1.Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33)

2.Dobra trwałe: Mt 6,19-24; „Nie gromadzicie sobie skarbów na ziemi(…)”.

3. Doczesne troski: Mt 6,25-34 „Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje Zycie, o to co macie jeść i pić(…)”.

4. Grzech pierworodny i wyrok na węża: Rdz 3,,11-14; „…proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia”.

-działalność złego przez sprawy materialne
-materia dzieli ludzi
-życie w Duch św. łączy

5. Moja relacja do pracy:-(pracoholizm), pieniędzy(bożek), utrzymania(liczenie na siebie)
                                         -Wspólnota dóbr materialnych o duchowych    
-Moja praca: sercem i miłością
-dobrze wykorzystywać czas
-traktować rzeczy, biuro, zakład pracy jak swój
-umieć się dzielić z drugim, z potrzebującym(wspólnota dóbr) „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz kto daje, kto potrafi dawać”(Jan Paweł II)
-do tego prowadzi całkowity wybór Boga Miłość
- wiara we Wspólnotę Świętych
-wiara w Opatrzność Bożą
           
6.Wybór Jezusa Ukrzyżowanego, Opuszczonego jako Jedynego skarbu życia.

 - cierpienie drogą do ubogacania człowieka (uszlachetniania). Każdy z nas ma inny krzyż, ma swój krzyż.
- przychodzą bóle zewnętrzne i te jest łatwiej znosić, zwyciężyć. Przychodzą bóle wewnętrzne, bardzo osobiste(skrupuły, ciemności, pokusy, pustka duchowa, nostalgia…). Te wszystkie bóle powinny być oddane Bogu, i bardzo szybko przyjdzie Miłość do serca.
- Jeśli kocham Jezusa Ukrzyżowanego w moim sercu i żyję w pełni Wolą Bożą w chwili obecnej, ból przechodzi ze śmierci do życia.
- jeśli Jezusowi oddasz ból to już nie jest on Twój. Jezus Swoją Wszechmocą i Bożą Potęgą będzie Cię wspierał. Dlatego: „Natychmiast oddać ból, jako dar Jezusowi”
-Im szybciej będzie dar dla Boga(dla Jezusa), tym szybciej Miłość zstąpi do Twojego serca (doświadczenie).
7.Rozwiązanie kryzysu ekonomicznego(2 rzeczy)
-W centrum Osoba ludzka a nie zysk.
- Relacje pomiędzy ludźmi(Miłość, dawać a nie brać)