wtorek, 5 sierpnia 2014

Podziękowanie Krystyny Tańskiej

Podziękowanie od Krysi Tańskiej (wieloletnia animatorka WKC Diecezji Toruńskiej),
 która po kilkumiesięcznej chorobie zmarła 05.08.2014 roku.


Krysia Tańska

Dziękujemy Ci Krysiu za Twój dar troski
 i wszelkiego starania w służbie
 dla Wspólnoty Krwi Chrystusa i dla każdego człowieka.
Dziękujemy za Twoją troskę, z Twoje serce, 
za obecność na skupieniach,
 za wierność Twoją.
Krysiu, żyjesz w naszych sercach, 
a tam w wieczności niech Ci Pan Jezus da NIEBO, piękne mieszkanie przygotowane dla Ciebie, na które tu pracowałaś 
z wielką starannością i radością, bez narzekań.

Niech aniołowie zawiodą cię do raju,
A gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy
I wprowadzą cię do krainy życia wiecznego.
Chóry anielskie niechaj cię podejmą
I z Chrystusem zmartwychwstałym
Miej radość wieczną.

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,
który nas Krwią swoją odkupiłPomódl się i zapal znicz dla Krysi KLIKNIJ


Pogrzeb Krystyny Tańskiej.

W dniu 10.08.2014r. pożegnaliśmy zmarłą 5.08.14r Krystynę Tańską animatorkę WKC diecezji toruńskiej, uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych.
Z Domu Misyjnego WKC w Swarzewie byli obecni misjonarze: ks. Andrzej Szymański i ks. Krzysztof Surowaniec a także ks. Henryk Czubat który reprezentował Dom Misyjny w Ożarowie. Zebrała się licznie Wspólnota Krwi Chrystusa z animatorami krajowymi s. Czesławą i bratem Jarosławem.
    Ostatnie pożegnanie zmarłej  w kaplicy  to dotyk dłoni, spojrzenie i modlitwa odbywało się w dostojnej ciszy i z wielkim szacunkiem. Przy otwartej trumnie zgromadzili się wszyscy księża celebransi aby modlitwą pożegnać zmarłą Krystynę. Następnie w procesji za sztandarem WKC  przeniesiono trumnę z ciałem do kościoła. Na Eucharystii kościół zapełnił się dużą ilością osób pragnących pożegnać zmarłą. Ks. Andrzej Szymański wygłosił homilię w której przedstawił całokształt życia i pracy s. Krystyny. Podkreślił jaką była żoną, synową, matką, członkiem i animatorem  WKC.
Podziękowania za postawę dobrej parafianki wyrazili też  proboszczowie parafii, poprzedni i obecny.
Po Mszy św. pogrzebowej wszyscy udali się na cmentarz gdzie pochowano zmarłą Krystynę.
Z cmentarza zaproszeni goście udali się na stypę. Dzień pogrzebu Krystyny Tańskiej był wyjątkowo piękny, świeciło słońce a twarze osób obecnych na pogrzebie wyrażały szacunek i miłość do zmarłej oraz wdzięczność Bogu, że skończyły się Jej cierpienia tu na ziemi i jest już w Domu Ojca.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Helena Połujańska