poniedziałek, 1 października 2018

Animator nr 18

Nasz  Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
 Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                             http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
                   tel. (58) 674 14 29

Wrzesień 2018  Nr. 18


Błogosławiona Krew Jezusowa.

Drodzy Animatorzy, Członkowie i Sympatycy WKC!

Oddaję do Waszych rąk nowy 18 numer Naszego Animatora, zawierającego najnowsze informacje z życia WKC w Podregionie Swarzewskim. Jesteśmy już po pierwszym Skupieniu animatorów i sympatyków w nowym roku formacyjnym 2018/2019. Odbyło się ono w Domu Misyjnym w Swarzewie w dniach 14-16 września br. i wzięło w nim udział ponad 30 osób. Cieszymy się z nowej wspólnoty WKC z parafii pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie, z której 4 osoby wzięły udział w skupieniu. W niedzielę z kolei na mszy św. dwie nasze siostry, które już od dłuższego czasu biorą żywy udział w życiu WKC przeczytały list do Pana Jezusa prosząc o przyjęcie ich do Wspólnoty. Podczas naszego skupienia było wiele żywych dyskusji. Uświadomiliśmy sobie m.in. problem nienajlepszego wykonywania pieśni religijnych podczas liturgii i adoracji. Postanowiliśmy, że od następnego skupienia zadbamy o lepszą oprawę muzyczną i przed każdą mszą św. będziemy ćwiczyć wspólny śpiew.
Natomiast temat, który będziemy rozważać w tym roku formacyjnym związany jest z Trzecią Osobą Trójcy Świętej, czyli Duchem Świętym. Temat ten jest rozważany w całym Kościele Polskim, a my jako Zgromadzenie CPPS i WKCmamy obowiązek działać i żyć w jedności z całym Kościołem katolickim.
Temat ten został podzielony na 10 etapów, przepracowywanych przez kolejne 10 miesięcy, poczynając od września br. I tak mamy:
1.      Duch Święty – Pan i Ożywiciel – wrzesień 2018 r.
2.      Sakrament Bierzmowania i Dary Ducha Świętego –październik 2018 r.
3.      Charyzmaty Ducha Świętego –listopad 2018 r.
4.      Owoce Ducha Świętego – grudzień 2018 r.
5.      Gdy Duch Święty zstąpi na Was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami – styczeń 2019 r.
6.      Moc Ducha Świętego w słowie Bożym – luty 2019 r.
7.      Duch Święty w modlitwie –marzec 2019 r.
8.      Jak otwierać się na Ducha Świętego i dać się prowadzić – kwiecień 2019 r.
9.      Maryja oblubienicą Ducha Świętego – maj 2019 r.
10. Duch gwarantem zachowania charyzmatu Krwi Chrystusa– czerwiec 2019
W pierwszej konferencji odwołaliśmy się m.in. do nauczania świętego już papieża Jana Pawła II, który w pięknych i  prostych słowach ujmuje ten temat. Papież pisze:
Kościół, który w Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim, dodam – odmawianym jako modlitwę po homilii w każdą niedzielę podczas mszy świętej, wyznaje wiarę w Ducha Świętego jako Pana i Ożywiciela, – ukazuje w pełnym świetle rolę, jaką On odgrywa, towarzysząc ludziom w ich doświadczeniach, zwłaszcza zaś w doświadczeniach uczniów Chrystusa w drodze do zbawienia.
On jest Duchem Stwórcą, ukazanym w Piśmie Świętym jako Ten, który u początków ludzkich dziejów „unosił się nad wodami” (Rdz 1,2), a na progu Odkupienia stał się sprawcą Wcielenia Słowa Bożego (Por. Mt 1,20). W czasie Zwiastowania anioł powiedział do Maryi:Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1,35).
Współistotny Ojcu i Synowi, Duch Święty „jest w absolutnej tajemnicy Trójjedynego Boga: Osobą – Miłością, Darem nie stworzonym, a zarazem bezpośrednim źródłem wszelkiego obdarowania, jakie pochodzi od Boga–w porządku stworzenia…; jest też bezpośrednią zasadą i jakby podmiotem samo udzielania się Boga w porządku łaski” (DV, 50).Rolę Ducha Świętego w ziemskim życiu Jezusa najprościej streszczają słowa:
Duch Święty kieruje ziemskie życie Jezusa ku Ojcu.
Zapowiadając swoje odejście z tego świata Jezus umacniając swoich uczniów mówi: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14, 26).
To jasno określa rolę, jaką Duch Święty będzie spełniał w życiu uczniów Chrystusa w czasach przyszłych. Warto tutaj dodać, że między innymi właśnie my też jesteśmy uczniami Chrystusa w XXI w.
Nauczanie na każdym etapie dziejów ludzkości, jak również przypominanie słów Chrystusa, to podstawowe działanie Ducha Świętego we wnętrzu człowieka. Skoro Duch Święty jest Święty z samej Jego istoty, to Jego działanie w sposób oczywisty nie może być inne, jak tylko w kierunku świętości. Duch Święty uczestniczy zatem w życiu ludzi dając im moc do kontynuowania dzieła zbawiania, przez ziemskie życie Jezusa. Żeby jednak ktoś mógł uczestniczyć w uświęcaniu innych ludzi, to najpierw sam musi dostąpić łaski uświęcenia.

NASZE TERMNY

30.09.2018 Niedziela Misyjna w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie. Msze św.: sobota – godz.18.00, niedziela – 7.30, 9.30, 11.00, 12.30,18.00(diec. koszalińsko – kołobrzeska)
07.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Opatrzności Bożej w Szczecinie.Msze św. – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 – msza św. odpustowa, 18.00 (diec. szczecińska)
11.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. Msza św. – 16.00. Po Mszy św. – Agapa (diec. elbląska)
14.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Wojciechaw Olsztynie. Msze św. – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 – msza św. odpustowa, 18.00 (diec. warmińska)
17.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. św. Katarzyny – Starogard Gdański. Adoracja– godz. 16.30. Msza św. – godz.17.30. Po mszy św. – Agapa(diec. pelplińska)
18.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. toruńska)
20.10.2018 – Odpust św. Kaspra w Domu Misyjnym Swarzewie. Msza św. – godz. 12.00
21.10.2018 – Odpust diecezjalny św. Kaspra w parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku. Msza św. – godz. 13.15. Po mszy św. – Agapa(diec. gdańska)
25.10.2018 – Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. św. Józefa w Olsztynie. Adoracja – 16.30.Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. warmińska)
26.10.2018  – Jodłowno – Msza św. Odpustowa w parafii pw. Macierzyństwa NMP – Msza św.  – godz. 18.00 (diec. gdańska)
27.10.2018 – Odpust parafialny św. Kaspra w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku. Msza św. – godz. 18.00. Po mszy św. – Agapa(diec. gdańska)
09.11-11.11.2018 – Skupienie animatorów WKC w Swarzewie.

                                                                                                      ks. Andrzej Szymański, CPPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz