sobota, 17 listopada 2012

Spotkanie w Gdyni z WKC i nie tylko

Gdynia Obłuże 18.11.2012
Homilia o duchowości Krwi Chrystusa i o WKC
Pamiętać o :1 świadectwie członków WKC
                       2. Spotkaniach po Mszach św. dla chętnych
                      3. materiałach wydawniczych…
                       4. O spotkaniu dla WKC i chętnych po mszy św. o godz. 18.00
Po co WKC
-Aspekt historyczny: Początki, Założyciel, Cel: Nabożeństwo do Krwi Chr. ale i dzieła charytatywne.
-To Ruch kościelny, pomoc w realizacji Sakramentu Chrztu św.
-Potrójna  misja Sakramentu Chrztu-----kapłańska
                                                                 ---- królewska
                                                                 -----prorocka
Przesłanie Christifideles Laici
- Idźcie i wy do mojej Winnicy(świeccy)
-przypowieść o Winnym Krzewie
3. Znaczenie Krwi Chr. biblijne:
a. Ochrona
b. Przymierze
c. Pojednanie-oczyszczenie
d. Zwycięstwo nad złem (A oni zwyciężyli smoka, dzięki krwi Baranka Ap)
e. Znak największej Miłości Boga do Człowieka
4.Odniesienie do życia
a. Specyfika życia WKC – życie Słowem Życia
                                             - Budowanie wspólnoty Kościoła
                                             -Głoszenie sensu cierpienia jako drogi do Zmartwychwstania
b. Rozważanie poszczególnych tajemnic przelań.(różaniec do Krwi Chr.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz