wtorek, 14 czerwca 2016

Nasz Animator

DSC00812
  Nasz                              Animator

            Wspólnota Krwi Chrystusa
                Podregion Swarzewski
Dom Misyjny Świętego Józefa, Swarzewo
        ul. ks. Pronobisa 6a, 84–100 Puck                                         http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
    tel. (58) 674 14 29

Czerwiec 2016  Nr. 5

Błogosławiona Krew Jezusowa.
Kochani Członkowie i Sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa!
Tym razem spotkaliśmy się w dniach 10-12czerwca br. w Domu Misyjnym w Swarzewie na ostatnim już Skupieniu WKC w podregionie swarzewskim przed okresem wakacyjnym. Mieliśmy okazję gościć Radę Krajową WKC z Moderatorem Krajowym na czele – ks. Bogdanem Witkowskim CPPS. Kontynuowaliśmy nasz tegoroczny temat formacyjny, który przebiega pod hasłem pełnienia woli Bożej. Temat cząstkowy brzmiał: Każdy jest wybrany, aby pełnić Wolę Bożą – przeszkody i zagrożenia w wypełnianiu Woli Bożej. Został on opracowany przez Radę Krajową i jest zamieszczony w wydanym przez nasze wydawnictwo POMOC zeszycie formacyjnym.
My ze swej strony uwypukliliśmy problem działania szatana i skażenia naszej ludzkiej natury jako dwa podstawowe źródła trudności w

wypełnianiu woli Bożej.
Oto fragment wygłoszonej przeze mnie konferencji:
Po dotychczasowych rozważaniach poprzednich tematów formacyjnych na bieżący rok, zdawać by się mogło, że pełnienie woli Bożej, będące drogą do świętości, a więc świętość tak
naprawdę jest dla każdego z nas, a tym bardziej, jest ona naszym powołaniem. Temat jest znany, opracowany przez wiele osób świeckich i duchownych. Przede wszystkim zaś Sam Bóg nam pomaga, więc cóż w tym trudnego?
Skoro jednak rozejrzymy się wokół, a także jeśli z pokorą spojrzymy na własne życie, to zauważymy, że z tą świętością wcale nie jest tak łatwo. Wokół niestety jest wiele zła, a i nam nie zawsze jest łatwo żyć dokładnie tak, jak Bóg nas naucza. Można np. zauważyć falę zła, która zalewa nasz kraj w postaci alkoholizmu, narkomanii, materializacji życia, tak, że często brak czasu dla własnych dzieci, brak miłości w rodzinach, brak sprawiedliwości w podziale dóbr. Na świecie wciąż konflikty, wojny, terror. Jedni ludzie umierają z głodu, a w innych krajach ogranicza się produkcję żywności. Wszędzie pełno łez, cierpienia. Zatem warto zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, że nawet mając dobre intencje, człowiek niestety czyni inaczej niż powinien jako chrześcijanin. Odpowiedzi na to pytanie postaramy się poszukać właśnie podczas tej konferencji. SKĄD SIĘ BIORĄ TRUDNOŚCI?
Bardzo ogólnie odpowiadając na to pytanie, można stwierdzić, że mają one dwa podstawowe źródła. Pierwszym z nich jest sam szatan, który jest sprawcą grzechu zrywającego więź człowieka z Bogiem, Kościołem i samym sobą, co w konsekwencji powoduje, że zaciera się w nas pojęcie dobra i zła, że coraz łatwiej się zagubić na naszej drodze do świętości.
Drugą przyczyną, która niejako wynika z pierwszej, jest sama ludzka natura skażona grzechem.
Kochani!
Można sobie zadać pytanie, jak to możliwe, żeby ludzka natura przeszkadzała w drodze do świętości, w pełnieniu woli Bożej, skoro sam Bóg stworzył człowieka i dodał, że to było dobre, jak czytamy w Księdze Rodzaju..
– Tak, ale przypomnijmy sobie o narodzinach grzechu, bo właśnie wtedy została skażona doskonałość ludzkiej natury tak, że przeciętnemu człowiekowi łatwiej jest czynić źle niż dobrze. Kłopoty ze swoją naturą mają również święci.
Np. Święty Paweł pisze o sobie: Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać– nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodnie z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu(Rz 7,18-25). To, co św. Paweł nazywa ciałem, my zwykliśmy nazywać ludzką naturą. Nie każdy jednak tak jasno zdaje sobie sprawę ze sprzeczności, które zachodzą między pragnieniami ciała, a wyższymi, duchowymi dążeniami człowieka. Przed grzechem pierworodnym takich sprzeczności nie mogło być, gdyż jak czytamy w Księdze Rodzaju, Bóg stworzył człowieka na własny obraz i podobieństwo. Zatem nie mogłobyć jakiejkolwiek dysharmonii w człowieku.
Adam i Ewa byli przez łaskę uświęcającą, wewnętrznie wyniesieni do godności Bożych stworzeń. Umysły ich były poddane Bogu, a wola poddana była rozumowi, a tym samym Bogu. Byli oni skierowani ku Bogu, zaś niższe władze poddane były woli i rozumowi. Istniała więc w człowieku harmonia władz wyższych i niższych. Był też właściwy stosunek człowieka do Boga.
Teraz mimo, że chrzest święty gładzi grzechy poczynając od pierworodnego, to jednak nie przywraca świętości ludzkiej natury. Pomaga jednak człowiekowi, aby siłą woli poprzez pracę nad sobą mógł uświęcać tę naturę, aby stawała się coraz doskonalsza.

NAJBLIŻSZE TERMINY

13.06.2016 – Odpust św. Antoniego w parafii pw. św. Antoniego w Wocławach(diec. gdańska)
17.06.2016Msza św. dla kapłanów diecezji toruńskiej w parafii pw. św. Fabiana i Sebastiana – Szczuka (diec. toruńska)
18.06.2016 –Skupienie WKCw parafii pw. Opatrzności Bożej w Szczecinie (diec. szczecińsko – kamieńska). Rozpoczęcie Skupienia – godz. 15.00
19.06.2016Niedziela Misyjna w parafii pw. Opatrzności Bożej w Szczecinie (diec. szczecińsko – kamieńska)
25.06.2016 – Skupienie WKCw parafii pw. św. Anny w Barczewie(diec. warmińska). Rozpoczęcie Skupienia – godz. 15.00
26.06.2016 – Odpust bł. Doroty z Mątew w parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku (diec. gdańska)
26.06.2016 Odpust Krwi Chrystusa w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
02-03.07.2016 Odpust Krwi Chrystusa w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Poznaniu. Msza św. w sobotę dla WKC, a w niedzielę z ks. bp o godz. 10.00
03.07.2016 Odpust Krwi Chrystusa w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Bisztynku (diec. warmińska)

SKUPIENIE DLA ANIMATORÓW DIECEZJALNYCH I PARAFIALNYCH W NOWYM ROKU FORMACYJNYM 2016/2017

W dniach 04-06.11.2016 odbędzie się pierwsze Skupienie dla animatorów w nowym roku formacyjnym 2016/2017. Terminy kolejnych skupień ustalimy podczas tego skupienia.
                                                  Moderator Podregionu                           
                                                Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza