środa, 10 października 2012

Materiały z warsztatu: Motywacja dla animatorów i członków WKCMATERIAŁY  Z  WARSZTATU  DOTYCZĄCEGO  MOTYWACJI  DLA ANIMATORÓW I  CZŁONKÓW WSPÓLNOT  KRWI  CHRYSTUSA  PODREGIONU  SWARZEWSKIEGO

I    Definicja motywacji:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II  Motywowanie i inspirowanie.
1.      Wskazówki dla osoby chcącej motywować i inspirować innych.
a)      Akceptuj i okazuj akceptację.
b)      Ofiarowuj swój czas i uwagę.
c)      Słuchaj.
d)     Okazuj współczujące zrozumienie (empatię).
e)      Stwarzaj w grupie warunki do osobistego rozwoju (czas, miejsce, osobiste decyzje).
f)       Dawaj autentyczne świadectwo swoją postawą.
g)      Odwołuj się do źródeł motywacji i inspiracji, które chcesz ukazać innym.

h)      Angażuj się.
2.      Zasady motywowania i inspirowania osób w grupie.
a)      Korzystaj z zasad dobrej komunikacji.
b)      W członkach grupy dostrzegaj to, co najlepsze.
c)      Zauważaj potrzeby, talenty, pomysły i działania innych.
d)     Powierzaj zadania adekwatne do osób, ich talentów i możliwości.
e)      Zachęcaj do wykazywania się pomysłowością i aktywnością.
f)       Skupiaj się na wzmacnianiu pozytywnym.
g)      Stwarzaj środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej (przestrzeń do popełniania błędów).
h)      Przekazuj informacje zwrotne o współpracy, działaniach i postawach osób.
i)        Doceniaj i nagradzaj współpracę, działania i postawy osób.
j)        Przypominaj o wymiarze działalności Wspólnoty WKC i jej celach.
k)      Dopilnowuj swoich i cudzych zobowiązań.
l)        Zajmuj aktywną postawę wobec burz wewnątrz grupy, bo i tak się zdarzają. Zawsze wyprowadzaj grupę z takiego stanu.
m)    Dbaj o swoją motywację, gdyż musi być ona na wysokim poziomie.
III  Źródła motywacji wypływające z duchowości Krwi Chrystusa
1.      Zawarte w celach Wspólnoty.
a)      Osobista formacja członków.
b)      Ożywienie życia parafialnego.
c)      Apostolstwo modlitwy  w duchowości Krwi  Chrystusa.
d)     Budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny.
e)      Działalność charytatywno – opiekuńcza.
f)       Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
g)      Wspieranie dzieł Misjonarzy Krwi Chrystusa.
h)      Ewangelizacja.
i)        Obrona życia ludzkiego.
j)        Walka o godność każdego człowieka.
k)      Promocja rodziny.
  1. Zawarte w praktyce życia charyzmatem Krwi Chrystusa:
…....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV  Przeszkody w motywacji – demotywatory.
  1. Manipulatory słowne („Dla Jezusa tego nie zrobisz”, „Taki z Ciebie członek WKC”, …)
  2. Postawy manipulacyjne (Unikacz, Przytakiewicz, Oskarżyciel, Komputer, …)
V  Motywacja własna a działanie (osobista refleksja i postanowienie):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz