piątek, 19 września 2014

Rozpoczęcie nowego roku formacyjnego

      Serdecznie Pozdrawiam wszystkich członków Wspólnoty Krwi Chrystusa z naszego Podregionu. Dziękuję tym animatorom, którzy przybyli na nasze ostatnie skupienie wrześniowe w Swarzewie. Mieliśmy okazję razem rozpocząć nowy rok formacyjny, który ma za cel dziękczynienie
 za dwusetną rocznicę powstania Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
Eucharystia - przy ołtarzu:  ks. Bogusław Witkowski i ks.Zbigniew Lesiczka                       foto: Adam Etmański
              Konferencja: Moderator Podregionu, ks. Witkowski                                                  foto: Adam Etmański
Mianowanie na animatora,                       foto: Adam Etmański
 foto: Adam Etmański
                       Spotkanie w grupie męskiej na rozważaniu Słowa Bożego                                  foto: Adam Etmański

Proszę Was o podanie terminów organizowanych w diecezjach i parafiach odpustów św. Kaspra w październiku. Terminy te proszę zgłaszać do animatorki Podregionu s. Heleny telefonicznie lub e-mailowo.Zapraszam na następne dni skupienia tych animatorów, którzy nie mogli przybyć do Swarzewa.
W przerwie, omówienie różnych spraw                 foto: Adam Etmański

Nasze następne skupienia: 

24-26.10.2014 r.

 21-23.11.2014 r.

 23-25.01.2015 r. foto: Adam Etmański
Mam wrażenie, że to był bardzo głęboki duchowo dzień skupienia, który uczył nas prawdziwie dziękować Bogu za odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie, oraz dziękować zawsze za wszystko.
Pozdrawiam z błogosławieństwem. ks.Bogusław cpps 

niedziela, 14 września 2014

Nowenna o pokój na Ukrainie, Rosji i na całym świecie

 Propozycja od Animatorki Krajowej:
"W związku z tym, co obserwujemy na Ukrainie, chciałabym zaproponować podjęcie nowenny, zanurzającej Ukrainę, Rosję i cały świat we Krwi Pana Jezusa.
Zacznijmy nowennę 15 września."
Jest to wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, dzień odpustu dla nas".

środa, 10 września 2014

Dziękczynienie za odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie

 Temat formacyjny[1] – wrzesień 2014 r.
„Dziękczynienie za odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie”
1.      Wyjaśnienie pojęć - co to znaczy dziękować, odkupienie, zbawienie?
W Biblii dziękczynienie związane jest często z uwielbieniem. Następstwem dziękczynienia jest uwielbienie. Różnica jest zasadnicza. Modlitwa uwielbienia ma za podmiot Boga to kim On jest, natomiast modlitwa dziękczynna ma za podmiot Boga i to co On czyni. Wielbimy Boga samego, podczas gdy dziękujemy za ….  .
W Piśmie Św.  dziękczynienie ukazane jest jako odnajdywanie radości (Ps. 33,1-3. 21),
uwielbienia, wysławiania (Ezd.3,11; Ps.69,31) i wychwalania Boga. Jest publicznym opowiadaniem o czynach Boga. W tekstach dziękczynnych Pisma Św. Znajdują się wzmianki o zgromadzeniu ludów by dziękować Bogu za łaski otrzymane od niego. 
Podobnie jak w modlitwie prośby, każde wydarzenie, każda potrzeba może stać się przedmiotem dziękczynienia. Listy św. Pawła często zaczynają się i kończą dziękczynieniem i zawsze jest w nich obecny Jezus Chrystus. „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was ( 1 Tes.5,18). „Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia” (Kol. 4,2).
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego – 2637
Dziękczynienie jest cechą charakterystyczną modlitwy Kościoła, który celebrując Eucharystię

poniedziałek, 1 września 2014

Temat Formacyjny w WKC rok 2014/15

Dziękczynienie za Syna Bożego, który nas Krwią Swoją Odkupił
Katechezy miałyby dwie części w pierwszej teoretycznej(istota wykładu) w drugiej praktycznej wspólna modlitwa dziękczynienia.
Z Zebrania Krajowego WKC 2014 r - propozycja Podregionu Swarzewskiego
Podtematy:
1.      Dziękczynienie za  Odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie x.bw(wrzesień)
2.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w pierwszej tajemnicy(Ożarów Maz. październik)
3.       Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w drugiej tajemnicy(Częstochowa- listopad)
4.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w trzeciej tajemnicy(Łabunki- grudzień)
5.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w czwartej tajemnicy(Ozarów Maz.-styczeń)
6.       Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w piątej tajemnicy (Rada Krajowa-luty)
7.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w szóstej tajemnicy(Czestochowa-marzec)
8.      Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej w siódmej tajemnicy(Łabunki-kwiecień)
9.      Dziękczynienie za Rodzinę Krwi Chrystusa (Wspólnotę Krwi Chrystusa, Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa Inne Zgromadzenia) (X.bw maj)
10.  List podsumowujący rok formacyjny(każdy członek WKC pisze do Ojców Podregionu)
-Jakie są owoce w moim życiu po przerobieniu tematów roku formacyjnego
Ad 1. Dziękczynienie za  Odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie
1.      Co to znaczy dziękować?
2.      Znaczenie słownikowe słowa.
3.      Wymiar ludzki, (kultura)
4.      Wymiar chrześcijański, (np. po Komunii św.). Dziękować ozn. Oddać w ręce Boga wszystko, to co dobre i to co złe.

Ad 2. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas obrzezania
  1. Wykładnia Kościoła (Pismo św. Katechizm Kościoła Katolickiego i dokumenty papieskie) o wartości życia ludzkiego.
  2. Jak konkretnie WKC ma się  włączać w obronę życia (zob. Statuty WKC)
  3. Dziękczynienie za życie od poczęcia do naturalnej śmieci, modlitwa w intencji obrony życia i o czystość serca.
Ad 3. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas modlitwy w Ogrójcu.
1.      Samotność Jezusa w Ogrójcu i rola samotności w moim życiu
2.      Rodzaje modlitwy(uwielbienia, dziękczynna, przeproszenia, prośby)
3.      Struktura prawdziwej modlitwy (wewnętrzna i zewnętrzna)
4.      Piszemy w grupach modlitwę dziękczynną i uwielbienia. Na zakończenie wybrane osoby modlą się ze wszystkimi.
5.      Uszczegółowić modlitwę do Krwi Chrystusa
Ad 4. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas biczowania
1.      Jezusowe cierpienia podczas biczowania(fizyczne i duchowe).
2.      Rola  grzechu i zranień w moim  życiu - dziękczynienie za nie.
3.      Piszemy do osobistego wykorzystania na adoracji Najśw. Sakramentu modlitwę o uzdrowienie ze zranień. W modlitwie  dziękujemy Bogu za nasze zranienia.
Ad 5. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas cierniem koronowania
  1. Rola autorytetów i dziękczynienie za nie (dziękczynienie za rodziców i nasze autorytety)
  2. Istota autorytetu Jezusa(służba innym, bycie darem)
  3. Odpowiedź na pytanie: Kto był dla mnie autorytetem przez lata mojego życia?
  4. Modlitwa dziękczynna za autorytety nasze i za to , abyśmy my byli autorytetem dla innych.
Ad 6. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas drogi krzyżowej
  1. Zauważyć wysiłek wierności Jezusa na drodze krzyżowej
      2.Wysiłek wierności wybranej drodze powołania małżeńskiego, kapłańskiego, zakonnego,   świeckiego.                                
      3. Świętość jako cel drogi powołania chrześcijańskiego.
      4. Dziękujemy na modlitwie za trudności naszego powołania i prosimy o wytrwanie w wierności.
Ad 7. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas ukrzyżowania
      1.Sens i rola cierpienia i krzyża w życiu Chrześcijanina
      2.Zwycięska pokora Chrystusa w ukrzyżowaniu.
      3. Podziękowanie na modlitwie za upokorzenia, cierpienia, krzyże i choroby naszego życia.
Ad 8. Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej podczas przebicia boku Jezusa włócznią
     1.Znaczenie teologiczne przebicia boku Jezusa włócznią.
     2.Kościół jako wspólnota wiary przekazanej nam przez apostołów
     -Istnieją ataki na jedność K-la od zewnątrz
     -Istnieje obojętność, brak jedności
     3. Kościół zbudowany z ludzi niedoskonałych dążących do świętości.
     4. Modlitwa dziękczynna za Kościół za Jego blaski i cienie.
 Ad 9. Dziękczynienie za Rodzinę Krwi Chrystusa (Wspólnotę Krwi Chrystusa,  Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa Inne Zgromadzenia)
1.      Krótka historia WKC i CPPS i innych wybranych Zgromadzeń Krwi Chrystusa
2.      Najważniejsze postacie reprezentujące te Zgromadzenia
3.      Dziękczynienie za charyzmat i duchowość
4.      Dziękczynienie za realizację charyzmatu i duchowości tu i teraz.

Ad 10. List podsumowujący rok formacyjny