Koronką do Krwi Chrystusa módlmy się w intencji Prezydenta RP -
czy to w grupach stwarzając róże koronkowe, czy indywidualnie choćby jedną tajemnicą do Krwi Chrystusa.
Prosimy o zgłaszanie gotowości do Ks. Bogusława: bogusław@odkupieni.pl   lub do swoich animatorów, których prosi się o zgłoszenie na powyższy link.
Pomysł napisania ikony św. Michała Archanioła i podarowania go Panu Prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie zrodził się 15.08.2015 roku kiedy w Domu Misyjnym w Swarzewie obchodziliśmy oficjalne uroczystości dwusetnej rocznicy powstania Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Pani Anna Ostrowska jako warszawski artysta malarz napisała ikonę św. Kaspra jako prezent jubileuszowy dla ks. biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetki, który przewodniczył uroczystościom jubileuszowym w Swarzewie w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Z rozmowy naszej z Panią Anna Ostrowską wynikło że rola Pana Prezydenta jest bardzo trudna w dzisiejszej rzeczywistości polskiej i chcielibyśmy Go w jakiś sposób wesprzeć. Doszliśmy do wniosku, że najlepszą formą będzie namalowanie ikony Archanioła Michała, która jest najlepszym „ochroniarzem” i to będzie świadectwem  i wyrazem naszego wparcia przez modlitwę dla Pana Prezydenta. Na odwrocie ikony umieszczono specjalne intencjonalne życzenia dla Pana Prezydenta, które brzmią:
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie z błogosławieństwem i modlitwą , aby Pan mocą swoich Aniołów strzegł i prowadził w posłudze narodowi”.
(…) c.d. artykuł w „Żyć Ewangelią”