poniedziałek, 25 maja 2020

Relacja z Odpustu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

24 maja 2020 r. o godz. 12,30 w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się uroczysta Msza Święta odpustowa naszej Współnoty. Mszy przewodniczył Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa Ks. Wojciech Czernatowicz, homilię wygłosił Ks. Bogdan Witkowski - moderator Krajowy WKC. W Mszy Świętej uczestniczyły delegacje z podregionów Częstochowskiego, Ożarowskiego, Swarzewskiego i Zamojskiego z Księżmi moderatorami - Ks. Danielem M., Ks. Bogdanem W., Ks. Andrzejem S. i Ks. Krzysztofem S.

Link do transmisji:
https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=36588721

Oto kilka ujęć z uroczystości:
Moderator Krajowy WKC - Jarosław - I czytanie - Dz 1,1-11
Brat Jan - Psalm - 47
Siostra Teresa widerska -  - II czytanie - Ef 1,17-23.
Rada Krajowa w Kaplicy
Homilia - Mt 28, 16-20 -  głosi Ks. Bogusław.

Modlitwa Powszechna :
W Święto NAJŚWIĘTSZEJ MARYI DZIEWICY „WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH”
Patronki Zgromadzeń

Celebrans 
 Bracia i siostry, wzywajmy Boga, naszego Ojca, który w Maryi Dziewicy
dał pomoc i obronę dla ludu chrześcijańskiego; 
za Jej wstawiennictwem prośmy o łaskę umocnienia w wierze.

Spójrz Ojcze na Twój Kościół, atakowany przez tajemnicę zła i nieprawości  i spraw, by pokornie zawierzył siebie Maryi, Wspomożycielce Wiernych  i codziennie
doświadczał obecności Twojego światła.
Ciebie prosimy. – R. Wysłuchaj nas Panie.

Czuwaj Ojcze nad naszym Papieżem, biskupami i wszystkimi pasterzami Kościoła;
aby umocnieni w wierze kierowali wszystkimi narodami i prowadzili je drogą Twoich przykazań.
Ciebie prosimy. – R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze Przedwieczny przez  wstawiennictwo  Matki  i Królowej  Przenajdroższej  Krwi, wzmocnij na drodze rad ewangelicznych mężczyzn i kobiety poświęcone Tobie i spraw, aby za wzorem Maryi  potrafili dawać świadectwo radosnego oddania.
Ciebie prosimy. – R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze Przedwieczny przez  wstawiennictwo  Matki  i Królowej  Przenajdroższej  Krwi dopomóż wszystkim kobietom, by za przykładem Najświętszej Dziewicy stawały się wyrazem matczynej czułości wobec każdego życia.
Ciebie prosimy. – R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze Przedwieczny zanurzamy we Krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa wszystkich cierpiących, chorych oraz  zmarłych  członków  i  sympatyków  Wspólnoty Krwi  Chrystusa, a  także  zmarłych z  naszych  rodzin,  prosząc  o miłosierdzie  Twoje dla nich.
Ciebie prosimy ...,R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze, Przedwieczny dziękujemy Ci za  życie, łaskę wiary i miłosierdzie Twoje, prosimy przez  wstawiennictwo  Matki  i Królowej  Przenajdroższej  Krwi zwróć Twoje oblicze na nas tutaj zgromadzonych: spraw, abyśmy uczyli się od Maryi pokornego zawierzenia Słowu, aby we wszystkich okolicznościach  życia doświadczać cudów Twojej miłości.
Ciebie prosimy. – R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze Przedwieczny przez  wstawiennictwo  Matki  i Królowej  Przenajdroższej  Krwi,  prosimy Cię pobłogosław naszą  Ojczyznę Polskę, Prezydenta, Rząd  i  parlamentarzystów Rzeczypospolitej  Polskiej, aby mieli  pragnienie naśladowania Chrystusa w życiu osobistym i społecznym, a naród Polski  zawierzony  Matce Kościoła   wiernie  służył Jej  Synowi.  
Ciebie prosimy ...R. Wysłuchaj nas Panie.

Celebrans
Ojcze, dziękujemy ci za szczególne miejsce w dziele odkupienia, jakim wyróżniłeś Maryję, która w pełni uczestniczy w tajemnicy zbawczej Chrystusa.
Prosimy niechaj Jej opieka pomaga nam w budowaniu Twojego królestwa.
Przez Chrystusa naszego Pana.

R. Amen.
Członkowie WKC w Kaplicy Matki Bożej
Msza Święta

Sztandar WKC z Parafii św. Małgorzaty z Warszawy 


Przed obrazem Matki Bożej.
Pod koniec Mszy Świętej Ks. Prowincjał  zawierzył Wspólnotę Matce Bożej:

Modlitwa zawierzenia

Maryjo, nasza Matko. Stajemy tu, w Twojej obecności, wpatrując się w Twoje oblicze. Pełna pokory dajesz nam swojego Syna – źródło dobra i miłości – abyśmy przyjmując Go do naszego życia stawali się coraz bardziej ofiarni i wielkoduszni. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Obdarował nas absolutnie darmową miłością -  miłością, która oczekuje tylko wzajemności. Naucz nas Maryjo przyjmować Boże dary i odpowiadać na nie 
z całych naszych sił. Naucz nas stawiania Boga na pierwszym miejscu, tak, aby świat zobaczył jak wielki jest Stwórca w swoich stworzeniach.
Uzdolnij nas do modlitwy uwielbienia za wielkie dzieła Boga w naszym życiu i w świecie, abyśmy tak jak Ty , patrząc na cuda codzienności ciągle dokonujące się wokół  nas, śpiewali z Tobą: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”.
Prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!

Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!

Maryjo, nasza Królowo. Ty stałaś pod krzyżem, gdy pierwszy raz – podczas przebicia włócznią Jezusowego boku – Duch Święty spłynął na Kościół. Później, potwierdzając godność
i powołanie Matki wszystkich wierzących, towarzyszyłaś modlitwie apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Prosimy Cię, uczyń nas gotowymi do przyjęcia darów Ducha Świętego, abyśmy na wzór Apostołów stali się jedną rodziną, przepełnioną wiarą i wzajemną miłością.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami, abyśmy żyjąc w jedności stali się wiarygodnymi świadkami Ewangelii Twojego Syna. Niech Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce będzie znakiem zbawczej Krwi Jezusa, która płynąc przez ten świat dokonuje cudu przemiany serc, przebaczenia i pojednania,  cudu przemiany smutku w radość i nieuporządkowania w ład i harmonię.
Prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!

Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!

Maryjo, Wspomożycielko nasza. Kiedy Anioł Gabriel powiedział Ci, że poczniesz Syna Bożego, nie pozostałaś w domu, lecz wyruszyłaś by pomagać innym. Ta gorliwość i zapał brał się z Twojej ofiarnej natury, ale także z obecności w Tobie łaski Najwyższego. Później także wielokrotnie okazywałaś troskę o innych ludzi, i okazujesz ją wciąż dzisiaj o każdego z nas. Stałaś się misjonarką przynoszącą głodnym i spragnionym pokarm i napój – Ciało i Krew Chrystusa.
Za Twoją wielką ofiarność dziękujemy Ci Maryjo! Prosimy Cię abyś takiej ofiarności uczyła każdego z nas. Wyproś nam u Boga zapał apostolski, abyśmy darów Bożych nigdy nie zatrzymywali tylko dla siebie, lecz umieli się nimi dzielić z innymi. Otwórz nasze oczy i uszy, uwrażliwiaj serca i odświeżaj nasze myślenie. Dzisiaj składamy Ci w darze nasze serca a wraz z nimi szczere chęci i pragnienie służenia Twojemu Synowi w innych ludziach i prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!

Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!
Przed Kaplicą - po Mszy św.

 Po Mszy Świętej w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie - po godz. 15 odbyło się nabożeństwo majowe. https://www.facebook.com/462870751216235/videos/2560030897580153/ lub mlodziozarow/ lub Młodzież CPPS -Ożarów Mazowiecki/filmy.
                                                 KLIKNIJ TU<<

Nabożeństwo Majowe prowadził Ks. Daniel M.


Ołtarz Relikwi Krwi Chrystusa, którymi Ks. Daniel pobłogosławił obecnych w Sanktuarium.

Mianowania Animatorów WKC z Podregionu Częstochowskiego.

Nowi Animatorzy w Podregionie Częstochowskim

Podziękowania:
Animatorzy Krajowi Teresa Świderska i Jarosław Wołodkiewicz dziękują za przygotowanie i obecność na odpuście!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz