wtorek, 11 września 2012

Motywacja dla animatorów i członków Wspólnoy Krwi Chrystusa


TEMAT: Motywacje osoby będącej członkiem Wspólnoty Krwi Chrystusa

I  Wprowadzenie.

  1. Sformułowanie wspólnej definicji motywacji i motywu (prowadzący zbiera pomysły grupy).
  2. Odwołanie się do istniejących już definicji motywacji i motywu (prowadzący cytuje definicje).
  3. Skuteczność zakłada pracę na 2 płaszczyznach.
                        Pracuję nad sobą
                        Odkrywam drugiego człowieka

II  Motywowanie i inspirowanie.

1.        Wskazówki dla osoby chcącej motywować i inspirować innych.
a)      Akceptuj i okazuj akceptację.
b)      Ofiarowuj swój czas i uwagę.
c)      Słuchaj.
d)     Okazuj współczujące zrozumienie (empatię).
e)      Stwarzaj w grupie warunki do osobistego rozwoju (czas, miejsce, osobiste decyzje).
f)       Dawaj autentyczne świadectwo swoją postawą.
g)      Odwołuj się do źródeł motywacji i inspiracji, które chcesz ukazać innym.
h)      Angażuj się.

2.        Zasady motywowania i inspirowania osób w grupie.
a)      Korzystaj z zasad dobrej komunikacji.
b)      W członkach grupy dostrzegaj to, co najlepsze.
c)      Zauważaj potrzeby, talenty, pomysły i działania innych.
d)     Powierzaj zadania adekwatne do osób, ich talentów i możliwości.
e)      Zachęcaj do wykazywania się pomysłowością i aktywnością.
f)       Skupiaj się na wzmacnianiu pozytywnym.
g)      Stwarzaj środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej (przestrzeń do popełniania błędów).
h)      Przekazuj informacje zwrotne o współpracy, działaniach i postawach osób.
i)        Doceniaj i nagradzaj współpracę, działania i postawy osób.
j)        Przypominaj o wymiarze działalności Wspólnoty WKC i jej celach.
k)      Dopilnowuj swoich i cudzych zobowiązań.
l)        Zajmuj aktywną postawę wobec burz wewnątrz grupy, bo i tak się zdarzają. Zawsze wyprowadzaj grupę z takiego stanu.
m)    Dbaj o swoją motywację, gdyż musi być ona na wysokim poziomie.

AKTYWIZACJA 1 (Zał. 1)
Scenki  3 osobowe, w których należy wykorzystać jednocześnie co najmniej 3 z podanych „zasad motywowania i inspirowania”, aby zrozumieć i rozwikłać wylosowaną sytuację braku motywacji. Uczestnicy w grupkach równocześnie odgrywają scenki, po czym je omawiają. Niektórzy na forum.

III  Źródła motywacji wypływające z duchowości Krwi Chrystusa

1.        Zawarte w celach Wspólnoty.
a)    Osobista formacja członków.
b)   Ożywienie życia parafialnego.
c)    Apostolstwo modlitwy  w duchowości Krwi  Chrystusa.
d)   Budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny.
e)    Działalność charytatywno – opiekuńcza.
f)    Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
g)   Wspieranie dzieł Misjonarzy Krwi Chrystusa.
h)   Ewangelizacja.
i)     Obrona życia ludzkiego.
j)     Walka o godność każdego człowieka.
k)   Promocja rodziny.
      2.    Zawarte w praktyce życia charyzmatem Krwi Chrystusa (prowadzący zbiera pomysły grupy).

AKTYWIZACJA 2 (Zał. 2)
Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni – „Potrzeby i dary”

IV  Przeszkody w motywacji – demotywatory.

1.         Manipulatory słowne (prowadzący zbiera pomysły grupy).
a) „Dla Jezusa tego nie zrobisz”, „Taki z Ciebie członek WKC”, …
b) Zapisywanie na tablicy obok przekreślonych manipulatorów zdania pozytywnych.

2.         Postawy manipulacyjne (prowadzący omawia postawy, zbiera pomysły grupy)
- Unikacz
- Przytakiewicz
- Oskarżyciel
- Komputer
3.         Komentarz prowadzącego.
a)      O potrzebie komunikowania się i wymienianiu informacji oraz ograniczeniach jakie mogą wnosić rany zadane nam przez ludzi w komunikatach słownych.
b)      Zasygnalizowanie potrzeby przebaczenia, pojednania.
c)      Pytanie: Czy chcemy by nasze postawy pozostawiały w ludziach  rany i strupy, czy były motywujące do działania?
d)     Modlitwa o wejście na drogę przebaczenia i pojednania.

 V  Podsumowanie

1.        Motywacja a działanie (krótka dyskusja prowadzona przez prowadzącego).
2.        Pantomima „Ręce” (Zał. 3)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz