niedziela, 14 kwietnia 2019

Animator 21

Nasz Animator 
                                                                                                                                    Wspólnota Krwi Chrystusa 
                                                                                                   Podregion Swarzewski
                                                                                                   Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
                                                                                                   ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck 
                                                                                                   http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                                                                                                   tel. (58) 674 14 29

Kwiecień 2019 Nr. 21

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!

W dniach 12-14 kwietnia br.  w naszym Domu Misyjnym w Swarzewie, odbyło się skupienie które w tym roku przebiega pod hasłem Ducha Świętego. Temat cząstkowy w miesiącu kwietniu brzmi on: Jak otwierać się na Ducha Świętego i dać się prowadzić. Z pomocą przyszły nam słowa z Ewangelii św. Łukasza: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie (Łk 19,38), które wybraliśmy jako Słowo Życia, na czas dni skupienia.
W homilii rozpoczynjącej skupienie powiedziałem m.in.
Kochani Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie.
Serdecznie witam Was, którzy przybyliście tutaj, aby choć na chwilę zatrzymać się na sprawach związanych zarówno z naszą duchowością Krwi Chrystusa jak również z przygotowaniem do Świąt Wielkiej Nocy, kiedy to sam Jezus Chrystus z martwych powstał, dając nam przykład, że można pokonać śmierć i rozpocząć nowe życie, które już nigdy się nie skończy.
Dzisiaj JUŻ POD KONIEC Wielkiego Postu spotykamy się na tej Eucharystii w ramach skupienia WKC. Zatem spotykamy się tutaj przede wszystkim po to, aby wzorem pierwszych chrześcijan, przeżyć razem w obecności Chrystusa Eucharystycznego, trochę czasu – On i Ja, On i My. Stajemy wobec największej tajemnicy wiary, tajemnicy Bożej Miłości. Jezus przychodzi do nas, aby być tak blisko jak tylko można.
Kochani. Gdybyśmy byli wolni od grzechu, wolni od konsekwencji grzechu pierworodnego, wolni od złudnych naszych zmysłów, naszego umysłu i mieli pełny kontakt duchowy z Bogiem podobnie jak Jezus, czy Maryja, to moglibyśmy nasze rozważania w tej chwili skończyć i pozostać z Jezusem w tym duchowym wspólnym trwaniu w ciszy naszych serc. Niestety jednak tak dobrze jeszcze nie jest. Mamy czasem chwile uniesień, chwile odczuwania Bożej obecności prowadząc dialog z Nim w naszych sercach. Zwykle jednak niestety, mimo starań, mimo pragnień, choć wiemy, że Bóg jest i nas słyszy, czujemy się osamotnieni, szczególnie w chwilach trudnych, chwilach próby, gdy wołamy o pomoc, o ratunek, a tu nic, jakby Boga nie było. Wtedy warto wspomnieć na koniec ziemskiej drogi Jezusa; sądu, niesprawiedliwości, cierpień, pohańbienia, drogi krzyżowej i Golgoty. Jezus w Ogrójcu wołał do Ojca, modlił się, a Ojciec nie zmienił niczego. Wszystko musiało wypełnić się do końca, a dopiero potem – Zmartwychwstanie. Na krzyżu Jezus doświadczył poczucia wielkiego opuszczenia. Sam to wyraził w wołaniu: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27,46).
A ileż to razy zdarza się nam wołać do Boga podobnie, gdy zdaje się, że życie jest zbyt trudne, gdy sytuacja zdaje się bez wyjścia?
Jezus umarł raz i raz zmartwychwstał, a my poprzezróżne doświadczenia, a także przez obserwacje przyrody, przygotowujemy się na nasze zmartwychwstanie.
Tu właśnie trzeba wiary i zaufania, bo zwykle nikt jeszcze nie doświadczył śmierci, nie doświadczył prawdziwego zmartwychwstania, trzeba zatem wierzyć Ewangelii, wierzyć słowom Jezusa idąc drogą swojego życia, najlepiej z Nim, ufając Jego Miłości, Jego Miłosierdziu. Czy jednak musi to być łatwo? Czy zawsze się udaje?
Tyle słów w homilii na powitanie. Natomiast w konferencji będącej głównym tematem skupienia, które było zarazem pytaniem na które szukaliśmy odpowiedzi: Jak otwierać się na Ducha Świętego i dać się prowadzić, znów nawiązaliśmy do życia świętego Kaspra naszego założyciela. Już podczas wcześniejszych naszych spotkań, których tematem rozważań był Duch Święty, przyglądając się pracy apostolskiej św. Kaspra, mogliśmy zobaczyć jak ów Duch mocno przez niego działał, obdarzając swoimi darami i charyzmatami. Pamiętając o tym, że Duch Święty działa na bazie przyjętej przez nas Ewangelii, warto zauważyć, że św. Kasper był mocno w zakorzeniony w Chrystusie poprzez nieustanne rozważanie Pisma Świętego, wcielanie Słowa Bożego w codzienne życie i działanie. Oto fragment konferencji:
„Wszelkie źródła i świadectwa są jednomyślne w podkreślaniu jakości i skuteczności kazań Kaspra. Na przykład Merlini kładzie akcent na «dar słowa», który był tak mocny, jak charyzmat i szczególne powołanie Świętego. «Jest pewne, że to Duch Święty działał w nim, w przeciwnym razie nie byłby zdolnym do mówienia tak żywo, przekonująco, z mocą i zdecydowaniem i nie mogłoby się to powtarzać, gdyby nie miał w sobie wyższej mocy». Świadek mówi także o «energii», «mocy słowa», «elokwencji», i «wielkiej naturalności», z jaką Del Bufalo wyrażał się i dodaje również: «…nigdy nie zauważyłem, aby w czymś się powtarzał». Jeśli chodzi o treści i pomoce, którymi się posługiwał w głoszeniu kazań, to «z największą łatwością posługiwał się Pismem Świętym i Ojcami Kościoła oraz w sposób zadziwiający parafrazował Psalmy.Wybierał najmocniejsze argumenty…, był bardzo rygorystyczny w wyrażeniach teologicznych» i dbał o «odróżnienie nakazu od rady, aby nie wiązać sumień».Merlini zauważa jeszcze, że unikał jałowości, schematów oraz był wspaniałomyślny, miał szerokie spojrzenie i w sposób pozytywny przywoływał wiernych do miłości Boga…
Inny naoczny świadek, ksiądz Francesco Amici, mnich bernardyński, wrócił on uwagę między innymi na «swobodne posługiwanie się – przez Kaspra – Pismem świętym» oraz na «wielką erudycję w mówieniu o sprawach świętych» w kazaniach, «w tego rodzaju lekkiej i przystępnej wymowie trudno jest odnaleźć porównanie z czymkolwiek»”(Życie Kaspra del Bufalo – Bez odwracania się wstecz, Mario Spinelli)

ŻYCZENIA
Kochani Moi animatorzy, członkowie i sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa.

 Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam Wam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pokoju serca, ciepłej i pełnej miłości atmosfery w domu nie tylko w święta, ale zawsze, w każdym dniu Waszego życia. Nadzieja, że kiedyś i my zmartwychwstaniemy niech pomaga Wam znosić trudy życia codziennego.
Wasz
ks. Andrzej Szymański, CPPS

Ps. Z całego serca dziękuję Wam za wierność, modlitwę i wszelkie wyrazy jedności w ramach WKC oraz inne formy wsparcia dla naszych wspólnych przedsięwzięć.


NASZE TERMNY
27-30.04.2019 – Rekolekcje WKC w Swarzewie
01-04.05.2019 – Zebranie WKC w Swarzewie.
19.05.2019 – Odpust Matki Bożej Przenajdroższej Krwi w Częstochowie
25.05.2019 – Spotkanie diecezjalne WKC w parafii pw. Trójcy Świętej w Gdynia – Dąbrowa
31.05-02.06.2019 – Skupienie animatorów w Swarzewie


ks. Andrzej Szymański, CPPS

środa, 10 kwietnia 2019

Konferencja dla nauczycieli.

Wstęp do konferencji:

Drodzy podarowuję Wam bardzo już wysłużoną konferencję napisaną do potrzeb misji ludowej (ewangelizacyjnej) w 2001 roku, którą prowadziłem razem z Ks. Andrzej S.  CPPS i ks. Marcinem R CPPS. Była głoszona w wielu parafiach i miejscach w całej Polsce. Na obecną chwilę powinna być jeszcze uzupełniona o zjawisko niesamowitego wpływy wychowawczego mediów, które jakby odbierają władzę formacyjną  rodzinie  szkole, czy Kościołowi.
Myślę, że w obecnej sytuacji, której znajduje się edukacja polska i nauczyciele warto docenić pracę nauczyciela w sensie jego wynagrodzenia, ale równocześnie przypomnieć o jego tożsamości i celach do których został powołany. Człowiek to nie tylko intelekt i ciało, lecz także sfera duchowa, która ma być formowana. I to jest prawda o człowieku. Pomijając, czy umniejszając którąś z tych sfer ludzkich nie żyjemy w prawdzie o człowieku i nie formujemy go właściwie, do prawdziwego szczęścia. Dlatego zachęcam do zapoznania się z tą konferencją.
Z uszanowaniem  dla wszystkich moich nauczycieli i wychowawców oraz z modlitwą:

                                                                                                     Ks. Bogusław Witkowski CPPS

Konferencja dla nauczycieli.

RODZINA  SZKOŁA  KOŚCIÓŁ
Rodzice pierwszymi wychowawcami
"A zatem ci wszyscy, którzy w społeczeństwie stoją na czele szkolnictwa, nie powinni nigdy zapomnieć, że rodzice zostali ustanowieni przez samego Boga pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci, i że ich prawo jest niezbywalne”.(Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio  40)
"Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców."(DWCH 3).
Współpraca ze szkołą
"Jednakże dopełnieniem praw rodziców jest spoczywająca na nich poważna powinność głębokiego zaangażowania się w nawiązanie serdecznego i czynnego kontaktu z nauczycielami i kierownictwem szkoły."(Jan Paweł II Adhortacja Tamże...) Rola Kościoła
"Rodzina potrzebuje również szczególnej pomocy duszpasterzy, którym nie wolno zapomnieć, że rodzice mają nienaruszalne prawo do powierzenia dzieci wspólnocie kościelnej". Tamże..)

TRZY ZADANIA NAUCZYCIELI  I  WYCHOWAWCÓW

1. Służba Prawdzie

"Nauczyciel, bez względu na okoliczności, ma obowiązek głoszenia i bronienia prawdy w nauce."(Kodeks Etyki Nauczycielskiej...s. 17.)

"Nauczyciel zapoznający się z najnowszymi osiągnięciami w nauce powinien

wtorek, 2 kwietnia 2019

 JAK OTWORZYĆ SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO I DAĆ SIĘ PROWADZIĆ?   - kwiecień
„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy (.); nie zostawię was sierotami.(J 14, 16).
Jezus zanim odszedł, zostawił nam obietnicę zesłania Pocieszyciela — Parakleta.Chrystus wstępując do Nieba wszczepia nas w Trójcę Świętą.
Pan Bóg jest Stworzycielem i Władcą oraz źródłem wszelkich łask. Syn Boży jest Odkupicielem i Zbawicielem, a Duch Święty - Wskrzesicielem, Ożywicielem, Darczyńcą i Pocieszycielem. On nas prowadzi, pomaga przekroczyć bramy Królestwa Bożego, ucząc nas, jak należy korzystać z klucza miłości i prawdy.
Duch Święty nigdy nie przesłania Boga, ani Jego Syna Jezusa Chrystusa, ale zawsze do Nich prowadzi.
Plany Boga w odniesieniu do człowieka realizowane są przez Ducha Świętego. Dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie dopełnia się posłaniem Ducha Świętego, aby poprowadził nas do Królestwa Bożego.
„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” (J 14,26 26.)
Czy zawsze w życiu wiemy co robić, czy zawsze jesteśmy radośni, czy zawsze postępujemy bezbłędnie, czy zawsze jesteśmy wystarczająco silni? Odpowiadając na te pytania stwierdzamy, że potrzebujemy: rady, pocieszenia, napomnienia i obrony. Kiedy uświadomimy sobie, jak bardzo potrzebujemy tych darów, to utwierdzimy się w przekonaniu, że powinniśmy otworzyć się na Ducha Świętego; wtedy odkryjemy Go, jako dawcę naszych życiowych potrzeb. Aby dać się poprowadzić Duchowi Świętemu, musimy spełnić jeden podstawowy warunek, a mianowicie zrobić pierwszy krok w Jego stronę. On szanując naszą wolną wolę, czeka na ten krok, a nawet na maleńki kroczek.
Wszechmocny i wszechwiedzący Duch Święty prowadząc cię, udziela ci wszystkiego, co jest do zbawienia potrzebne oraz przemienia cię, ty natomiast tylko przyjmujesz i pozwalasz się zmieniać i prowadzić. To, już na samym początku, wymaga od ciebie pokory i uznania, że

ZAPRASZAMY

na skupienie animatorów WKC i osób zainteresowanych w Domu Misyjnym w Swarzewie w dniach 12- 14 kwietnia 2019 r.