niedziela, 8 lipca 2018

ZAPRASZAMY do lektury

Błogosławiona Krew Jezusowa!
Kilka dni temu, 30 czerwca, papież Franciszek spotkał się w Auli Pawła VI w Rzymie z Misjonarzami Krwi Chrystusa i członkami Rodziny Krwi Chrystusa. Można o tym spotkaniu przeczytać na stronie internetowej z Watykanu, do której podaję link:
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-06/papiez-franciszek-audiencja-rodzina-najswietsza-krew-jezusa.html
Pozdrowienia we Krwi Chrystusa
ks.Bogusław CPPS z Radą Krajową WKC

poniedziałek, 2 lipca 2018

Wspomnienia z Odpustu w Bisztynku!

1  lipca 2018 r.   w Kościele pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła  i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Krwi Chrystusa w rocznicę objawienia się Krwi Chrystusa na figurze Pana Jezusa ok. 600 lat temu.
Trochę historii:
          W Bisztynku  znajzduje się jeden z największych kościołów na Warmii. Usiąść w nim może co drugi mieszkaniec miasteczka. Z Bisztynkiem wiąże się też cud eucharystyczny. W 1400 roku biskup Henryk Sorbom dokonywał tu poświęcenia nowej świątyni p.w. św. Macieja Apostoła. "Kronika Lidzbarska" opisuje wydarzenie, które miało wówczas nastąpić. Zapis w kronice brzmiał następująco: "(...) kiedy on (biskup), krótko przed swoją śmiercią, poświęcał i zarazem potem odprawiał Mszę świętą, podczas podniesienia na lewej ręce poczuł spływającą krew. Dlatego ołtarz ten nazwany został Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. A przy nim działy się liczne cuda (...)".

W uroczystości odpustowej uczestniczyli przedstawiciele Wspólnot z Bisztynka, Olsztyna, Bartoszyc, Kętrzyna, Jabłonki, Gdańska i Gdyni. Zebranych przywitał serdecznie opiekun WKC, proboszcz parafii ks. Janusz Rybczyński.
Uroczystość poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową. Adoracja prowadzona była przez animatorów – Teresę Kujawską, Bogdana Szewczyka, Tadeusza Kulisa - animatorów diecezjalnych, Helenę Połujańską, Lucynę Malec – animatorkę podregionu Swarzewskiego.  Bogdan  i Łucja Szewczykowie uświetnili adorację pieśniami.
        Mszę świętą poprowadził  ks. Lucjan Świto z Kurii Metropolitarnej w Olsztynie, ks. Andrzej Szymański misjonarz CPPS odczytał słowa Ewangelii na święto Najdroższej Krwi Chrustusa. Ks. Lucjan Świto w homili przypomniał wiernym o przymierzu zawartym przez każdego z nas z Bogiem. O dotrzymywaniu tego przymierza na codzień w naszym życiu. W swojej homilii przybliżył znaczenie Przelanej Krwi Chrystusa dla wiernych.
            Członkowie Wspólnoty czynnie uczestniczyli w mszy świętej czytając Fragment Księgi Wyjścia i listu św. Pawłado Efezjan, przedstawiając modlitwę wiernych i niosąc dary.  Pod koniec Mszy Świętej odbyła się procesja z Krzyżem Chrystusa niesionym wokół Kościoła przez Księży i przedstawicieli WKC z Bisztynka, Bartoszyc, Kętrzyna, Olsztyna, Gdańska i Gdyni.
           Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się na agapę, gdzie przy herbatce dzielono się informacjami o pracy Wspólnot i świadectwami życia słowem Bożym.
            Na zakończenie odmówiono modlitwę i z błogosławieństwem udaliśmy się do swoich domów. 
Uroczystość przygotowały siostry Barbara Romańska, Regina Dorniak i  brat Andrzej oraz siostry ze Wspólnoty w Bisztynku..

 Oto kilka zdjęć:

1. Zaczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.


 2. Początek Mszy Świętej - wchodzi procesja z chorągwiami:


3. Ks.Lucjan Świto z Kurii Metropolitalnej w Olsztynie rozpoczyna Mszę Świętą.4. Ks. Andrzej Szymański - moderator WKC  Podregionu Swarzewskiego czyta Ewangelię.
5. Modlitwa Wiernych na 1 lipca :
6. Procesję z Krzyżem rozpoczęli Księża..


 7. Agapa :