wtorek, 27 czerwca 2017

Animator 12

Nasz      Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29
-
                               Czerwiec 2017  Nr. 12


Błogosławiona Krew Jezusowa.
Drodzy Członkowie i Sympatycy WKC!
W dniach 16-18.06 br. w Swarzewie odbyło się ostatnie Skupienie dla Animatorów diecezjalnych i parafialnych w roku formacyjnym 2016/2017. Tym razem nie było nas wielu, ale za to zaproszenie na Skupienie przyjęły 4 nowe osoby, które pragną żyć duchowością Krwi Chrystusa i rozważać Pismo Święte w naszych cotygodniowych grupach WKC. Słowo życia, jakie nam towarzyszyło, brzmiało: Idźcie i głoście: Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, … wypędzajcie złe duchy(Mt 10,7-8). W pierwszej konferencji podzieliłem się moimi osobistymi doświadczeniami z pielgrzymki do Lourdes i Fatimy, w której brałem udział na przełomie maja i czerwca br. Warto zaznaczyć, że 13 maja na 100-lecie objawień, Fatimę odwiedził papież Franciszek, który przywołując słowa bł. Pawła VI, zaznaczył, iż chrześcijanin musi pozostawać w szczególnej bliskości z Maryją, naszą Matką. „Istotnie, «jeśli chcemy być chrześcijanami – podkreślił Franciszek – musimy być maryjni, czyli musimy uznać zasadniczą, istotną i opatrznościową relację łączącą Matkę Bożą z Jezusem, otwierającą drogę prowadzącą nas do Niego». Ojciec Święty „wskazał również na Maryję,  jako na „wzorzec ewangelizacji”. Ona dzięki swej „sprawiedliwości i czułości, kontemplacji, a także wyruszaniu ku innym” staje się dla nas przykładem, jak być „znakiem i sakramentem miłosierdzia Boga”.
Natomiast w temat główny Skupienia, którym było ostatnie ósme Błogosławieństwo Jezusa z Kazania na Górze: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie(Mt 5,10), wprowadził nas św. Paweł pisząc w Liście do Koryntian następujące słowa:Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu;...; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni,... Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. ...Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.
W sobotę natomiast zwróciliśmy uwagę na słowa Jezusa z Ewangelii dnia: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie ... Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.
W homilii powiedziałem m.in.:
„Tutaj też warto zwrócić uwagę na wartość wypowiadanego słowa. Można powiedzieć, że wielomówstwo, przysięganie, zacieranie jasności wypowiedzi, a także tak częste dziś kaleczenie języka, od Złego pochodzi.
Dlaczego, ktoś zapyta.
Otóż jeśli przysięgamy, obiecujemy, że coś zrobimy biorąc Boga na świadka, to wówczas takiej przysięgi trzeba  dotrzymać. Nie można sobie żartować z Pana Boga i obiecywać Mu jak dziecku, jeśli nie jesteśmy pewni, że to co obiecujemy, jesteśmy w stanie zrobić. – Jesteśmy w stanie dotrzymać danego słowa.
Czy jednak kiedykolwiek można być pewnym, że da się radę? – Czasem może wystąpić nieprzewidziany zbieg okoliczności, tak, że przyrzeczenia nie da się wypełnić. I co wówczas? Diabeł się cieszy, bo danego słowa nie da się cofnąć. Intencje mogły być dobre, ale co z tego, gdy mieliśmy wykonać konkretne zadanie?
Mowa tak, tak, nie, nie, znaczy tyle, że powinniśmy sobie zaufać nawzajem i rozmawiać normalnie. Jeśli mówię, że coś zrobię, to staram się zrobić i nie muszę przysięgać. Wystarczy moje tak, aby Bóg sam zaczął działać. A co z prawdomównością? – Wzmocnieniem wiarygodności tego, co mówimy? – Często słyszy się różne wypowiedzi, typu przysięgi”.
Na zakończenie Skupienia skoncentrowaliśmy się na słowach Jezusa z niedzielnej Ewangelii: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, i zastanowiliśmy się nad aktualnością tych słów, przytaczając niektóre dane z rocznika statystycznego Kościoła:
Ogólna liczba katolików wzrosła od 2005 r. do 2013 r. z 1115 mln do 1254 mln, czyli o 12%. W 2013 r. w Europie katolików ochrzczonych było 287 mln, czyli o 6,5 mln więcej niż w 2005r.; w Afryce ich liczba wzrosła o 34%; w Ameryce – o 10,5%; w Azji – o 17,4%; w Oceanii natomiast utrzymuje się na stałym poziomie.
– Liczba kapłanów na świecie pod koniec 2013 r. wynosiła 415 348, czyli w porównaniu z 2012 r. wzrosła o 0,3%. W Ameryce Środkowej – o 1,6%, w Ameryce Południowej – o 1%, w Azji Południowo-Wschodniej o 2,4% i w Afryce – o 4,2%; w Ameryce Północnej zmniejszyła się o 1,4%, a w Europie o 1,2%.Zatem dziś i nie tylko dziś, ale także w waszych grupach tygodniowych módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie, aby nie zabrakło szafarzy łask Bożych.

NAJBLIŻSZE TERMINY
20.06.2017 Skupienie WKC w parafii pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. Początek Skupienia – godz. 17.00 (diec. koszalińsko-kołobrzeska)
22.06.2017 Skupienie WKC u Sióstr Niepokalanek w Kościerzynie. Początek Skupienia – godz. 10.00 (diec. pelplińska)
23.06.2017Spotkanie WKC w parafii bł. Doroty z Mątew w Gdańsku na Jasieniu. Adoracja – godz. 17.00. msza św. – godz.18.00
25.06.2017 Niedziela Misyjna w parafii pw. Serca Maryi Panny w Łynie (diec. warmińska)
02.07.2017 Odpust Krwi Chrystusa w parafii Świętego Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku – Suma odpustowa, godz. 12.00 (diec. warmińska)
09.07.2017 – Homilie w parafii pw. Andrzeja Boboli w Sopocie (diec. gdańska)
13-18.07Rekolekcje dla Rodzin – Swarzewo
25-30.07Rekolekcje dla Rodzin – Swarzewo
04-06.08Skupienie dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Domu Krwi Chrystusa u Sióstr Misjonarek w Swarzewie
15.08.2017 – Homilie w parafii pw. Miłosierdzi Bożego w Chłapowie (diec. gdańska)
20.08.2017 – Homilie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardei (diec. elbląska)
29.09-01.10.2017 Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkichchętnych – Swarzewo
01.10.2017 Niedziela Misyjna w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku na Żabiance


                                                 Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz