poniedziałek, 10 lutego 2020

Zapraszamy na skupienie WKC w Podregionie Swarzewskim

SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH I DIECEZJALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
21-23.02.2020 – Dom Misyjny św. Józefa – Swarzewo

Słowo Życia:
A wy za kogo Mnie uważacie?(Mt 16,15)

Temat roku formacyjnego:
POKORA BRAMĄ WSZYSTKICH CNÓT

Temat Skupienia:
OD FAŁSZYWEJ SKROMNOŚCI DO POKORY DROGA UCZNIA CHRYSTUSA


PLAN DNIA

Piątek – 21.02
16.30 – Okazja do rozmów, sprawy organizacyjne
18.00 – Kolacja
19.00 – Msza święta
20.15 – Konferencja – Wymiana doświadczeń z pracy misyjnej animatorów w podregionie swarzewskim

Sobota – 22.02
  8.30 – Śniadanie
10.00 – KonferencjaOd fałszywej skromności do pokory droga ucznia Chrystusa11.00 – Rozważanie Pisma Świętego – (Mt 16,13-19)
12.00 – Msza święta
13.00 – Obiad
Czas wolny, rozmowy duchowe, duchowe spacery
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Spotkanie Rekreacyjne. Godzina pytań
17.15 – Spotkanie animatorów diecezjalnych i parafialnych
18.00 – Kolacja
19.00 – Wymiana doświadczeń
20.00 – Adoracja z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
21.30 – Zakończenie Adoracji. Możliwość spowiedzi

Niedziela – 23.03
  7.00 – Msza święta
  8.00 – Śniadanie
  8.45 – Spotkanie na auli dla wszystkich chętnych – okazja do dzielenia się doświadczeniami i składanie świadectwa


W sobotę do południa – milczenie.

sobota, 1 lutego 2020

Temat formacyjny na luty 2020

OD FAŁSZYWEJ SKROMNOŚCI DO POKORY - DROGA UCZNIA CHRYSTUSA.

Jezu cichy i Serca pokornego,
Uczyń serca nasze według Serca Twego!

Skromność, myśląc o niej rozróżniamy trzy podejścia do tego zagadnienia. Są to: brak skromności, skromność i fałszywa skromność.
Brak skromności, to fałszywe ocenianie swoich działań, jako niezastąpionych, unikalnych i wzniosłych, to brak hamulców samokontroli. Często wyraża się chwaleniem i wywyższaniem się, wymuszaniem sztucznych komplementów, lekceważeniem innych, arogancją, złośliwością, a nawet wulgaryzmami. Zwykle wynika to z niskiego poczucia własnej wartości, które zastąpione zostaje tzw. samodowartościowaniem się wobec innych. Brak skromności często manifestowany jest brakiem zasad dobrego wychowania, nawet nienawiścią i pogardą dla wartości, zwłaszcza katolickich. Przykładem skrajnego braku skromności są tzw. parady równości promujące rewolucję obyczajowości, bluźnierstwo i wyśmiewanie wartości katolickich oraz walkę z Kościołem. Rozwojowi braku pokory i skromności sprzyja genderyzm, LGBT oraz ruch New Age. Ludzi, którym brak skromności, dotyka problem zniewolenia, a nawet opętania.
Skromność i fałszywa skromność, te dwa podejścia będą szczegółowo omówione poniżej.
Aby przejść drogę ucznia Chrystusa od fałszywej skromności do pokory, spróbujmy podzielić tę drogę na pięć etapów i przeanalizować każdy z nich.
I etap.     Analiza: co to jest skromność, co znaczy być skromnym i pokornym człowiekiem?
       Skromność to pokorne słuchanie Pana Boga i wypełnianie Jego przykazań, czyli pełnienie Jego woli. Nasze serce powinno obfitować w dobre myśli i wiedzę o Panu Bogu. Skromność dotyczy właściwej postawy w życiu codziennym, czyli czystości w myślach, mowie i uczynkach, a także w spojrzeniach, gestach i ubiorze.  Skromność to właściwa i rzetelna ocena samego siebie oparta na Dekalogu oraz na Ośmiu Błogosławieństwach. Jest to zrównoważone spojrzenie na samego siebie i świadomość własnych ograniczeń. Taka świadomość pobudza do traktowania innych z szacunkiem i życzliwością. Bóg w sposób szczególny spogląda na ludzi skromnych. Oni sami, w pokorze oceniając siebie, otwierają się na potęgę Jego łaski, która nie jest w nich daremna (ks. Stanisław Haręzga). Prawdziwa skromność kształtuje się w człowieku, kiedy bezgranicznie ufa Bogu. Tak właśnie Jezus bezgranicznie ufał Swojemu Ojcu. Najbardziej uwidoczniło się to podczas modlitwy w Ogrójcu, w całej Drodze Krzyżowej, a także podczas ukrzyżowania i śmierci. Fundamentem skromności jest pokora i ufność Bogu. Kiedy naprawdę poznasz siebie i Bożą miłość, wtedy stajesz się pokorniejszy. Pokora to cecha, która bardzo podoba się Bogu. Skromność jest przeciwieństwem pychy, arogancji i zarozumiałości. Życie uczy nas, że w miłości łatwo o skromność i że piękno nie jest możliwe bez skromności. Skromność ma wiele wspólnego z prostotą, która jest piękna, wymagająca i często trudna, w przeciwieństwie do prostactwa, które jest łatwe, tanie, brzydkie, raniące i osadzone w fałszerstwie. Prawdziwa skromność i cierpliwość stanowią podstawowy wyznacznik siły ludzkiego ducha. Im człowiek jest potężniejszy, tym jest skromniejszy i bardziej cierpliwy. Nie gna przed siebie, choć potrafi działać z ogromną prędkością. Nie walczy, choć sił mu nie brakuje. Zamiast tego żyje w harmonii z Bogiem i ludźmi. Skromność to cecha ludzi wielkich. Jest ona często wyrażana przez wdzięczność, kulturę osobistą, serdeczny uśmiech, a także umiejętność dostosowania poziomu rozmowy do rozmówcy.
Nasuwa się więc pytanie: jakimi cechami charakteryzują się ludzie, których uważamy za skromnych? Człowiek pokorny jest skromny. Trafnie ocenia swoje możliwości i dokonania, przyznaje się do błędów i korzysta z sugestii innych osób oraz docenia pomysły czyjegoś autorstwa. Człowiek, który z natury jest skromny, nie przejmuje się tym, czy inni ludzie wiedzą o jego dokonaniach i talentach. Dobrze zna swoją wartość, ale nie chwali się na lewo i prawo,nie utwierdza nikogo w przekonaniu, że jest od kogoś gorszy lub lepszy, nie łaknie pochlebstw, nie robi niczego dla efektu, nie manipuluje. Tylko człowiek skromny potrafi z siebie żartować. Osoby, które cechuje wrodzona skromność zawsze są życzliwe. Wydawane przez nie instrukcje, polecenia lub wskazówki nie brzmią jak rozkazy wynikające z pozycji władzy, aleraczej jako cenna sugestia osoby doświadczonej. Takie osoby z kulturą witają innych, uprzejmie z nimi konwersują, a następnie z kulturą żegnają się z nimi. Życzliwość to dla nich nie tylko kurtuazja, ale przede wszystkim wyraz dobrego wychowania, szacunku i troski o wszystkie osoby z otoczenia. Hipokryzja nie jest im znana, więc niestosują jej w praktyce. Wykazują się dużą empatią i są ostrożne pod względem wyrażania pochopnych opinii, czy osądów. Ludzie skromni są odważni, np. potrafią wstawiać się za innymi, nawet z narażeniem zdrowia i życia, są gotowi sami z siebie bronić innych i stawać za nimi tzw. murem. Dotyczy to prawdziwych patriotów. Ludzie skromni często są uduchowieni i wyciszeni. Za najbardziej uderzającą cechę ich charakteru uważa się silną pasję lub zaangażowanie w jakimś aspekcie własnego życia, np. w życie wspólnoty katolickiej lub jakiegoś stowarzyszenia. Człowiek, którego cechuje prawdziwa skromność, stara się wyrzucić przysłowiową belkę ze swego oka i żałuje, gdy jakaś słabość oddala go od Boga. Człowiek prawdziwie skromny nie boi się kiedy inni go ośmieszają, albo bezpodstawnie szkalują, bo wie, że w imię Boga wytrwa i zniesie zniewagi. Potwierdzeniem jego skromności będzie fakt, że nie będzie mścił się ani złorzeczył;  raczej będzie się modlił za swojego prześladowcę. Prawdziwej pokory i prawdziwej skromności nie zranisz, bo ich tarczą jest miłosierdzie.
Inaczej jest, kiedy do skromności wkradnie się fałsz. Człowiek prawdziwie skromny dobrowolnie zgadza się na niewygody, a człowiek o fałszywej skromności pokrętnie proponuje innym lub nawet ich zmusza do niewygód, bo sam nie potrafi zrezygnować z wygodnictwa. Człowiek prawdziwie skromny ma wielu przyjaciół, a człowiek fałszywie skromny zraża wokół siebie tych, od których nic w jego życiu nie zależy i schlebia tym, którzy dlań wiele znaczą. Człowiek prawdziwie skromny potrafi się