czwartek, 30 listopada 2017

Animator nr 14

Nasz   Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
                               Listopad 2017  Nr. 14
Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 24.11-26.11.2017 w naszym Domu Misyjnym w Swarzewie odbyło się Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, którego głównym tematem była EUCHARYSTIA. Tym razem w Skupieniu wzięło udział wiele osób, bo nasze spotkanie zbiegło się z nominacją animatorów na wszystkich jej szczeblach, krajowym, diecezjalnym, jak i parafialnym. Były więc rozmowy, dyskusje, ale także piękne świadectwa pracy animatorów w naszym podregionie, co miało swoje potwierdzenie na mszy św. kończącej skupienie, kiedy to 6 nowych osób poprosiło o wstąpienie do WKC. Warto podkreślić, ze podczas poprzedniego Skupienia przed miesiącem, wstąpiło 5 osób. Nowe powołania są dla nas wszystkich wielką radością, bo to oznacza, że to co robimy podoba się Panu Bogu i dodaje entuzjazmu do dalszej pracy.

Słowo życia:Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40), którym staraliśmy się żyć podczas Skupienia, mówiło właściwie wszystko o sensie i celu naszej pracy. 
Znaczy to, że wszystko co robimy, powinniśmy robić tak jakbyśmy robili to dla samego Chrystusa, mając świadomość, że Jezus wszystko widzi i wie, czy to co robimy, czynimy z miłością, mając zawsze czyste intencje, a nie dla jakichkolwiek innych celów. A to znaczy, że nasza praca w WKC, ma sens tylko wówczas, gdy staramy się innym przybliżać Chrystusa, który nas Krwią Swoja odkupił.
Teraz przytoczę fragment mojej homilii na rozpoczęcie Skupienia.
„Kochani Bracia, Kochane Siostry; Kochani Animatorzy WKC!
Serdecznie witam Was na tej Eucharystii rozpoczynającej czas naszego Skupienia. To Skupienie ma szczególną wagę, gdyż niektórzy z Was zakończą swą dotychczasową pracę animatorów w swych diecezjach, lub parafiach, inni zaś ją rozpoczną. Jednym już teraz składam serdeczne podziękowanie za ich trud włożony w prowadzenie WKC na swym terenie, a innym z serca błogosławię na przyszłe lata pracy.
Niech sam Bóg Was prowadzi.
Doświadczonych animatorów, którzy właśnie teraz kończą swą kadencję, gorąco proszę, aby służyli pomocą, a głównie radą tym, którzy po raz pierwszy zaczną kontynuować rozpoczęte dzieło, aby jak mówił św. Kasper, żadna kropla Krwi Chrystusa nie była przelana daremnie. Tak się złożyło, a raczej Pan to sprawił, że spotykamy się właśnie teraz, gdy kończy się rok liturgiczny już w najbliższą niedzielę, a rozpocznie nowy, w polskim Kościele pod hasłem Ducha Świętego, czyli tej Osoby Boskiej, która jest nam dana po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, aby nas prowadziła przez życie, a przede wszystkim, by prowadziła cały Kościół, a w nim ożywiała sakramenty święte. To właśnie dzięki temuż Duchowi, słowa konsekracji podczas mszy św. mają sprawczą moc przemiany chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa.
To dzięki Duchowi Świętemu, Jezus jest wciąż obecny w Kościele i przez tę Osobę, Bóg działa w nim na bieżąco.
Zatem też nie przypadkowo spotykamy się dzisiaj w czasie, gdy 2 lata temu były dokładnie te same czytania. Widocznie są one dla nas bardzo ważne. Jak już mówiłem na początku, najbliższa niedziela Chrystusa Króla Wszechświata kończy ten rok liturgiczny, który minął pod hasłem: Idźcie i głoście. Niedzielna Ewangelia w tym roku będzie mówiła o sądzie ostatecznym na końcu tego świata, kiedy Chrystus Król przyjdzie sądzić żywych i umarłych...
Najpierw oddajmy jednak głos papieżowi Franciszkowi, który w tym miesiącu rozpoczął w ramach audiencji środowych na Placu św. Piotra, nowy cykl katechez poświęconych Eucharystii, a to jest właśnie głównym tematem naszych rozważań podczas tego Skupienia.
„Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Kontynuujemy cykl katechez o Mszy św. Aby zrozumieć piękno Eucharystii pragnę zacząć od bardzo prostej sprawy: Msza św. jest modlitwą, co więcej jest modlitwą par excellence, najwspanialszą, najbardziej wzniosłą, a zarazem najbardziej "konkretną". Jest to bowiem spotkanie miłości z Bogiem poprzez Jego Słowo oraz Ciało i Krew Jezusa.
Ale najpierw musimy odpowiedzieć na pewne pytanie. Czym jest naprawdę modlitwa? Jest to przede wszystkim dialog, osobista relacja z Bogiem, a człowiek został stworzony jako byt relacyjny, który znajduje swoje całkowite spełnienie wyłącznie w spotkaniu ze swoim Stwórcą.
Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, jest także umiejętnością przebywania w milczeniu. W dialogu są obecne chwile milczenia. Milczenia razem z Jezusem.
Droga życia prowadzi do spotkania z Panem. Księga Rodzaju stwierdza, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest Ojcem i Synem oraz Duchem Świętym, doskonałą relacją miłości, która jest jednością. Z tego  możemy zrozumieć, że wszyscy zostaliśmy stworzeni, aby wejść w doskonały związek miłości, w nieustannym dawaniu siebie i przyjmowaniu siebie, aby w ten sposób znaleźć pełnię.
Zatem także Chrystus kiedy powołuje swoich uczniów, wzywa ich, aby byli z Nim. To jest zatem największa łaska: móc doświadczyć, że Msza św., Eucharystia to czas uprzywilejowany, by przebywać z Jezusem, a przez Niego z Bogiem i z braćmi”. (Watykan – katecheza środowa, 15.11.2017 r.) Tyle papież Franciszek.

PODZIĘKOWANIE

Pragnę wszystkim animatorom pełniącym swoją funkcję zarówno na szczeblu krajowym, diecezjalnym jak parafialnym z całego serca podziękować za dotychczasową służbę w winnicy Pańskiej jaką jest też Wspólnota Krwi Chrystusa i życzyć wam, aby Pan Bóg zawsze był Waszym szczęściem i radością. Tym animatorom, którzy dalej będą pełnić swoje funkcje jak i tym, którzy po raz pierwszy podejmą się tej roli życzę, Bożego błogosławieństwa, mocy Ducha Świętego, aby cieszyli się dobrymi owocami swojej pracy.

CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE

Tegoroczne Czuwanie Jasnej górze odbędzie się z soboty 9 na niedzielę 10 grudnia. Podregion Swarzewski godzinę czuwania poprowadzi od 23.00 do 23.55. Temat naszego Czuwania: 140 – lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Apel jasnogórski poprowadzi – ks. Bogusław Witkowski, a konferencję wstępną wygłosi ks. Andrzej Szymański


SKUPIENIA ANIMATORÓW W DOMU MISYJNYM W SWARZEWIE W 2018 ROKU

26-28.01.2018; 06-08.04.2018; 08-10.06.2018

                                                    Ks. Andrzej Szymański, CPPS

niedziela, 26 listopada 2017

Skupienie w Swarzewie!

W dniach 24 -26 listopada 2017 r. w Domu Misyjnym w Swarzewie odbyło się spotkanie animatorów i sympatyków WKC .
Temat przewodni : EUCHARYSTIA

Podziękowanie dla Animatorów
Słowo życia
Agapa i życzenia imieninowe dla Ks. Andrzeja i siostry Kasi z Poznania
Adoracja 
Niedziela Chrystusa Króla -  na Mszy św. do Wspólnoty wstąpiło 5 osób

Nowi Animatorzy

                   Nowi animatorzy parafialni:                                  Nowi animatorzy diecezjalni:


Moderator Podregionu Swarzewskiego - Ks. Andrzej Szymański,  mianował:

Nowych animatorów Podregionu  Swarzewskiego w kadencji 2018- 2021 r. :

1.      Malec Lucyna – I animator podregionu Swarzewskiego,
2.      Kujawska Teresa – II animator podregionu Swarzewskiego.

Nowych animatorów diecezjalnych w Podregionie Swarzewskim w kadencji 2018- 2021 r. :
1.      Kujawska Teresa - I animator w Archidiecezji Warmińskiej,
2.      Kulis Tadeusz - II animator w Archidiecezji Warmińskiej,
3.      Szewczyk Bogdan – III  animator w Archidiecezji Warmińskiej,
4.      Witek Lucyna -  I animator w Diecezji Gdańskiej,
5.      Kłos Teresa  - II animator w Diecezji Gdańskiej,
6.      Łysak Genowefa -  III animator w Diecezji Gdańskiej,
7.      Junkier Teresa - I  animator w Diecezji Elbląskiej,
8.      Czupryniak Marlena – I animator w Diecezji Poznańskiej,
9.      Lejman Krystyna -  II animator w Diecezji Poznańskiej,
10.  Burczyńska Zenona – I animator w Diecezji Toruńskiej,
11. Etmański Adam - I animator w Diecezji Pelplińskiej,
12.  Erdanowska Maria – II animator w Diecezji Pelplińskiej,
13.  Hadziewicz Halina – I animator w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
14.  Szefler Katarzyna  – II animator w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
15.  Zielonka Halina – I animator w Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej,
16. Nycz Bogumiła - II animator w Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej.
Nowym animatorom życzył wielu Łask Bożych w służbie dla Kościoła we Wspólnocie Krwi Chrystusa i wypełnienia Woli Bożej w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.czwartek, 2 listopada 2017

Temat formacyjny na listopad

KONFERENCJE DLA ANIMATORÓW I SYMPATYKÓW WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA NA ROK FORMACYJNY 2017/2018

Ks. Andrzej Szymański CPPS

Temat roku formacyjnego:
REGUŁA ŻYCIA – WG STATUTÓW WKC

TEMAT III
Miesiąc: LISTOPAD 2017

EUCHARYSTIA

W poprzednim roku formacyjnym, rozważaliśmy Osiem Błogosławieństw, czyli 8 dróg prowadzących do zbawienia, które przekazał nam sam Pan Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze. Te błogosławieństwa dotyczą każdego człowieka, niezależnie od tego do jakiej Wspólnoty należy.
Ten rok formacyjny, jako temat wiodący ma Regułę życia wg Statutów WKC. Zatem po pracy nad sobą wg 8 Błogosławieństw, w tym roku, odniesiemy nasze rozważania do wymagań zawartych w Statutach WKC. Będzie to jednocześnie przypomnienie, do czego zobowiązaliśmy się wstępując do tej a nie innej Wspólnoty. Jak zwykle, tak i w tym roku, temat podzielony jest na kilka podtematów, które podejmowane są w kolejnych miesiącach, poczynając od września.
Ten temat, już jako trzeci dotyczy bardzo ważnego elementu naszej Reguły życia, i nie tylko naszej Wspólnoty, a mianowicie Eucharystii, w której Jezus zmartwychwstały jest wciąż obecny pośród nas w swoim Ciele i swojej Krwi.
W Statutach WKC, w Rozdziale II. Reguła życia, czytamy:
Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa starają się jak najczęściej, nawet codziennie uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować Komunię Świętą. Odnowieni w miłości Chrystusa, chcą świadomie być „Mistycznym Ciałem” i „Krwią Chrystusa”. Udział w liturgii eucharystycznej jest dla członków źródłem, z którego czerpią siły i światło do życia Eucharystią w codziennych sprawach każdego dnia. Z tej szczególnej więzi z Jezusem Eucharystycznym wypływa także nabożeństwo, wyrażające się m.in. w osobistych i wspólnotowych spotkaniach z Nim na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Dwa lata temu, pewien biblista, pasjonat z UMK w Toruniu, na spotkaniu Kręgu Biblijnego w jednej z toruńskich parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zainspirowany pytaniami uczestników spotkania, wyjaśniał co to znaczy Pamiątka w języku biblijnym. Wyjaśniał na przykładzie obchodzenia Święta Paschy i ustanowienia Eucharystii.
Mówił on, że bez znajomości ST, tak naprawdę nie można zrozumieć NT. Otóż uświadamiał słuchaczom, że coroczne obchodzenie Święta Paschy, nie było tylko pamiątką w naszym rozumieniu. Każdy Izraelita uczestniczący w owym wspomnieniu wydarzeń, tak naprawdę realnie uczestniczył w tym, co się kiedyś wydarzyło. Uczestniczył tak mocno, jakby był jednym z tych, których Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyprowadził z domu niewoli, a potem dał mu w posiadanie Ziemię Obiecaną. W naszym rozumieniu i w naszej kulturze taka realność uczestniczenia w rzeczach przeszłych, jest niejasna, sprzeczna z przyzwyczajeniem do niepowtarzalnego przemijania czasu. Oni zaś jakby całym sobą, w duchu, cofali się w czasie do tamtych wydarzeń.
Potem ów biblista przeszedł do tłumaczenia ustanowienia Eucharystii w czasie spożywania Paschy. Otóż tak, jak owo wyzwolenie z niewoli egipskiej było czymś realnym i wiecznie żywym, tak Eucharystia ma być czymś realnym i wiecznie żywym wyzwoleniem z niewoli grzechu. Tak, jak na górze Synaj zostało zawarte przymierze Boga z ludem izraelskim, tak teraz w Wieczerniku, zostało zawarte

środa, 1 listopada 2017

Animator 13

DSC00812                                                     Nasz                                                     Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                                                                                       http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                                                               tel. (58) 674 14 29
-
                               Październik 2017  Nr. 13


Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 13-15.10 br. w Swarzewie odbyło się Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, oraz wszystkich chętnych rozpoczynających nowy rok formacyjny 2017/2018. Warto przypomnieć, że tematem tego roku formacyjnego jest Reguła życia wg Statutów Regionu Polskiego WKC. Podczas tego Skupienia rozważaliśmy temat związany ze Słowem Bożym i odpowiedzią na to Słowo w praktyce życia codziennego. Po raz kolejny zaskoczył nas Duch Święty, który poprzez zachwyt pewnej kobiety słuchającej słów Jezusa, które wyraziła w słowach: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś, otrzymała od Niego odpowiedź nie tylko dla siebie, ale dla ludzi wszystkich pokoleń aż do końca świata: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,27-28). Właśnie te słowa przyjęliśmy jako Słowo życia na czas naszego Skupienia, gdyż  mocno harmonizowały z aktualnym tematem.
Oto fragment konferencji na temat Słowa Bożego.  
„Ciekawą refleksją na ten temat dzieli się ks. prof. Waldemar Chrostowski, mówiąc, że: Czytając księgi święte,Żydzi nie czynią tego pod kątem weryfikowania ich od  strony historycznej, lecz sytuują siebie w długim łańcuchu pokoleń tych, którzy Biblię otrzymali i uznali za drogowskaz i pokarm dla swojego życia. Żyd nie docieka, którędy Izraelici wychodzili z Egiptu, lecz przeżywa tekst biblijny, jakby sam stamtąd teraz wychodził. Cześć i miłość do Biblii idą w parze z przekonaniem, że jest ona głęboko i wszechstronnie prawdziwa, nie w tym znaczeniu, że można ją poddać całościowej weryfikacji, swoistej historycznej lustracji, lecz dlatego, że wydaje ona błogosławione owoce w życiu tych, którzy ją czytają i objaśniają (Bóg, Biblia, Mesjasz – rozmowa z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, str. 416)
W naszej regule też chodzi o to, aby Pismo Święte przeżywać i wprowadzać w życie codzienne tak, aby przynosiło konkretne, błogosławione owoce.
W tym miejscu warto przypomnieć, że nasze zgromadzenie CPPS jak również WKC, ma obowiązek żyć w jedności z całym Kościołem Katolickim, którego głową na tej ziemi, jest kolejny następca św. Piotra, a więc papież. Teraz papież Franciszek i jego wskazania, powinny być dla nas bardzo ważne i wypełniane.
W odniesieniu do tego tematu, można przyjąć zalecenie papieża, aby każda osoba wierząca posiadała Pismo Święte, nosiła je przy sobie, czytała i rozważała. To właśnie coś takiego, jak w naszej Regule. Trudno rozważać Pismo Święte nie posiadając go. Trzeba by więc zwrócić uwagę, na jeszcze bardziej sumienne przykładanie się do poznawania tegoż Pisma i wprowadzania w życie codzienne. Jak bowiem można by pójść za Jezusem nie znając Go? – Któż inny mógłby lepiej przekazać informacje o Nim, niż On sam? – A to, co mówi Jezus o sobie słowem, czynem i własnym życiem, mamy opisane właśnie w Ewangeliach, z których trzy są tzw. synoptyczne, czyli opisujące Jezusa pod tym samym kątem, treścią zbliżone do siebie. Czwarta zaś Ewangelia wg św. Jana jest nieco inna, gdyż bardziej niż inni Ewangeliści, Jan zwraca uwagę na mowy Jezusa.Skoro tematem kluczowym dla nas jest dziś słowo, to warto podać jego znaczenie, aby nie było nieporozumień.
SŁOWO, a w języku greckim – LOGOS, zaś w. j. hebr. DABARwystępuje wielokrotnie w Biblii. Wtedy zgodnie z mentalnością całego Wschodu, dwie cechy były znamienne dla pojęcia słowa. Tam SŁOWO i RZECZYWISTOŚĆ są ze sobą związane w sposób tak nierozłączny, że w języku hebrajskim rzeczownik dabaroznacza zarówno słowo (opowiadanie, polecenie) jak i rzecz (rzeczywistość, sprawa). Zatem nie ma słowa, które nie mogłoby być rzeczywistością, i nie ma rzeczywistości, którą można by przedstawić bez użycia słowa.
Ponadto znaczeniowo są ze sobą również nierozłącznie powiązane SŁOWO i DZIAŁANIE: mówić – to działać, co jest prawdą zwłaszcza w odniesieniu do Boga, który stwarza świat za pomocą słowa” (Xavier Leon-Dufour – Słownik Nowego Testamentu).

SKUPIENIE ANIMATORÓW DIECEZJALNYCH I PARAFIALNYCH – 24-26.11.2017

Podczas listopadowego Skupienia będą wręczane nominacje dla animatorów diecezjalnych i parafialnych, a także podziękowanie dla tych, którzy dotychczas pełnili lub dalej będą pełnić tę funkcję. Zapraszamy zatem wszystkich Animatorów.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę organizowaną przez WKC Podregionu Swarzewskiego do Włoch w dniach 26.05 – 04.06.2018.  Cena – 2295 zł + 160 EUR na koszty związane z realizacją programu (wstępy do muzeów, obiektów zabytkowych itp. ) 
Chętni do wyjazdu mogą się zgłaszać bezpośrednio do mnie (tel.: 694 451 256) lub do swoich Animatorów.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

KAHLENBERG * WIEDEŃ * PADWA * WENECJA * ASYŻ * RZYM * WATYKAN * MENTORELLA * MONTE CASSINO * NEAPOL *
POMPEJE * SAN GIOVANNI ROTONDO * LANCIANO * MANOPPELLO * LORETO * VELEHRAD

NAJBLIŻSZE TERMINY

17.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku na Żabiance. Różaniec – godz. 18.00. Msza św. – godz. 18.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. gdańska)
19.10.2017– Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC(diec. koszalińsko-kołobrzeska)
20.10.2017 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Katarzyny – Starogard Gdański. Różaniec – godz. 17.00. Msza św.  – godz.17.30. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. pelplińska)
21.10.2017– Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – godz. 15.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. elbląska)
22.10.2017Odpust parafialny św. Kaspra w parafii Świętej Trójcy w Gdyni, godz. 10,00
22.10.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Wojciecha – Olsztyn (diec. warmińska)
22.10.2017Odpust parafialny św. Kaspra w parafii św. Wojciecha–Olsztyn. Msza św. –godz. 15.00. (diec. warmińska)
23.10.2017Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii św. Józefa – Olsztyn. Msza św. – godz. 15.00. (diec. warmińska)
26.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Spotkanie WKC (diec. toruńska) 
28-29.10.2017 –odpust Św. Kaspra, skupinie parafialne i niedziela misyjna w parafii Św. Jerzego w Kętrzynie
05.11.2017Głoszenie Homilii w parafii pw. św. Andrzeja Boboli – Sopot (diec. gdańska)
24-26.11.2017Skupienie dla animatorów

                                                    Ks. Andrzej Szymański, CPPS