piątek, 1 października 2010

Konferencja do członków i sympatyków WKC

Papież Jan Paweł II(…) przekazuje swoje najlepsze życzenia wszystkim członkom WKC oraz zachęca do wierności regule życia na drodze do świętości, która jest zawarta w treści Statutów.(16.07.1983).
Po co WKC
-To Ruch kościelny, pomoc w realizacji Sakramentu Chrztu św.
-Potrójna  misja Sakramentu Chrztu-----kapłańska
                                                                 ---- królewska
                                                                 -----prorocka
Przesłanie Christifideles Laici
- Idźcie i wy do mojej Winnicy(świeccy)
-przypowieść o Winnym Krzewie
       3. Symbol kielicha, podsumowaniem duchowości WKC
          -kielich jako pokora---prawda, służba i ofiara
        4. Ewangelizacja nasza to:
         a. zaniesienie tego kielicha zbawienia do tego świata  
      - pragnącego Miłości (Świadectwo nauczycielki z Wood-stoku 2012).
       -będącego w zniewoleniach
       - będącego w nieustannych konfliktach wojennych(głoszącego pokój)
       - niszczącego życie (głoszącego godność czł.)
        b. mówienie temu światu o sensie ludzkiego cierpienia
        c. ewangelizacja przez Miłość.
Lekarz, osoba świecka pojechała z Włoch do Afryki ewangelizować. Pierwsze sześć miesięcy nic nie mówiła, tylko słuchała. Potem zaczęła mówić.:
Non siamo qui per curare e nemmeno per predicare, siamo qui per amare.
(Nie jesteśmy tutaj dla leczenia, czy dla głoszenia Słowa Bożego, jesteśmy tu aby kochać).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz