sobota, 18 października 2014

Odpust św. Kaspra w Diecezji Warmińskiej w Olsztynie

                     Uroczystość odpustowa 
Wspólnoty Krwi Chrystusa 
w Olsztynie w parafii p.w. św. Józefa


W dniu 18 października br. w Kościele pod wezwaniem Św. Józefa w Olsztynie odbyła się uroczystość odpustowa Wspólnoty Krwi Chrystusa ku czci Św. Kaspra del Bufalo.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wspólnot z oraz mieszkańcy Olsztyna. Zebranych przywitał serdecznie opiekun WKC ks. Janusz Rytuba .

Uroczystość poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową, do której rozważania przygotowała 
Wspólnota Krwi Chrystusa przy parafii Św. Józefa.

          Mszę świętą poprowadzili:
  przewodniczył ks. Bogusław Witkowski misjonarz CPPS ze Swarzewa,
 ks. Janusz Rytuba opiekun WKC z parafii Św. Józefa, 
ks. Józef Fiszer opiekun WKC z parafii Św. Jakuba w Olsztynie. 
W oczekiwaniu na dary ołtarza

. Homilię wygłosił ks. Bogusław Witkowski misjonarz CPPS. W swojej homilii przybliżył on życie, czasy oraz charyzmat Św. Kaspra. Mówił między innymi:
„Święty Kasper del Bufalo urodził się 6 stycznia 1786 roku w Rzymie. Już od młodych lat poświęcił się pracy apostolskiej. Jako kapłan w 1808 roku wraz z kanonikiem Franciszkiem Albertinim przyczynił się do powstania Bractwa Krwi Chrystusa. Gdy Napoleon zajął Państwo Kościelne młody kapłan musiał opuścić Rzym i udać się na wygnanie. Po kolejnej odmowie złożenia przysięgi posłuszeństwa Napoleonowi był więziony w najcięższych więzieniach. W 1815 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, a w 1834 roku, z jego pomocą, Święta Maria De Mattias założyła Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. W misjach ludowych, które prowadził, zapraszał wiernych do refleksji i adoracji Drogocennej Krwi Chrystusa.Poprzez misje ludowe (ponad 300) jakie prowadził wraz misjonarzami przyczynił się do opanowania plagi bandytyzmu w wielu rejonach. Głoszenie Słowa Bożego było największym pragnieniem i radością św. Kaspra: „Błagam ciągle Boga o łaskę, bym zawsze mógł prowadzić misje i umarł w tej świętej służbie”.

Swoją homilię oparł na Hymnie WKC, w którym św. Kasper del Bufalo jest nazwany: 
 Naszym Założycielem, przyjacielem biednych i samotnych, Wielkim mężem wiernym Kościołowi, Pasterzem pełnym Miłosierdzia i misjonarzem rozpalonym duchem. Każda zwrotka z tego hymnu to bardzo konkretne etapy z życia św. Kaspra.

Ks. Bogusław stwierdził, że „My także dzisiaj mamy głosić obecność Boga i wzywać do nawrócenia. Podobnie i Każdy z nas jest wybrany i namaszczony do tego zadania. Nie jesteśmy sierotami. Pan nas napełnił Duchem św. do zadań w Kościele i we Wspólnocie”.

Członkowie Wspólnoty czynnie uczestniczyli w mszy świętej czytając listy św. Pawła, śpiewając 

Modlitwa wiernych


psalmy, przedstawiając modlitwę wiernych i niosąc dary.
 W czasie mszy do Wspólnoty wstąpiła siostra Irena Sienkiewicz z parafii Św. Józefa.
Ks.Bogusław Witkowski przyjmuje do WKC Irenę SienkiewiczNa zakończenie mszy św. ks. Bogusław pobłogosławił wszystkich relikwiami św. Kaspra.

Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na agapę, gdzie przy herbatce dzielono się informacjami o pracy Wspólnot i świadectwami życia słowem Bożym.

Na zakończenie odmówiono modlitwę i z błogosławieństwem Krzyżem Misyjnym udaliśmy się do swoich domów.

Błogosławiona Krew Jezusowa             
                                                                                                              Teresa Kujawska
Mocni W Gębie - śpiewa grupa czynnie uczestnicząca w odpuście

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz